Rekrutacja 2018/2019

Zarządzenie Nr 39/18 Burmistrza Andrychowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych prowadzonych przez Gminę Andrychów oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Do pobrania:

Zgłoszenie do klasy I

Wniosek do klasy I

Zarządzenie Nr 52/18 Burmistrza Andrychowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia terminu składania na rok szkolny 2018/2019 wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i do klasy VII w Szkole Podstawowej nr 3 w Andrychowie i w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie.

Do pobrania:

Zgłoszenie do klasy IV

Zgłoszenie do klasy VII

Zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie rozpoczną się 26 lutego 2018r.

Termin składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i VII do Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie: 12.03.2018 - 23.03.2018r.


Nowa szkoła! Nowe szanse! Nowe możliwości!

Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie
Szkołą Przyjazną dla Ucznia i Rodzica!
"Każdy człowiek ma prawo do przeżywania sukcesu".

Gwarantujemy:

Do dyspozycji uczniów:

Uwaga! Uwaga!

Dla klas IV i VII rozszerzenia z j. angielskiego, informatyki i matematyki - realizowane w ramach zajęć dodatkowych.

Stawiamy na nowoczesność, innowacyjność,
otwartość na Ucznia, Rodzica, Nauczyciela!
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka!
Zapraszamy do współpracy!

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 na rok szkolny 2018/2019:
- Andrychów, ul. Stanisława Lenartowicza,
- Andrychów, ul. Graniczna.

czytaj →

KOMUNIKAT!

Dnia 27 listopada 2017r. o godz. 17:00 odbędą się spotkania wychowawców klas z Rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie.
Część I:
- godz. 17:00 – 17:30 – spotkanie Rodziców ze specjalistą w sali gimnastycznej na temat "Dziecko w świecie mediów cyfrowych"
Część II:
- zebranie klasowe z wychowawcą (po spotkaniu w sali gimnastycznej)
UWAGA!
Wszyscy zainteresowani Rodzice będą mieli w tym dniu możliwość konsultacji z nauczycielami uczącymi w danej klasie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie
mgr Halina Talar



KOMUNIKAT!
Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie ustala w roku szkolnym 2017/2018 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

- 3 dni rekolekcji wielkopostnych,
- 18, 19, 20 kwietnia 2018r. – Egzamin Gimnazjalny,
- 4 maja 2018r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie
mgr Halina Talar



KOMUNIKAT!


1. Dnia 18 września 2017r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie Dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas I i IV Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, a następnie spotkania rodziców z wychowawcami.

2. Dnia 18 września 2017r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie Dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas III gimnazjum, a następnie spotkania rodziców z wychowawcami.

3. Dnia 18 września 2017r. (poniedziałek) o godz. 18.00 odbędą spotkania rodziców uczniów klas II gimnazjum z wychowawcami.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie
mgr Halina Talar



KOMUNIKAT!


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26, odbędzie się 4 września 2017r. (poniedziałek) w sali gimnastycznej budynku szkoły:

o godz. 9:00 - klasy II i III gimnazjum,
o godz. 11:00 - klasy I i IV szkoły podstawowej.

Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny dla uczniów klas I i IV szkoły podstawowej oraz dla uczniów gimnazjum odbędzie się 4 września 2017r. o godz. 8:00 w Kościele Św. Stanisława BM.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I CZWARTYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. LENARTOWICZA 26
(budynek Gimnazjum nr 2 w Andrychowie)
Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie informuje, że w dniu 20.06.2017r. (wtorek) w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2, ul. Lenartowicza 26, odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych i czwartych Szkoły Podstawowej nr 5 - rok szkolny 2017/2018:
- klasy pierwsze - godz. 17:00
- klasa czwarta - godz. 18:00
Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy.


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie

ul. Lenartowicza 26 (budynek Gimnazjum nr 2)


Nowa szkoła! Nowe szanse! Nowe możliwości!

