Dyrektor Halina Talar zainaugurowała nowy rok szkolny 2018/2019

w Szkole Podstawowej nr 5

Dnia 3 września o godz. 9 : 00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie.

Społeczność szkolna uczestniczyła najpierw we Mszy Świętej, a następnie zgromadziła się w sali gimnastycznej szkoły na inauguracji roku. Pani Dyrektor Halina Talar serdecznie przywitała uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Szczególne pozdrowienia skierowała do uczniów klasy IV, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole oraz przedstawiła wychowawcę panią mgr Alinę Magierę. Następnie zwróciła się z prośbą do uczniów klas V SP5 oraz klas III gimnazjalnych, by pomogli uczniom klas I i IV szkoły podstawowej odnaleźć się w nowej szkole i byli dla nich prawdziwymi starszymi kolegami i koleżankami.

Punktualnie o godz. 11.00 rok szkolny przywitali pierwszoklasiści i uczniowie klas II szkoły podstawowej. Dyrektor Halina Talar ciepło i serdecznie przywitała wszystkich gości, ale szczególnie serdecznie witała uczniów klas pierwszych, którzy 3 września 2018 r. rozpoczynają wspaniałą przygodę edukacyjną. Pani Dyrektor powiedziała uczniom,by od dzisiaj czuli się w szkole, tak jak w drugim, trochę większym domu. Na zakończenie życzyła wszystkim wielu sukcesów i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów.

Po przemówieniu Pani Dyrektor odbyło się uroczyste pasowanie na uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie. Wicedyrektor Wioletta Kadamus przeczytała rotę przysięgi i uczniowie złożyli ślubowanie. Ponadto Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz birety. Prawdziwą niespodzianką były "rogi obfitości" ufundowane przez rodziców.

Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas II szkoły podstawowej i udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

czytaj →

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dnia 21.06.2018r. o godz.18:00 w Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się uroczyste pożegnanie szkoły przez uczniów klas III gimnazjum, które rozpoczęło się tradycyjnym polonezem. Dyrektor Halina Talar przywitała zaproszonych gości, rodziców i wszystkich uczniów. W swoim przemówieniu podziękowała rodzicom, władzom oświatowym, samorządowym i kościelnym za pomoc w realizacji różnorodnych przedsięwzięć. Następnie pani dyrektor pogratulowała uczniom sukcesów w nauce, natomiast przedstawiciele rady rodziców wręczyli najlepszym uczniom nagrody - książki ufundowane przez rodziców. Po części oficjalnej nastąpiło przekazanie symbolicznego klucza do szkoły uczniom klas II gimnazjalnych, które w roku 2018/2019 zakończą naukę w gimnazjum oraz przedstawiono krótki program artystyczny - ORLIKI 2018. Ostatnim punktem programu było spotkanie w salach z wychowawcami i rodzicami uczniów.

Dnia 22.06.2018r. o godz. 9:00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów klas II gimnazjalnych i IV Szkoły Podstawowej nr 5. Uroczystość rozpoczęła przemówieniem Pani Dyrektor Halina Talar. Następnie pogratulowała uczniom, nauczycielom

sukcesów w nauce oraz w różnych konkursach i wręczyła świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom. Rozdano także wiele nagród książkowych, które osobiście wręczyli rodzice. Wszyscy obejrzeli ciekawy program artystyczny przygotowany przez klasy czwarte szkoły podstawowej oraz taniec w wykonaniu najmłodszych uczniów z klas I a i Ib.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Dorota Stańczak i Marcin Karło wręczyli tytuł "Klasy Roku" . Uczniowie otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez rodziców.

Po spotkaniu w sali gimnastycznej uczniowie po raz ostatni spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych, gdzie odebrali swoje świadectwa promocyjne i uśmiechnięci rozpoczęli tegoroczne wakacje. Wszystkim życzymy słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji!

Do zobaczenia we wrześniu!

czytaj →

Klasy pierwsze w Izbie Regionalnej

W dnia 14.06.2018r. uczniowie klas I odwiedziły Izbę Regionalną w Andrychowie.

Główną atrakcją było uczestniczenie dzieci w warsztatach plastycznych zorganizowanych przez pracowników Izby Regionalnej. W tym dniu malowano kaczki, zajączki, motylki oraz wiele innych figur farbami akrylowymi. Dzieci podczas tworzenia swoich małych dzieł artystycznych, pokazały swój talent plastyczny i twórczą wyobraźnię. Te zajęcia na pewno długo pozostaną w ich pamięci.

czytaj →

Projekt edukacyjny "Bezpieczny Dom"

W dniach 6 i 8 czerwca uczniowie klas III , w ramach projektu edukacyjnego "Bezpieczny Dom", odwiedzili Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie. Zajęcia prowadzone było przez zawodowych strażaków. Przekazali oni wiele ciekawych informacji na temat przyczyn powstawania pożarów i sposobach ich opanowywania. Na realizację tego projektu w siedzibie JRG przeznaczono także specjalne pomieszczenie, które zaadaptowane zostało na typowe mieszkanie. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w symulacji pożaru i nauczyć się właściwego postępowania w warunkach zagrożenia. Mogli także obejrzeć specjalistyczny sprzęt gaśniczy i ratowniczy. Duże wrażenie na młodzieży zrobił pokaz sprzętu i umiejętności strażackich.

czytaj →

Sukces uczennicy klasy czwartej

W dniu 17 maja 2018 w Bielskim Centrum Kultury odbyło się wręczenie nagród Konkursu Wiedzy Biblijnej "Jonasz". Uczennica naszej szkoły Maja Gibas z klasy IV b została laureatką konkursu. Zmagania konkursowe obejmowały księgi Rut, Daniela, Estery i Jonasza. W tym międzynarodowym gronie uczestników podczas trzech etapów zmagań Maja straciła tylko kilka punktów, przez co została laureatką z piątym wynikiem.

Gratulujemy sukcesu.

