KONTAKT
AKTUALNO¦CI
KOMUNIKATY
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
REKRUTACJA 2018/2019
Plan lekcji 2019/2020
Galeria - z życia szkoły
Strona główna
Szkolny Zestaw Podręczników
Wnioski, formularze
Certyfikaty
Dyrekcja
Nauczyciele
Samorz±d Uczniowski
Pedagog Szkolny
¦wietlica Szkolna
Sukcesy Uczniów
EWD
Projekty Edukacyjne
WYMIANA MŁODZIEŻY Priverno
ZPB 2005-2014
ZPB 2015-2017
ZPB 2017-2018
Bezpieczne gimnazjum
NIE DLA CZADU
Rodzice
Uczniowie
Absolwenci
Koło polonistyczne
Koło matematyczne
Koło chemiczne
Koło fizyczne
Koło historyczne
Koło geograficzne
Koło biologiczne
Koło plastyczne
Koło szachowe
Koło informatyczne
Koło języka angielskiego
Koło języka niemieckiego
Koło języka francuskiego
Koło języka rosyjskiego
Szkolny Klub Europejski
SKS
Szkolna Liga Amatorska
SKKT
KONKURS GEOGRAFICZNY "RUSZ GŁOWˇ"
Matematyczny Omnibus
Andrychów
Beskid Mały
Kultura i wypoczynek
Flora i fauna
Szlaki
Redakcja
Historia strony
Wycieczki Szkolne
Archiwum
Projekty Edukacyjne
Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2016/2017

czytaj więcej.


W bież±cym roku szkolnym klasy drugie realizowały różnorodne i ciekawe projekty edukacyjne. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w prace nad projektami, które zostały zaprezentowane społeczności lokalnej w czasie Festynu "¦więto szkoły" (22.05.2016 r.) oraz społeczno¶ci uczniowskie w dniu 30 maja 2016 r.
Tematyka projektów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2015/2016

II a - ""Pitagoras wci±ż obecny""
opiekun naukowy: mgr Krystyna Fluder czytaj więcej.

II b - "Żyj zdrowo i na sportowo"
opiekun naukowy: mgr Elżbieta Krupnik. czytaj więcej.

II c - "W kręgu angielskiej kultury i tradycji"
opiekun naukowy: mgr Ewa Rupik czytaj więcej.

II d - "Matematyka a zdrowie"
opiekun naukowy: mgr Małgorzata Lipowiecka czytaj więcej.

II e - "Dopalacze, narkotyki - znamy te triki"
opiekun naukowy: mgr Marcin Karło czytaj więcej.


Tematyka projektów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2014/2015

II b - "Kibicuję-respektuję"
opiekun naukowy: mgr Jolanta Rychter, mgr Krzysztof Kubień. czytaj więcej.

II c - "Wybrane zadania własne gminy w zakresie edukacji publicznej, kultury oraz kultury fizycznej i turystyki"
opiekun naukowy: mgr Sławomir Sala, mgr Anna Gieruszczak. czytaj więcej.

II d - "Pamiętny rok 1989"
opiekun naukowy: mgr Anna Semik czytaj więcej.


Tematyka projektów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2013/2014

II a - "10 lat w Unii Europejskiej"
opiekun naukowy: mgr Renata Żak czytaj więcej.

II b - "Czysty Andrychów - Czysta Małopolska"
opiekun naukowy: mgr Alina Magiera czytaj więcej.

II c - "Bezpieczny Dom"
opiekun naukowy: mgr Marcin Karło, mgr Sławomir Nowak czytaj więcej.

II d - "¦ladami naszego miasta"
opiekun naukowy: mgr Anna Semik, mgr Teresa Nidecka-Mazgaj czytaj więcej.


Tematyka projektów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2012/2013

II a - "Czy Mikołaj Rej przewraca się w grobie?"
opiekun naukowy: mgr Renata Szczepańska-Potempa

II b - "Pierwsze cztery Minuty"
opiekun naukowy: mgr Elżbieta Krupnik, mgr Teresa Komendera czytaj więcej.

II c - "Atrakcje turystyczne Gminy Andrychów"
opiekun naukowy: mgr Ewa Rupik, mgr Marek Przybyłowicz czytaj więcej.

II d - "Jak łatwo zgubić się w sieci - bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni"
opiekun naukowy: mgr Barbara Kolber, mgr Magdalena Brońka czytaj więcej.
Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2011/2012

II a - "CZY WIESZ, CO JESZ?”
opiekun naukowy: mgr Dorota Stańczak czytaj więcej.

II b - "Czy w naszym regionie nadal pielęgnowane s± dawne tradycje i zwyczaje?” czytaj więcej.II c - "W jaki sposób transformacja ustrojowa w 1989 roku wpłynęła na działanie samorz±du terytorialnego?”
opiekun naukowy: mgr Sławomir Sala czytaj więcej.II d - "Żydzi na Ziemi andrychowskiej. Jak± rolę odegrała mniejszo¶ć żydowska w dziejach Andrychowa?”
opiekun naukowy: mgr Marcin Karło czytaj więcej.

II e - "Transplantacja – czy jestem na TAK?"
opiekun naukowy: mgr Małgorzata Lipowiecka czytaj więcej.


Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie klas drugich zrealizowali, pod opiek± nauczycieli, zespołowy projekt edukacyjny.
Projekt edukacyjny to jedna z aktywizuj±cych metod nauczania, która stawia na wspólne działanie nauczycieli i uczniów i może być zastosowana do realizacji każdego przedmiotu. Zespołowe, planowe działanie uczniów, maj±ce na celu rozwi±zanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod, sprzyja osi±ganiu wysokich efektów uczenia się, rozwija samodzielno¶ć w podejmowaniu decyzji, zwiększa motywację uczniów, a także uczy dobrej organizacji pracy czytaj więcej.
BIP

Talenty

Talenty

Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Bezpieczna Szkoła

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

pokl

pokl

Orlik 2012
Zagłosuj na nas! Szukaj w Eduseeku! WWWEBska szkoła

Szkolne Koło Szachowe
Szkoła z Klasą
Pajączek 2000 Pro
Wszechświat