Zapisy do klas I, IV i VII


Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 na rok szkolny 2017/2018:
- Andrychów, ul. Stanisława Lenartowicza,
- Andrychów, ul. Graniczna.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie
Szkołą Przyjazną dla Ucznia i Rodzica!
"Każdy człowiek ma prawo do przeżywania sukcesu".


Gwarantujemy:

Do dyspozycji uczniów:

Uwaga! Uwaga!


Dla klas IV i VII rozszerzenia z j. angielskiego, informatyki i matematyki - realizowane w ramach zajęć dodatkowych.

Stawiamy na nowoczesność, innowacyjność,
otwartość na Ucznia, Rodzica, Nauczyciela!
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka!
Zapraszamy do współpracy!


W dniu 03.10.2016r. (poniedziałek) w godz. 17:00 - 18:00 odbędzie się Dzień Otwarty dla rodziców uczniów klas I – III.


Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



KOMUNIKAT!


Na podstawie rozporzą dzenia MENiS z dnia 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie ustala w roku szkolnym 2016/2017 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

- 19, 20, 21 kwietnia 2017r. – Egzamin Gimnazjalny,
- 16 czerwca 2017r.


KOMUNIKAT!

Dnia 8 września 2016 r. (tj. czwartek) o godz. 17:00 odbędą się spotkania z rodzicami.


Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



KOMUNIKAT

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
odbędzie się 01.09.2016r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej.

(obowiązuje strój galowy)

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



KOMUNIKAT
Zebranie Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbędzie się
we czwartek 25.08.2016r. o godz. 13.oo


Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar




KOMUNIKAT!

Dnia 7 marca 2016r. (tj. poniedziałek) o godz. 17:00 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klas 6 na temat rekrutacji do klas 1 gimnazjum.

W godz. 17:30 - 18:30 odbędzie się Dzień Otwarty dla rodziców.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



KOMUNIKAT!

Dnia 13 stycznia 2016r. (tj. środa) o godz. 17:00 odbędą się spotkania Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klas III oraz spotkania wychowawców klas z rodzicami, wg planu:

- 17:00 - 17:30, sala 35 - spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klasy IIIa i IIIc, następnie spotkania z wychowawcami klas w sali nr 6 - kl. IIIa, sala nr 29 - kl. IIIc,

- 17:00 - 17:30, sala nr 9 - kl. IIIb, sala nr 14, kl. IIId - spotkania z wychowawcami klas, 17:30 - 18:00, sala nr 35 - spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klasy IIIb i IIId.

Dnia 13 stycznia 2016r. (tj. środa) o godz. 17:00 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie policjanta z rodzicami uczniów klas I i II na temat cyberprzemocy oraz konsekwencji takich zachowań. Po spotkaniu z policjantem odbędą się spotkania rodziców uczniów klas I i II z wychowawcami klas.

W godz. 17:30 - 18:30 odbędzie się Dzień Otwarty dla rodziców.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie serdecznie zaprasza rodziców uczniów klas I, II i III na spotkanie ze specjalistą w zakresie profilaktyki nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy, które odbędzie się 3 grudnia 2015r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26.

W tym dniu w godz. 17:30 – 18:30 odbędzie się też Dzień Otwarty dla rodziców uczniów klas I – III.


Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar




KOMUNIKAT!

Dnia 12 listopada 2015r. (tj. czwartek) o godz. 17:00 odbędą się spotkania z rodzicami oraz "Dzień otwarty dla rodziców".

- godz. 17:00-17:40 - sala gimnastyczna, spotkanie rodziców i uczniów kl. III z Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych.

- godz. 17:00-17:30 - spotkania wychowawców z rodzicami uczniów kl. I i II.

- godz. 17:30-18:30 - "Dzień otwarty dla rodziców".


Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



Komunikat dla rodziców!

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie serdecznie zaprasza rodziców uczniów klas I, II i III na spotkania, które odbędą się 14 września 2015r. (tj. w poniedziałek).