Opiekunem naukowym Mai był ks. mgr Jerzy Kajzar.

czytaj →

W Muzeum Inżynierii Miejskiej

Dnia 30 maja 2018 uczniowie klas I wzięli udział w wycieczce do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema i Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Ogród Doświadczeń to sensoryczny park edukacyjny, z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki z zakresu mechaniki, optyki, magnetyzmu, hydrostatyki i akustyki. Znajdują się tam urządzenia, które pobudzają do myślenia, jak również przyswajają wiedzę. Uczniowie mogli samodzielnie rozszczepiać promienie słoneczne w pryzmacie, poczuć, jak drży powietrze w pobliżu gongu, nadać i odebrać wiadomość z użyciem telegrafu akustycznego, szeptać i być dobrze słyszanym

na odległość 20 m, znaleźć się we wnętrzu kalejdoskopu i wykonać wiele innych eksperymentów. Dzieci zadawały przy tym mnóstwo pytań a sam przewodnik był zachwycony poziomem wiedzy jaką prezentowały dzieci.

W Muzeum Inżynierii Miejskiej uczniowie mieli okazję uczestniczyć w lekcji pt. "W dawnej drukarni", podczas której dowiedziały się, jest wyglądały początki drukarstwa, maszyny i narzędzia wykorzystywane do druku. Zapoznali się również z postacią Johannesa Gutenberga - twórcy pierwszej przemysłowej metody druku na świecie. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie wystawy " To takie proste" gdzie po słowie wstępnym i krótkim oprowadzeniu pana przewodnika dzieci mogły same działać na przedmiotach będących częścią wystawy.

Wycieczka stała się ciekawym doświadczeniem, uczniowie przez własne doświadczenie próbowali zrozumieć zjawiska fizyczne, a przy tym świetne się bawić. Dzieci, po kilkugodzinnej zabawie, nie chciały słyszeć o powrocie do szkoły, a poniższe zdjęcia tylko częściowo oddają atmosferę, zafascynowanie no i świetną zabawę naszych podopiecznych.

czytaj →

"Bezpieczeństwo w sieci"

29 Maja najmłodsi uczniowie włączyli się w budowanie świadomości i pogłębianie wiedzy.

Obecnie dostęp do Internetu, stał się powszechny nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. Ta globalna sieć komputerowa niesie ze sobą nieograniczone informacje, treści pozytywne i negatywne. By przeciwdziałać tym drugim i zapewnić bezpieczne korzystanie z tego medium przez dzieci i zostały przeprowadzone zajęcia, aby uchronić podopiecznych przed zagrożeniami typu: dostęp do niepożądanych treści, obrazów, informacji czy kontaktów, oszustw, wyłudzeń, propagującymi przemoc. Program "Bezpieczeństwo w sieci" kładzie nacisk na edukację z zakresu bezpiecznego, świadomego wykorzystywania Internetu do zdobywania wiedzy, przy jednoczesnej znajomości zagrożeń płynących z niewłaściwego stosowania tego nowoczesnego narzędzia.

czytaj →

Dzień Mamy i Taty

25 Maja w Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się kameralne spotkanie w klasach I z okazji Dnia Mamy i Taty. Dzień Matki to jedno z najpiękniejszych świąt w ciągu całego roku, wypełnione kwiatami i serdecznymi życzeniami. Święto to jest wyrazem wdzięczności, szacunku i miłości. Jedno słowo - mama, ileż kryje w sobie treści. Z nim związane są zawsze n ajpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa, pierwsze radości, troski, marzenia, tęsknoty. W tym dniu wszyscy uczniowi klas I chcieli uczcić to piękne święto w sposób szczególny, zapraszając swoich rodziców na uroczystość przygotowaną specjalnie dla nich. Były wiersze, piosenki, układy taneczne laurki prezenty i życzenia płynące prosto z małych, ale gorących serc. Uśmiechom i wzruszeniom nie było końca. Dzieci włożyły w przygotowanie uroczystości dużo wysiłku,

oraz pracy aby zobaczyć uśmiechnięte i wzruszone twarze rodziców. Uczniowie klas I pięknym występem udowodnili, jak bardzo kochają swoich rodziców których po występach zaprosili na słodki poczęstunek.

czytaj →

Wycieczka do Wiśnicza i Bochni

W dniach 17-18.05.2018r. klasy czwarte SP nr 5 pojechały na wycieczkę do Wiśnicza i Bochni. Zwiedzanie rozpoczęli od zabytkowego Zamku w Wiśniczu. Jego początki wiążą się z działalnością gospodarczą Kmitów herbu Szreniawa, którzy około połowy XIV w. rozpoczęli tworzenie wokół Wiśnicza klucza posiadłości ziemskich. Wzniesiony w tym czasie zamek pełnił funkcję obronnej rezydencji właścicieli. Następnie uczniowie udali się do Muzeum Motyli Arthropoda prezentujące zbiory motyli z wszystkich kontynentów świata, pomijając Antarktydę. Kolekcja liczy ponad 5000 motyli i innych owadów.

Jednak największa atrakcją był nocny pobyt w zabytkowej kopalni soli w Bochni. Zwiedzanie miało charakter swoistej podróży w czasie. Podróż rozpoczęli od zjazdu pod ziemię szybem Campi (72 piętra w głąb!). Dzięki holograficznym i interaktywnym inscenizacjom oraz przestrzennym słuchowiskom, grupa mogła zobaczyć, jak naprawdę wyglądała praca górnika w kopalni. W trakcie zwiedzania dzieci nie tylko dowiedziały się o tradycjach i obyczajach górników, ale również miały możliwość podziwiania prawdziwych arcydzieł wykonanych w soli (unikatowe kaplice, rzeźby solne oraz narzędzia i urządzenia górnicze). W poszerzeniu wiedzy dzieci na temat soli i jej znaczenia na pewno pomogła też projekcja filmu pt. "Bochnia na szlaku handlowym średniowiecza". Największym hitem całej wycieczki okazała się podróż podziemną kolejką zwaną przez tutejszych pracowników "Kuba", która przemierzyła kilometrową trasę pomiędzy szybem Campi i Sutoris. Kolejka została tak nazwana na cześć ostatniego konia, który towarzyszył górnikom podczas pracy. Ciekawostką okazała się również Kaplica Św. Kingi, ponieważ jest ona jedynym na świecie kościołem, przez który biegną tory kolejki i przejeżdża pociąg.

