Gimnazjum nr 2 w Andrychowie pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi i ich rodzicami:

Ankieta dla absolwentów.


Badanie losów absolwenta

Co roku z uwagą przyglądamy się jakie są losy absolwentów naszego gimnazjum? Zanim decyzję o wyborze dalszej drogi kształcenia podejmie każdy przyszły absolwent naszej szkoły, korzysta z porad rodziców, pedagoga, nauczycieli przedmiotów, wychowawcy, doradcy zawodowego w PPP w Andrychowie oraz starszych koleżanek i kolegów. Bardzo przydatne w tym wyborze są również organizowane co roku targi edukacyjne i dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych, w których uczestniczą trzecioklasiści.

Aby przybliżyć społeczności lokalnej losy naszych absolwentów, gromadzimy i porządkujemy dane dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Nasi uczniowie najczęściej wybierają szkołę ponadgimnazjalną blisko miejsca zamieszkania. Stąd największym powodzeniem cieszą się szkoły w Andrychowie. Jednak zdarza się również, że uczniowie wybierają szkoły w sąsiadujących miastach - Wadowicach i Kętach, a także kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w Krakowie i Bielsku-Białej.

Rok 2014/15
Rok 2013/14
Rok 2012/13
Rok 2011/12
Rok 2010/11
'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { case zobacz: include ("layout.php"); break; } ?>