Klasy I – godz. 17:00 – spotkanie z Dyrektorem Szkoły w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami klas,

klasy II – godz. 17:00 – spotkanie z wychowawcami klas,

klasy III – godz. 18:00 – spotkanie z Dyrektorem Szkoły w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami klas.


Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie informuje, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z późn. zm.) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie w roku szkolnym 2014/2015 są następujące:


- 18, 19, 20 kwietnia 2016r. - Egzamin Gimnazjalny,

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



KOMUNIKAT

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
odbędzie się 01.09.2015r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej.

(obowiązuje strój galowy)

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



KOMUNIKAT
Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się
we czwartek 27.08.2015r.




KOMUNIKAT DYREKTORA
Uczniowie klas I, którzy zostali zapisani do Gimnazjum nr 2 w Andrychowie na rok szkolny 2015/2016 otrzymają w miesiącu wrześniu 2015r. bezpłatne podręczniki i bezpłatne ćwiczenia. Proszę nie kupować podręczników ani ćwiczeń.
Wszelkie zapytania proszę kierować do Dyrektora Szkoły
tel. (33) 875-37-04



KOMUNIKAT
Listy kandydatów zakwalifikowanych do Gimnazjum nr 2 w Andrychowie na rok szkolny 2015/2016 do:
- klasy sportowej,
- klasy z rozszerzonym programem z języka angielskiego,
- klasy z rozszerzonym programem z matematyki i geografii ,
dostępne są w budynku szkoły.
Zapraszamy!


KOMUNIKAT
DLA
RODZICÓW I UCZNIÓW
KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REKRUTACJA 2015/2016


Rekrutacja do Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbędzie się od dnia 23.03.2015r., zgodnie z Zarządzeniem nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2.02.2015 r.

Treść zarządzenia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

BARDZO PILNA INFORMACJA

Kraków, 5 stycznia 2015 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
w województwie małopolskim


Przestawiam w załączeniu informację o zamkniętych placówkach POZ i najbliższych, które podpisały umowy z NFZ w województwie małopolskim (lista dostępna na stronie internetowej MUW w Krakowie, zakładka serwis WWW, baner Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej).
Informację proszę natychmiast wywiesić w widocznym miejscu na budynku szkolnym oraz na stronie internetowej. Informacje zwrotną o podjętych i wykonanych działaniach proszę bezzwłocznie przesłać do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego MUW w Krakowie na adres e-mail: czk@malopolska.uw.gov.pl

Aktualna lista zamkniętych POZ.

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski

17 listopada 2014r. (tj. poniedziałek) o godz. 17:00 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas III z Dyrektorami publicznych szkół ponadgimnazjalnych, tj. ZS nr 1 oraz ZS nr 2 w Andrychowie w ramach "ROKU SZKOŁY ZAWODOWCÓW" ogłoszonego przez MEN.

Następnie odbędzie się spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

17 listopada 2014r. (tj. poniedziałek) o godz. 17:00 odbędą się spotkania rodziców uczniów klas I i II z wychowawcami klas.

17 listopada 2014r. (tj. poniedziałek) w godz. 17:30 - 18:30 odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców.


Dnia 6 października 2014r. (poniedziałek) w godz. 17:00 - 18:00 odbędzie się dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I , II i III.


Rodzice będą mogli w tym czasie skorzystać z konsultacji z nauczycielami uczącymi w danej klasie.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie informuje, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z późn. zm.) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie w roku szkolnym 2014/2015 są następujące:


- 10 listopada 2014r.
- 2 stycznia 2015r.
- 5 stycznia 2015r.
- 21, 22, 23 kwietnia 2015r. - Egzamin Gimnazjalny,
- 5 czerwca 2015r.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



KOMUNIKAT!

1) Dnia 18 września 2014r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Andrychowie z rodzicami uczniów klas I i II.

Po tym spotkaniu odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas.

2) Dnia 18 września 2014r. (czwartek) o godz. 17:30 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Andrychowie z rodzicami uczniów klas III.

Po tym spotkaniu odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



KOMUNIKAT

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
odbędzie się 01.09.2014r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej.