Pobyt w kopalni okazał się dla czwartoklasistów niezwykłą przygodą ale też interesującą lekcją. Był to dla nich dzień bardzo aktywny i pełen wrażeń. Bogatsi w wiedzę i wspomnienia z żalem opuszczali teren kopalni, aby udać się w drogę powrotną do domu.

czytaj →

Wycieczka klas drugich do Wrocławia

W dniach 8 i 9 maja klasy drugie wzięły udział w dwudniowej wycieczce do Wrocławia.

Pierwszego dnia uczniowie zobaczyli Panoramę Racławicką, a następnie zwiedzali stare miasto: Ostrów Tumski, Katedrę, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Rynek, Ratusz, Stare Jatki oraz Wieżę Matematyczną, z której można zobaczyć przepiękną panoramę miasta. Wieczorem gimnazjaliści udali się na spacer do Parku Szczytnickiego, gdzie obejrzeli pokaz fontanny wrocławskiej. Drugiego dnia wycieczkę po Wrocławiu rozpoczęliśmy w Ogrodzie Japońskim, a następnie udaliśmy się do ZOO, w którym duże wrażenie na uczniach zrobiło Afrykanarium. Na zakończenie zwiedzaliśmy Hydropolis, czyli nowoczesne centrum nauki i wiedzy o wodzie. Po wielu atrakcjach zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do naszych domów.

czytaj →

Wycieczka do Trójmiasta

W dniach 21.05 - 25.05.2018 uczniowie klas III a i III c wzięli udział w wycieczce na Pomorze.

Podróż rozpoczęli od zwiedzania przepięknej starówki Torunia. Pani przewodnik odkrywała przed uczniami miejsca, w których przebywał Mikołaj Kopernik. W tym dniu uczniowie także uczyli się jak wypiekać tradycyjne toruńskie pierniki na warsztatach zorganizowanych specjalnie dla nich. Kolejne dni przebywali na Pomorzu i zwiedzali najpiękniejsze miejsca w Trójmieście. Ogromne wrażenie zrobił na uczniach Gdańsk przede wszystkim Westerplatte oraz Muzeum II Wojny Światowej, gdzie uczniowie mogli zobaczyć bohaterską walkę Polaków podczas wojny. Gdynia i Sopot także dostarczyły wielu wrażeń zwłaszcza Oceanarium oraz Dar Pomorza, który uczniowie mogli zobaczyć. Kolejnym punktem bardzo bogatego programu była Mierzeja Helska. Na Helu uczniowie zwiedzili m.in. Fokarium, a we Władysławowie Dom Rybaka. Ostatni dzień wycieczki przeznaczony był na Malbork. Tutaj wspólnie z przewodnikiem uczniowie zwiedzali przepiękny zamek krzyżacki, który zachwycał wielkością. Po długiej podróży uczniowie pełni wrażeń i niezapomnianych widoków wrócili do Andrychowa.

czytaj →

Utalentowana Natalia z SP

Biblioteka Publiczna w Andrychowie, by uczcić 70 lat istnienia placówki ogłosiła konkurs literacki na wiersz "Dziecięce rymy dla Biblioteki". Jego celem było rozwijanie w dzieciach zainteresowania książką, dostrzegania korzyści płynących z czytania, odwiedzania Biblioteki. Uczennica klasy IVa Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie - Natalia Guzdek - napisała piękny wiersz, który został doceniony przez jury konkursu. Dziewczynka zdobyła I miejsce pokonując wielu konkurentów. Jej wiersz pt. "Nasza Biblioteka" został odczytany publicznie podczas uroczystego wręczania nagród dnia 30.05.2018r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie.

Gratulujemy sukcesu!.

Oto wiersz Natalii

"Nasza Biblioteka"

Nasza Miejska Biblioteka

Co dzień na dzieciaki czeka.

Tutaj książek jest bez liku,

I o smokach, o Szewczyku...


Każdy znajdzie coś dla siebie,

Kiedy w nagłej jest potrzebie

By poczytać coś nowego,

Nic nie płacisz mój kolego.


Dla dziewczynek o księżniczkach

W pięknych strojach i spódniczkach.

A dla chłopców moc atrakcji

Są komiksy- dużo akcji!


Dziadek czyta historyczne,

Znowu babcia- romantyczne,

Ja zaś wolę przygodowe,

Bo są bardzo odlotowe!


Więc przechodząc przy okazji,

Zabierz mamę, zabierz tatę

W świat uroczej tej fantazji

W Bibliotece- tuż za rogiem.


czytaj →

Koncert "Bajkowe melodie"

Dnia 16 maja 2018 klasy pierwsze i czwarte wzięły udział w niezwykłym koncercie. Uczniowie wsłuchiwali się w cudowny śpiew aktorów muzycznych, którzy przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej przedstawiali lekcję przyrody. Dzieci mogły wspólnie z aktorami śpiewać znane z bajek melodie i uczyć się jak ważna jest Ziemia, na której żyjemy. Ta niezwykła muzyczna opowieść uświadomiła także młodym odbiorcom, że trzeba dbać o środowisko, ponieważ to od nich zależy, jak będzie wyglądał świat w przyszłości.

czytaj →

Wyprawa na Cyberzachód

Dnia 14 maja 2018 roku uczniowie klas czwartych wzięli udział w spotkaniu z p. Katarzyną Stanek oraz p. Izabela Jończy - Chmiel. Tematem spotkania była cyberprzemoc. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczniowie przenieśli się do wirtualnej krainy. Podczas wyprawy na Cyberzachód dzieci poznawały zasady bezpiecznego poruszania się w Internecie. Ciekawa forma zajęć i sposób prowadzenia na pewno zwróci uwagę uczniów na to, jak powinni poruszać się w internetowej rzeczywistości.

czytaj →

Wychowywanie w duchu patriotycznym

W ramach realizacji edukacji patriotycznej uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu konkursach historycznych przygotowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i osiągają w nich bardzo wysokie lokaty:

- uczennica Patrycja Olajossy z kl. III c zajęła pierwsze miejsce i uzyskała tytuł laureata V edycji Małopolskiego Konkursu "Śladami niezłomnych. Witold Pilecki i August Emil Fieldorf "Nil",

- uczennica Martyna Pająk z kl. III c uzyskała tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Tematycznego "Na Polu Chwały ... - Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległości granice II Rzeczypospolitej"

- uczennica Patrycja Olajossy z kl. III c uzyskała tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Historycznego

czytaj →

Chłopcy z Piątki najlepsi w piłce nożnej.

