Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2016/2017

czytaj więcej.


W bieżącym roku szkolnym klasy drugie realizowały różnorodne i ciekawe projekty edukacyjne. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w prace nad projektami, które zostały zaprezentowane społecznoœci lokalnej w czasie Festynu "Święto szkoły" (22.05.2016 r.) oraz społeczności uczniowskie w dniu 30 maja 2016 r.
Tematyka projektów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2015/2016

II a - ""Pitagoras wciąż obecny""
opiekun naukowy: mgr Krystyna Fluder czytaj więcej.

II b - "Żyj zdrowo i na sportowo"
opiekun naukowy: mgr Elżbieta Krupnik. czytaj więcej.

II c - "W kręgu angielskiej kultury i tradycji"
opiekun naukowy: mgr Ewa Rupik czytaj więcej.

II d - "Matematyka a zdrowie"
opiekun naukowy: mgr Małgorzata Lipowiecka czytaj więcej.

II e - "Dopalacze, narkotyki - znamy te triki"
opiekun naukowy: mgr Marcin Karło czytaj więcej.


Tematyka projektów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2014/2015

II b - "Kibicuję-respektuję"
opiekun naukowy: mgr Jolanta Rychter, mgr Krzysztof Kubień. czytaj więcej.

II c - "Wybrane zadania własne gminy w zakresie edukacji publicznej, kultury oraz kultury fizycznej i turystyki"
opiekun naukowy: mgr Sławomir Sala, mgr Anna Gieruszczak. czytaj więcej.

II d - "Pamiętny rok 1989"
opiekun naukowy: mgr Anna Semik czytaj więcej.


Tematyka projektów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2013/2014

II a - "10 lat w Unii Europejskiej"
opiekun naukowy: mgr Renata Żak czytaj więcej.

II b - "Czysty Andrychów - Czysta Małopolska"
opiekun naukowy: mgr Alina Magiera czytaj więcej.

II c - "Bezpieczny Dom"
opiekun naukowy: mgr Marcin Karło, mgr Sławomir Nowak czytaj więcej.

II d - "Śladami naszego miasta"
opiekun naukowy: mgr Anna Semik, mgr Teresa Nidecka-Mazgaj czytaj więcej.


Tematyka projektów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2012/2013

II a - "Czy Mikołaj Rej przewraca się w grobie?"
opiekun naukowy: mgr Renata Szczepańska-Potempa

II b - "Pierwsze cztery Minuty"
opiekun naukowy: mgr Elżbieta Krupnik, mgr Teresa Komendera czytaj więcej.

II c - "Atrakcje turystyczne Gminy Andrychów"
opiekun naukowy: mgr Ewa Rupik, mgr Marek Przybyłowicz czytaj więcej.

II d - "Jak łatwo zgubić się w sieci - bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni"
opiekun naukowy: mgr Barbara Kolber, mgr Magdalena Brońka czytaj więcej.
Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2011/2012

II a - "CZY WIESZ, CO JESZ?”
opiekun naukowy: mgr Dorota Stańczak czytaj więcej.

II b - "Czy w naszym regionie nadal pielęgnowane są dawne tradycje i zwyczaje?” czytaj więcej.II c - "W jaki sposób transformacja ustrojowa w 1989 roku wpłynęła na działanie samorządu terytorialnego?”
opiekun naukowy: mgr Sławomir Sala czytaj więcej.II d - "Żydzi na Ziemi andrychowskiej. Jaką rolę odegrała mniejszość żydowska w dziejach Andrychowa?”
opiekun naukowy: mgr Marcin Karło czytaj więcej.

II e - "Transplantacja – czy jestem na TAK?"
opiekun naukowy: mgr Małgorzata Lipowiecka czytaj więcej.


Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie klas drugich zrealizowali, pod opieką nauczycieli, zespołowy projekt edukacyjny.
Projekt edukacyjny to jedna z aktywizujących metod nauczania, która stawia na wspólne działanie nauczycieli i uczniów i może być zastosowana do realizacji każdego przedmiotu. Zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod, sprzyja osiąganiu wysokich efektów uczenia się, rozwija samodzielność w podejmowaniu decyzji, zwiększa motywację uczniów, a także uczy dobrej organizacji pracy czytaj więcej.
'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>