(obowiązuje strój galowy)

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



KOMUNIKAT!

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Gimnazjum nr 2 w Andrychowie na rok szkolny 2014/2015 jest zamieszczona na drzwiach budynku szkoły przy wejściu głównym.


Mamy zaszczyt zaprosić
na
Uroczystość Pożegnania Szkoły
przez uczniów klas III, która odbędzie się
26 czerwca 2014 roku o godz 17.00
w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.
Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas III.




Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 klas I i II Gimnazjum
odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014r. o godz 9.00
w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.
Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas I i II.

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie


KOMUNIKAT!

Dnia 23 czerwca 2014r. (poniedziałek) w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbędzie się kiermasz używanych podręczników:

- godz. 11:50 – 12:35 – klasy II i III Gimnazjum nr 2 w Andrychowie,

- godz. 12:50 - 13:35 – klasy I i II Gimnazjum nr 2 w Andrychowie,

- godz. 15:00 – 16:00 - klasy VI Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie.

Dyrektor

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

mgr Halina Talar


Komunikat!

Dnia 09.06.2014r. (poniedziałek).

w godz. 17.00 - 18.00 odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców.



Komunikat!

Dnia 07.05.2014. o godz. 17.00 odbędą się spotkania Wychowawców klas z Rodzicami.

W godz. 17.30 - 18.30 odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców.


Komunikat!

Dnia 07.04.2014. w godz. 17.00-17.30 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie rodziców klas I i II z Panem mgr Piotrem Rychłym na temat profilaktyki uzależnień.

W godz. 17.30 - 18.30 odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców.

O godz. 18.00 - Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami uczniów klas III dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego.



Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie ogłasza nabór na rok szkolny 2014/2015
- do klasy pierwszej sportowej - piłka nożna.
- do klasy z rozszerzonym programem matematyki i informatyki
- do klasy z językiem angielskim-poziom zaawansowany
- do klas ogólnych
- do klasy integracyjnej


Gimnazjum nr 2 to Szkoła Odkrywców Talentów, która:
- zapewnia bezpieczeństwo uczniom,
- realizuje bogatą ofertę edukacyjną,
- pozwala wszystkim uczniom odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości,
- posiada nowoczesną bazę dydaktyczną.
Zapisy do Gimnazjum rozpoczynają się od 3 marca 2014r.

SZÓSTOKLASISTO!
Przyjdź! Odkryj swój talent! Osiągnij sukces!
ZAPRASZAMY!


mgr Halina Talar
Dyrektor Gimnazjum nr 2
w Andrychowie


Szóstoklasisto!!!

Serdecznie zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY w Gimnazjum nr 2, który odbędzie się
27 stycznia 2013 r. o godzinie 1300.

Nasze gimnazjum zapewnia atrakcyjną i bardzo zróżnicowaną ofertę edukacyjną.

Czekamy na Was!

Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Gimnazjum nr 2 w Andrychowie


KOMUNIKAT!

1) Dnia 18 listopada 2013r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie Pani Psycholog Anny Ogorzały z rodzicami uczniów klas I i II.

Po tym spotkaniu odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas.

Spotkania wychowawców uczniów klas III z rodzicami odbędą się o godz. 17:00.

2) Dnia 18 listopada 2013r. (poniedziałek) w godz. 17:30 - 18:30 odbędzie się dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I , II i III.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie informuje, że w związku
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z późn. zm.) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie w roku szkolnym 2013/2014 są następujące:


- 23, 24, 25 kwietnia 2014r. - Egzamin Gimnazjalny,
- 2 maja 2014r.,
- 20 czerwca 2014r.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



Andrychów, 11.09.2013

KOMUNIKAT!

Do wiadomości nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi.

Witam w Szkole Odkrywców Talentów i Szkole Promującej Bezpieczeństwo!

1) Dnia 16 września 2013r. (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klas IIIa i IIIb, a o godz. 17.30 - z rodzicami uczniów klas IIIc i IIId.