9 maja 2018 roku na kompleksie sportowym Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 5 odbył się Gminny Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Chłopców. Reprezentanci z SP 5

pokonali drużynę z Rzyk 3:0, drużynę z Sułkowic-Łęgu 2:0 oraz drużynę z Inwałdu 12:2 i tym samym wywalczyli I miejsce w zawodach, co zapewniło im awans do Finałów Powiatowych.

Skład zwycięskiej drużyny: Skrzypiec Jakub, Masłoń Kamil, Mikołajek

Krzysztof, Skrzypczak Jakub, Budka Daniel, Rzegotka Dawid, Nowak Kamil,

Zaremba Jan, Ocieczek Adrian, Rajda Karol.

Opiekunem drużyny był pan Rafał Zieliński.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

czytaj →

Projekt edukacyjny z historią w tle

30 kwietnia 2018 roku klasa II d wraz z wychowawcą przygotowała w ramach projektu edukacyjnego apel upamiętniający rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Cała społeczność szkolna mogła przypomnieć sobie okoliczności tego wydarzenia. Uczniowie w ciekawy sposób przybliżyli nam najważniejsze fakty historyczne. Na zakończenie zaprezentowali się także uczniowie klas pierwszych, którzy pokazali, że pamiętają o ważnych świętach narodowych.

czytaj →

Kolejny sukces uczennicy

Uczennica klasy IIIc Martyna Pająk uzyskała tytuł finalisty konkursu kuratoryjnego "Na Polu Chwały... - Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej". Uczennica musiała wykazać się dużą wiedza z zakresu historii XX wieku - a zwłaszcza okresu walk o granice państwa polskiego.

Gratulujemy sukcesu.

Opiekunem naukowym była mgr Anna Semik.

czytaj →

Olimpiada sportowa

Już po raz jedenasty odbyła się Olimpiada Sportowa klas I - w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie. Dnia 12.04.2018 r. w zawodach wzięły udział drużyny ze szkół z terenu gminy Andrychów z Rzyk, Sułkowic - Bolęciny, Sułkowic - Łęgu, Brzezinki, Targanic, Roczyn, Zagórnika, a także z SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4 oraz my - SP nr 5. Celem tej dużej imprezy sportowej było m.in. wdrażanie uczniów klas I do czynnego wypoczynku, zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole i współzawodnictwa zgodnie z zasadami fair play. Każda reprezentacja składała się z dwunastu zawodników. Drużyny walczyły w sześciu konkurencjach, a były to: bieg - slalomem, "sadzenie ziemniaków" czyli woreczków, wyścig z szarfą, "łańcuch strażaków" rzut do kosza oraz slalom z piłką hokejową.

W finale spotkały się trzy drużyny, które po niezwykle zaciętej, emocjonującej i wyrównanej walce, zajęły następujące miejsca:

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Sułkowicach-Łęgu

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5

Nasi zwycięzcy otrzymali puchar dyrektora, brązowe medale oraz nagrodę rzeczową w postaci piłki. Młodzi sportowcy opuszczali olimpiadę zadowoleni, zaś opiekunowie zachwyceni sprawnością swoich wychowanków i panującą atmosferą.

czytaj →

Klasy drugie w teatrze

Klasy drugie gimnazjum wzięły udział w wycieczce do Krakowa. Na początku uczniowie mieli

okazję poznać zabytki Krakowa i utrwalić sobie najważniejsze pojęcia związane ze stylami w architekturze. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty na Wawelu, gdzie w Kaplicy Zygmuntowskiej podziwialiśmy cechy stylu gotyckiego oraz renesansowego. Następnie Drogą Królewską przeszliśmy do kościoła św. Piotra i Pawła, gdzie mogliśmy zobaczyć pierwszą budowlę architektury barokowej w Krakowie. Idąc w stronę teatru przewodnicy snuli ciekawą opowieść o zabytkach Krakowa. Podróż zakończyliśmy wizytą w kościele u Pijarów, gdzie podziwialiśmy malarstwo iluzjonistyczne. Drugim punktem wycieczki było obejrzenie spektaklu pt. "Zemsta" w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w reżyserii Anny Augustynowicz. Uczniów zachwyciła wspaniała gra aktorska, a Teatr zrobił na nich niesamowite wrażenie. Z pewnością ten wyjazd na długo zostanie w ich pamięci.

czytaj →

Wyjście do Biblioteki Miejskiej klas pierwszych

We wtorek 10.04.2018 uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 5 w Andrychowie po raz drugi wybrali się do pobliskiej Biblioteki Miejskiej. W trakcie wizyty oglądali mnóstwo książek ulokowanych w poszczególnych działach, ale największym zainteresowaniem cieszył się dział "Literatura dla dzieci". Dużą radość sprawiło uczniom oglądanie różnego rodzaju pozycji z atlasów o roślinach, zwierzętach i dinozaurach. Dowiedzieli się, w jaki sposób wypożycza się książki i jak należy o nie dbać. Niektórzy próbowali nawet czytać ich fragmenty.

W Bibliotece odbyło się także spotkanie pt. "Chronimy planetę Ziemię". Tematem przewodnim była rozmowa o zanieczyszczeniach powietrza i ziemi. Dzieci poznały definicję "recyklingu" i "ekologii", przypomniały sobie zasady segregowania śmieci, rozwiązywały zagadki związane z tematyką ochrony środowiska oraz rozwiązywały krzyżówkę, pracowały w grupach. Był to miło i pożytecznie spędzony czas, bo prawidłowo ukształtowana kultura czytelnicza stanowi niepodważalną wartość w rozwoju młodego człowieka.

czytaj →

Recytacja na "Piątkę"

Sukowicach - Bolęcinie odbył się XIV Konkurs recytatorki "Spotkanie z poezją dla dzieci"

organizowany przez Zespól Szkół Samorządowych oraz Świetlicę CKiW. Uczennica klasy IVa - Nadia Paciorek zdobyła I miejsce, recytując wiersz Wandy Chotomskiej "Makaron"- opiekun mgr Krystyna Fluder, a Wiktoria Czapla z klasy I b otrzymała wyróżnienie za deklamację wiersza Jana Brzechwy "Kłamczucha" - opiekun mgr Edyta Kukuła. Szkołę Podstawową nr 5 reprezentowali jeszcze uczniowie: Anna Kusek kl. IVb i Kamil Zadora kl. Ia.

Gratulujemy!

czytaj →

"POCIĄG Z POEZJĄ" przywiózł nagrody!

Samorządowych w Rzykach odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych i gimnazjalistów. W tym roku recytatorzy prezentowali bajki A. Mickiewicza, I. Krasickiego i A. Fredry.

Wprost bajecznie spisały się uczennice Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie. Jury przyznało Grand Prix Martynie Mirowicz z klasy IId za interpretację bajki Aleksandra Fredry pt. "Czyżyk i Zięba" (opiekun: p. Ewa Rupik), a Kinga Adamczyk z klasy IIIa wywalczyła III miejsce za prezentację utworu Adama Mickiewicza "Żaby i ich króle" (opiekun: p. Agnieszka Dudzik). W swojej ocenie jurorzy uwzględniali dobór repertuaru, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.

Gratulujemy sukcesów!

czytaj →

Kolejny sukces Patrycji Olajossy

Małopolskiego Konkursu Historycznego. To kolejny sukces naszej uczennicy, która ma już na swoim koncie tytuł laureata w Konkursie Kuratoryjnym Śladami żołnierzy wyklętych. Witold Pilecki i August Emil Fieldorf "Nil".

Opiekunem naukowym Patrycji była mgr Anna Semik.

czytaj →

Najlepsza w województwie

Uczennica klasy III gimnazjum - Patrycja Olajossy zajęła I miejsce w V edycji Małopolskiego Konkursu Kuratoryjnego "Śladami niezłomnych. Witold Pilecki i August Emil Fieldorf "Nil", tym samym została jego laureatem.

Konkurs został zorganizowany przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. W konkursie Patrycja pokonała uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z całego województwa i wykazała się ogromna wiedzą na temat historii państwa polskiego w trudnych latach 1939 - 1950. To niewątpliwie wielki sukces zarówno uczennicy jak i naszej szkoły.

Opiekunem naukowym była mgr Anna Semik

Gratulujemy sukcesu.

/

czytaj →

Nasi wśród najlepszych - sukcesy w konkursach historycznych.

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie, tak jak i w poprzednich latach, odnoszą znaczące sukcesy w konkursach historycznych. Do etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Historycznego zakwalifikowała się uczennica klasy III c Patrycja Olajossy. Z kolei uczennica Martyna Pająk z klasy III c przeszła do etapu wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego "Na Polu Chwały... - Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej". I wreszcie Patrycja Olajossy z klasy III c, Iga Grabowska z klasy III a i Aleksander Mikołajko z klasy II c zakwalifikowali się do V edycji Małopolskiego Konkursu " Śladami niezłomnych. Witold Pilecki i August Emil Fieldorf "Nil". Opiekunem naukowym uczniów jest mgr Anna Semik.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


czytaj →

Walentynki w SP5

07 lutego 2018 r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka z okazji Walentynek. O godz.16.30 uczestnicy zabawy przybyli do szkoły, każdy z czerwonym akcentem w ubiorze. Wszyscy doskonale się bawili tańcząc w rytm ulubionej muzyki. Podczas dyskoteki nie zabrakło atrakcji związanych ze świętem zakochanych, do których należała FOTOBUDKA. W specjalnie przygotowanym i udekorowanym miejscu uczniowie wykonywali pamiątkowe zdjęcia w towarzystwie kolegów i koleżanek. W tym dniu także działała poczta walentynkowa. Kurierzy doręczali adresatom miłosnych wyznań symboliczne walentynki, które na twarzach zainteresowanych wywoływały uśmiech. Ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.


czytaj →

51 Rajd Zimowy po Ziemi Andrychowskiej

W piątek 9 lutego 2018r. odbył się 51 Rajd Zimowy po Ziemi Andrychowskiej organizowany przez PTTK. Wzięli w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie: klasa IVa i oddziały gimnazjalne: IIIb, III c i IIId.

Trasa nie była długa. Wiodła od SP nr 5 przez Pańską Gorę, Rynek do Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie.

Piękna zimowa aura zachwycała wszystkich uczestników. Kiedy młodzież dotarła do mety z chęcią zjadła przygotowanego pączka i wypiła ciepłą herbatę.

Po posiłku przystąpili do konkursów. Uczniowie naszej szkoły świetnie zaprezentowali się we wszystkich konkurencjach:

Konkurs Krajoznawczy - I, II i III miejsce.

Konkurs Piosenki Turystycznej- kl. IV a - III miejsce

Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - I, II, III miejsce

Konkurs Darta - I miejsce

Dodatkowo, dzięki licznemu udziałowi uczniów, Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie zajęła I miejsce w całym Rajdzie.

Gratulujemy!

czytaj →

Bezpieczne ferie

Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszego miasta funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Policji spotkali się z uczniami klas I. Spotkanie miało miejsce 31 stycznia 2018 roku. Celem spotkania było uświadomienie dzieciom, jakie zagrożenia` mogą wystąpić podczas zimowego odpoczynku. Pani Strażnik i Pan Policjant zwrócili szczególną uwagę na bezpieczne i rozsądne zachowanie się na stoku narciarskim, na sankach, czy też podczas zabawy w śnieżki. Za cenne wskazówki bardzo dziękujemy.

czytaj →

Komers klas III

Zgodnie z coroczną tradycją, tuż przed feriami zimowymi, uczniowie klas III gimnazjum wraz z dyrekcją, wychowawcami i rodzicami spotykali się na uroczystym komersie. W sobotę 27.01.2018 r. punktualnie o godzinie 17:00 rozpoczął się ten długo oczekiwany bal. Pani Dyrektor powitała gości i życzyła wszystkim wspaniałej zabawy. Młodzież bardzo chętnie bawiła się przy dźwiękach ulubionej muzyki, a nad ich bezpieczeństwem czuwali wychowawcy i rodzice. Ogromnym zainteresowaniem tegorocznego komersu cieszyła się fotobudka, w której młodzież bardzo chętnie pozowała do zdjęć.
O godzinie 22:00 gimnazjaliści pod opieką rodziców udali się do domów. Wrażenia z balu na długo pozostaną w ich pamięci.

czytaj →

Bal karnawałowy klas pierwszych SP 5

W poniedziałkowe popołudnie 29 stycznia odbył się tak długo oczekiwany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 bal karnawałowy. W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, czarodziejów, księżniczek, kowbojów, duchów i innych barwnych postaci z kreskówek i bajek. Przy dźwiękach skocznej muzyki i utworach znanych wykonawców dzieci mogły pobawić się ze szkolnymi kolegami, a także rodzicami i nauczycielami. Pląsy na parkiecie i wspólne zabawy wyczerpały siły tancerzy. Podczas krótkiej przerwy wszystkie dzieci udały się na poczęstunek przygotowany przez Rodziców w klasach. Pyszne przekąski i słodkości zregenerowały siły i można było dalej się bawić.