Po tych spotkaniach rodzice spotkają się również z wychowawcami klas.

Dnia 16 września 2013r. (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I i II.

2) Dnia 16 września 2013r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali nr 6 odbędzie się spotkanie Dyrektora Szkoły z przedstawicielami Rady Rodziców.

3) Dyrektor Szkoły informuje, że Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 2 w Andrychowie wybrała dla uczniów ubezpieczenie w firmie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Kwota roczna za osobę wynosi 37zł.

Dyrektor Gimnazjum nr 2
mgr Halina Talar

KOMUNIKAT

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
odbędzie się 02.09.2013r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej.

(obowiązuje strój galowy)
Uczniowie klas I będą w tym dniu pisać test poziomujący z języka obcego.
Proszę o przyniesienie przyborów do pisania.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



Komunikat!

Orlik 2012 w okresie od 8 lipca 2013r. do 31 sierpnia 2013r.:
- czynny będzie w godzinach: 9.00 - 21.00.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar



KOMUNIKAT

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
odbędzie się 02.09.2013r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej.

(obowiązuje strój galowy)
Uczniowie klas I będą w tym dniu pisać test poziomujący z języka obcego.
Proszę o przyniesienie przyborów do pisania.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
Halina Talar



Mamy zaszczyt zaprosić
na
Uroczystość Pożegnania Szkoły
przez uczniów klas III, która odbędzie się
27 czerwca 2013 roku o godz 17.00
w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.



Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 klas I i II Gimnazjum
odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013r. o godz 9.00
w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.
Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas I i II.

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie


Komunikat!

Dnia 21 czerwca 2013 roku (piątek) odbędzie się kiermasz używanych podręczników:
- dla uczniów klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie w godzinach: 14.oo-15.oo
- dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Andrychowie w godz. 12.oo-13.oo.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
Halina Talar



KOMUNIKAT

1. Dnia 8 kwietnia 2013r. (tj. poniedziałek) w godz. 16:30 - 17:00 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas I i II z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach na temat Bezpiecznego Internetu, a od 17:00 - 17:30 spotkanie z wychowawcą klasy.

2. Dnia 8 kwietnia 2013r. (tj. poniedziałek) w godz. 17:30 - 18:00 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klas III informujące o procedurach i instrukcjach przebiegu egzaminu gimnazjalnego oraz organizacji egzaminu w szkole, a od 18:00 - 18:30 spotkanie z wychowawcą klasy.

3. Dnia 8 kwietnia 2013r. (tj. poniedziałek) w godz. 17:30 - 18:30 odbędzie się Dzień Otwarty dla rodziców.

Dyrektor

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

mgr Halina Talar


ZMIANA TERMINU TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi następuje zmiana terminu Testu Sprawności Fizycznej dla kandydatów do klasy I sportowej – piłka nożna.
I termin – 11.04.2013r. (czwartek) godz. 16:00
II termin – 15.04.2013r. (poniedziałek) godz. 16:00
Jeśli warunki atmosferyczne nie zmienią się, Test Sprawności Fizycznej zostanie przeprowadzony w sali sportowej Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.
Za zmianę I terminu uprzejmie przepraszamy.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina Talar




Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014 do klasy pierwszej sportowej - piłka nożna.
Gimnazjum nr 2 to Szkoła Odkrywców Talentów , która:
- zapewnia bezpieczeństwo uczniom,
- realizuje bogatą ofertę edukacyjną,
- pozwala wszystkim uczniom odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości,
- posiada nowoczesną bazę dydaktyczną.
Zapisy do Gimnazjum rozpoczynają się od 4 marca 2013r.

SZÓSTOKLASISTO!
Przyjdź! Odkryj swój talent! Osiągnij sukces!
ZAPRASZAMY!


mgr Halina Talar
Dyrektor Gimnazjum nr 2
w Andrychowie



KOMUNIKAT DLA RODZICÓW
klasa sportowa – piłka nożna

Konieczne jest dostarczenie zaświadczenia lekarza medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, o braku przeciwwskazań do uprawiana sportu. Aby otrzymać zaœwiadczenie należy wykonać badania podstawowe.