Wszystkim rodzicom, którzy przyczynili się do tego, że nasza wspólna zabawa karnawałowa udała się - serdecznie dziękujemy!


czytaj →

Komunikat!

Dnia 31 stycznia 2018r. w sali nr 35 (II piętro) odbędzie się spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami uczniów klas III dotyczące warunków przebiegu Egzaminu Gimnazjalnego 2018:

- o godz. 17:00 - spotkanie z Rodzicami uczniów klas IIIa i IIIc gimnazjum, następnie spotkanie z wychowawcą klasy.

- o godz. 17:30 - spotkanie z Rodzicami uczniów klas IIIb, IIId, IIIe gimnazjum, następnie spotkanie z wychowawcą klasy.

Dnia 31 stycznia 2018r. o godz. 16:30 - odbędą się spotkania wychowawców klas z Rodzicami uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.

Dnia 31 stycznia 2018r. o godz. 17:00 - odbędą się spotkania wychowawców klas z Rodzicami uczniów klas czwartych szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum.


czytaj →

Dzień Babci i Dziadka

Dnia 19 Stycznia o godzinie 9.30 rozpoczęła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Na początku Pani Dyrektor Halina Talar przywitała babcie i dziadków,
którzy licznie przybyli na zaproszenie swoich wnucząt i w imieniu swoim oraz grona pedagogicznego
złożyła życzenia z okazji ich święta. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści pod kierunkiem swoich
wychowawczyń - Pani Marceliny Kolczyk oraz Pani Edyty Kukuły zaprezentowali program artystyczny,
na który złożyły się wiersze, piosenki oraz układy taneczne. Na zakończenie uczniowie zaśpiewali
kochanym Babciom i Dziadkom "Sto lat" i wręczyli prezenty. Następnie goście udali się na poczęstunek.
Mamy zatroszczyły się o wspaniałe, pyszne ciasta, to było bardzo udane przedpołudnie, które chętnie powtórzymy za rok.

czytaj →

"Księga dżungli"

19 stycznia 2018 roku klasy IV a i IV b z wychowawczyniami pojechały do Bielska- Białej na
spektakl pt. "Księga dżungli". Twórcom widowiska udało się w sposób atrakcyjny zinterpretować i
uwspółcześnić opowieści zawarte w "Księdze Dżungli" Kiplinga. Autorka sztuki wraz z zespołem
aktorów Banialuki stworzyli intrygujące i mądre widowisko. Na scenie uczniowie zobaczyli różnorodne
formy lalkowe i totemiczne oraz oryginalne maski. W gąszcz dżungli wciągnęła nie tylko interesująca
scenografia, ale także odwołująca się do etnicznych rytmów muzyka. Po spektaklu uczniowie wzięli
udział w warsztatach, podczas których dowiedzieli się, czym jest teatr cieni. Sami mogli reżyserować
i odgrywać wymyślone przez siebie historie. Zdobyte umiejętności z pewnością okażą się pomocne
zarówno podczas przygotowywania uroczystości szkolnych jak i kreatywnej i twórczej zabawy.
czytaj →

Bezpieczny internet


W dniach 4 i 8 grudnia 2017 r. oraz 17 stycznia 2018 r. odbyły się spotkania Pana Rafała Tlałki z Komisariatu Policji
w Andrychowie z uczniami klas II gimnazjalnych.
Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jakie konsekwencje
prawne może mieć używanie telefonu komórkowego lub Internetu w celu dokuczania,
poniżania i ośmieszania innej osoby. Zostali także uwrażliwieni na umieszczanie w Internecie
swoich zdjęć, gdyż mogą być one wykorzystane przez osoby, które chcą im zaszkodzić.
Równie ryzykowne jest zawieranie znajomości w sieci. Policjant podał przykłady z życia,
kiedy osoby nieletnie były ofiarami takich sytuacji.

czytaj →

26 Finał WOŚP
14 stycznia 2018 roku odbył się 26 Finał WOŚP. Nasi uczniowie również zaangażowali się w zbiórkę
pieniędzy, w tym roku przeznaczoną dla noworodków. Wolontariusze, mimo mroźnego powietrza z
uśmiechem na ustach, zbierali datki do puszek. Udało się zebrać ponad 4 tyś. złotych. Dzięki
takim ludziom, którzy chcą pomagać i są wrażliwi na potrzeby innych, można wiele osiągnąć.
Dziękujemy Wam za wielkie serca...
czytaj →

Sukces gimnazjalistki

Małgorzata Pilch jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 5, w której funkcjonują klasy gimnazjalne. Od wielu lat jej pasją jest pływanie, które systematycznie trenuje w Klubie Sportowym Start w Oświęcimiu. Gosia ma już na swoim koncie wiele sukcesów. W listopadzie 2017 brała udział w Mistrzostwach Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie i również nie zawiodła. Wraz ze swoimi kolegami zajęła pierwsze miejsce w sztafecie i zdobyła złoto, a indywidualnie brąz. Sukcesy Małgosi są możliwe dzięki ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu Rodziców, którzy mobilizują córkę do ciężkiej pracy i walki o swoje marzenia. Postawa Gosi zasługuje na wyróżnienie i dowodzi, że jeżeli bardzo się czegoś chce, to można to osiągnąć.

Gratulujemy Gosi jej pasji i życzymy dalszych sukcesów.

czytaj →

Boże Narodzenie


"Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory"

Dnia 22 grudnia 2017 r. w naszej szkole miał miejsce świąteczny apel dla klas szkoły podstawowej i gimnazjum, podczas którego uczniowie przybliżyli tradycje bożonarodzeniowe. Święta Bożego Narodzenia to te najbardziej ulubione przez wszystkich. To te, na które czekamy cały rok.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Halina Talar, która przywitała Rodziców, Nauczycieli i uczniów oraz złożyła wszystkim zebranym świąteczne życzenia.

Klasy pierwsze z wychowawcami p. Marceliną Kolczyk i p. Edytą Kukułą zaśpiewały kolędy "Pastuszek bosy" oraz "Skrzypi wóz". Następnie wszyscy obejrzeli Jasełka przygotowane przez klasy IVa i IVb. Po przedstawieniu odbyło się wspólne kolędowanie, które wprowadziło w magiczny nastrój Świąt.

Na koniec spotkania Samorząd Szkolny w imieniu całej społeczności uczniowskiej złożył życzenia świąteczne i noworoczne.

Klasy III gimnazjum swoją ostatnią wspólną wigilijkę świętowały uroczyście przy pięknie udekorowanych stołach w sali gimnastycznej.

Nad całością czuwały panie: Agnieszka Dudzik i Krystyna Fluder.

czytaj →


Wyróżnienie dla uczennicy SP nr 5

Dnia 8.12.2017r. w WDK w Targanicach odbył się XXV Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej im. Jana Fujawy. Przesłuchania konkursowe przeprowadzane były w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkolaki i klasy I-III oraz klasy IV- VII i gimnazjum. Zainteresowanie w obu grupach było ogromne. Naszą szkołę w kategorii I. reprezentowały: Natalia Matejko kl. Ia i Martyna Żyła kl. Ib, natomiast w kategorii II.: Anna Kłusek kl.IV b i Alicja Pacek Stepaniuk kl. IV a.

Uczennica Anna Kłusek zdobyła wyróżnienie i w Koncercie Laureatów 10.12.207r. jeszcze raz prezentowała swoją recytację.

czytaj →

Wycieczka do parku św. Mikołaja w Zatorze

W poniedziałek 11 grudnia uczniowie klas pierwszych SP5 w Andrychowie odwiedzili Park św. Mikołaja w Zatorze. W czasie wędrówki dzieci przypominały sobie najbardziej znane baśnie i podziwiały przygotowane dla baśniowych bohaterów domki. Gdy dotarły do domku św. Mikołaja, mogły go przywitać i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Na dzieci czekało także mnóstwo niespodzianek. Oczywiście największą z nich było spotkanie ze św. Mikołajem. Ponadto dzieci obejrzały film w kinie 3D oraz spektakl "Historia Św. Mikołaja". Odpowiadały na pytania i rozwiązywały zagadki, które zadawał im Skrzat.
Największą atrakcją była parada najpopularniejszych postaci z dziecięcych bajek, w trakcie której dzieci miały niepowtarzalną okazję przywitać się ze swoimi ulubieńcami, a nawet przytulić do nich. Zmarznięci ale zadowoleni wsiedliśmy do ciepłego autobusu, by o godz. 14.45 wpaść w ramiona stęsknionych Rodziców.
czytaj →

Zajęcia klas czwartych z pedagogiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Andrychowie

W dniu 11.12.2017 r. uczniowie zapoznali się z technikami uczenia się. Wykonując prosty test, mogli dowiedzieć się, który z kanałów przyswajania informacji jest u nich dominujący i jak to wykorzystać podczas nauki w szkole i w domu.

czytaj →

Kim jest prawdziwy przyjaciel?

"Możesz gromadzić przeróżne skarby, ale najcenniejszą rzeczą jest prawdziwy przyjaciel" - warsztaty w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie.

O przyjaźni wiemy już bardzo dużo, ale zawsze warto przypominać sobie cechy dobrej przyjaźni, pielęgnować przyjaźń oraz kształtować charakter...

W warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy I a - 8 grudnia 2017r. oraz uczniowie klasy I b - 19 grudnia 2017r. Podczas zajęć każdy miał okazję dowiedzieć się, jakie cechy charakteru warto w sobie rozwijać, aby być dobrym kolegą, koleżanką. Dzieci zastanawiały się również nad sposobami utrzymania przyjaźni, zapoznały się z "Dekalogiem przyjaźni". W wypożyczalni mogły przeglądać, wertować, czytać, zgadywać, powtarzać wyliczanki i zwiedzać barwny świat książek. Dzieci dowiedziały się także, jak powinny zachowywać się w czytelni oraz co trzeba zrobić, żeby zapisać się do biblioteki.

Na zakończenie uczniowie podziękowali za zajęcia oraz wręczyli własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne.

czytaj →

Klasy pierwsze w teatrze...

W Mikołajki 06.12.2017, dzieci klas I udały się do Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie na spektakl pt. "Pippi Pończoszanka" w wykonaniu Wrocławskiego Teatru im. A. Mickiewicza. Przedstawienie oparte było na powieści Astrid Lindgren. Uczniowie wraz z sympatyczną, rudowłosą Pippi odkrywali nieznany dla niej świat i poszukiwali zaginionego taty - Pirata. Humorystyczna opowieść uczyła dzieci zaradności, samodzielności oraz dawała możliwość poznawania kultury różnych zakątków świata. Muzyka na żywo, scenografia, a przede wszystkim wspaniała gra aktorska przeniosła wszystkich w świat najweselszej i najdziwniejszej dziewczynki na świecie.

czytaj →

Mikołaj w szkole!

Chociaż za oknami brak śniegu nastrój świąteczny w Szkole Podstawowej Nr 5 w Andrychowie gości już od pierwszych dni grudnia.

6-go grudnia panuje u nas szczególny klimat, gdyż - zgodnie z tradycją - gościliśmy świętego Mikołaja. Dotarł on do szkoły z workiem pełnym słodkości i książek, co nasi uczniowie przyjęli bardzo entuzjastycznie. Mikołaj każdemu wręczył prezent osobiście. Dało to uczniom dużo radości i uśmiechów. Przejęte i uradowane buźki najmłodszych dzieci potwierdziły, że wierzą w Mikołaja i niecierpliwie go oczekują.