Szanowni Państwo

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie serdecznie zaprasza Rodziców na spotkanie dotyczące rekrutacji do gimnazjum, które odbędzie się 21 lutego 2013r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 w Andrychowie ul. Lenartowicza 26.

W programie spotkania:

- wystąpienie Dyrektora Szkoły mgr Haliny Talar,

- prezentacja multimedialna - "Nasze Gimnazjum",

- przekazanie druków dokumentów dotyczących dziecka rozpoczynającego naukę w tutejszym gimnazjum.

Jednocześnie pragnę poinformować, że zapisy do I klasy Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbędą się w dniach od 04.03.2013r. do 13.03.2013r. w godzinach od 8:00 do 16:00.

Proszę o zgłoszenie się z numerem PESEL dziecka oraz wypełnionymi deklaracjami (o przetwarzaniu danych osobowych, wyborze drugiego języka obcego i ankiety dotyczącej zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego). Do wyboru: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski.

Druki można pobrać po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły oraz w sekretariacie gimnazjum.

Dyrektor

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

mgr Halina Talar



OBWÓD GIMNAZJUM NR 2 W ANDRYCHOWIE obejmuje:

ANDRYCHÓW, ulice: Włókniarzy, Lenartowicza, Metalowców, Starowiejska, 27 Stycznia, Niecała, Brzegi, Szewska, Graniczna, Krakowska, - numery parzyste od 2 do 128,

WIEPRZ, nr 881-979, 1091-1095

INWAŁD, ulice: Graniczna nr 2, Wadowicka nr 1, 2,

BRZEZINKA, ulice: Graniczna, Legionistów, Złota Górka nr 12, 17, 21, Podgórska, Polna, Słoneczna, Św. Antoniego, Tadeusza Kowalczyka, Źródlana,

ROCZYNY, ulice: Gronie nr 22, 26, 27, 29, 34, Działy nr 7, 9, 11, 17, 20, 22, 22a, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 47, 48, 53, 59, 59a, 61, 65,

TARGANICE, ulice: Graniczna cała oprócz nr 5, 13, 19, Długa nr 25, 27, 29, 31, 35, 35a, 37, 39, 41, 68, 70, 74, 78, 80, 82, Floriańska nr 64, Żwirki i Wigury nr 30, osiedle Francja nr 52, 53, 54, 58.

W Gimnazjum nr 2 mogą uczyć się również uczniowie mieszkający poza obwodem szkoły. Wszelkie informacje można uzyskać u Dyrektora Szkoły.


Harmonogram VII Gminnego Konkursu Matematycznego

dla klas pierwszych gimnazjum

"Matematyczny Omnibus"

15 luty 2013r.

920 - 945 - przybycie uczestników konkursu

945 - 1000 - sprawy organizacyjne (przywitanie uczestników, przypomnienie regulaminu, losowanie miejsc)

1000 - 1045 - I część konkursu - rozwiązywanie zadań otwartych

1045 - 1100 - przerwa - poczęstunek

1100 - 1130 - II część konkursu - rozwiązywanie zadań zamkniętych

1135 - rozdanie dyplomów i upominków uczestnikom konkursu, zakończenie

1300 - prace komisji oceniającej.


Szkolny Klub Europejski

Serdecznie zaprasza na gminne "Walentynki Europejskie"
które odbędą się
12 lutego 2013 r. o godzinie 1500

w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Szkolny Klub Europejski
Gimnazjum nr 2 w Andrychowie


Szóstoklasisto!!!

Serdecznie zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY w Gimnazjum nr 2, który odbędzie się
7 lutego 2013 r. o godzinie 1330.

Nasze gimnazjum zapewnia atrakcyjną i bardzo zróżnicowaną ofertę edukacyjną.

Czekamy na Was!

Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Gimnazjum nr 2 w Andrychowie'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>