W tym wyjątkowym dniu "mikołajowe" czapki przyozdabiały głowy całej społeczności szkolnej. Fani MIKOŁAJA, czyli zachwyceni uczniowie klas I-szych zaprosili go na pożegnanie do wspólnego zdjęcia.


czytaj →

Wolontariusze SP nr 5

2-3.12. 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie po raz kolejny uczestniczyli w zbiórce żywności. Tym razem akcja miała na celu wsparcie rodzin przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, aby zapewnić ich godne i radosne przeżycie. Zaangażowanie w charytatywne przedsięwzięcie uwrażliwia młodych ludzi na potrzeby osób żyjących w ubóstwie i zachęca do dzielenia się na miarę swojej wrażliwości i możliwości. Uczniowie pod hasłem "Dodaj Świętom Smaku" zbierali żywność w sklepie PSS nr 43 w Andrychowie.

czytaj →

Andrzejki w SP5

29 listopada odbyły się andrzejki w nasze szkole. Zabawa zorganizowana była dla młodszych i starszych klas. Najmłodsi założyli przepiękne stroje wróżek i magów. W tym dniu świetlica szkolna została zamieniona w "salę wróżb". To samorząd zadbał o magiczny nastrój. Uczniowie przepowiadali wszystkim chętnym przyszłość z owoców, dłoni, wróżyli również z magicznych serc, kombinacji cyfr z daty urodzenia. Każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii, losował magiczne bileciki, na których widniały nazwy zawodów przyszłości, bądź szukał swojej szczęśliwej liczby. Katalog wróżb był obszerny i bogaty, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego.
Wiele śmiechu i radości dostarczały dzieciom przepowiednie. Wszyscy gorączkowo czekali na to, by dowiedzieć się, kto jako pierwszy z klasy zmieni stan cywilny, będzie bogaty i komu w życiu się powiedzie. Była też dobra muzyka. Po wróżbiarskim wieczorku był czas na dyskotekę. Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a przepowiedziana przyszłość zawsze może się spełnić. Tak naprawdę wszystko zależy od nas samych. Warto o tym pamiętać.

czytaj →

Popołudnie z przyrodą

20.11.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie odbyło się "Popołudnie z przyrodą". Uczniowie klas II i III gimnazjum brali udział w dodatkowych zajęciach zorganizowanych przez nauczycielki biologii, geografii i fizyki. Celem zajęć z biologii było poszerzenie wiedzy z zakresu systematyki roślin oraz cytologii. Gimnazjaliści samodzielnie oznaczali rośliny na podstawie klucza oraz wykonywali preparaty mikroskopowe. Tematem zajęć z geografii był "Rok rzeki Wisły 2017". Zainteresowane osoby poznawały pracę i elementy rzeki na przykładzie Wisły oraz wykonywały makietę wybranego kontynentu zaznaczając rzeźbę terenu za pomocą piasku kinetycznego. Przewodnie hasło z fizyki brzmiało zaś "Fizyka jest wszędzie"- uczniowie samodzielnie wykonywali eksperymenty naukowe oraz zmagali się z łamigłówkami fizycznymi, które w ciekawy i przyjemny sposób pozwoliły zrozumieć im niektóre zjawiska przyrodnicze. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów.

czytaj →

Już owoców pełen kosz

Mienią, mienią się barwami

Te owoce smaczne są,

Zjedz je, zjedz je razem z nami.

W trakcie realizacji projektu "Owoce w szkole" uczniowie z klasy Ia oraz Ib na chwilę zamienili swoją salę w kuchnię i przyrządzali sałatkę owocową. Z wielkim zapałem wszyscy obierali, kroili i doprawiali swoje smaczne danie wykazując się przy tym dużą cierpliwością i zaangażowaniem. Owocowa sałatka zachęciła uczniów do zdrowego odżywiania i sprawiła wiele radości. A jak smakowała... z pewnością dlatego, iż została zrobiona własnoręcznie przez dzieci.

czytaj →

W listopadzie 2017r. klasy IVa i IV b Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną w Andrychowie, by wziąć udział w przygotowanych dla nich warsztatach pt. "Książka lekarstwem umysłu". Uczniowie rozmawiali o ważnych dla nich w życiu codziennym sprawach, wartościach. Wysłuchali opowiadania biblioterapeutycznego, na podstawie którego dyskutowali nad zagadnieniami: jaka jest różnica między przyjacielem a kolegą, kim jest człowiek tolerancyjny, jak postępować w swoim życiu. Czwartoklasiści byli bardzo kreatywni i aktywnie brali udział w przygotowanych zadaniach, grach i dyskusji. Zajęcia odbyły się w czytelni. Sprzyjały integracji zespołów klasowych.


czytaj →

Co chciał nam przekazać dziadek Edgar?

13 i 14 listopada 2017 r. klasy czwarte uczestniczyły w programie profilaktyczno - wychowawczym „Epsilon”. Program finansował Oœrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Uczniowie wyruszyli w magicznš podróż na wyspę, gdzie mieli wypełnić misję powierzonš im przez dziadka Edgara. Tš misjš było odbudowanie pomnika przyjaŸni, który został zburzony przez nietolerancję i brak akceptacji mieszkańców wyspy. Każdy uczeń miał szansę opowiedzieć, co myœli i czuje, gdy spotyka się z odtršceniem w klasie. Atmosferę podkreœlała fantastycznie dobrana muzyka. Najważniejsze było jednak to, że uczniowie potrafili wcielać się w przydzielone im role, a współdziałajšc, razem odbudowali pomnik przyjaŸni. Ciekawa forma zajęć, a przede wszystkim sposób ich prowadzenia spowodowały, że uczniowie bezbłędnie odczytali naukę Edgara o potrzebie akceptacji w klasie.


czytaj →

Lekcja patriotyzmu

10 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 5 odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie wzięli udział we wspólnej lekcji historii, podczas której przypomnieli sobie lata niewoli, tułaczki oraz walki o odzyskanie niepodległości. Uroczystą atmosferę podkreślał odświętny strój uczniów ozdobiony własnoręcznie wykonanymi kotylionami oraz śpiew patriotycznych pieśni. Na koniec wystąpili najmłodsi - uczniowie klas pierwszych, którzy pokazali starszym kolegom, jak czują i rozumieją patriotyzm.


czytaj →

Wycieczka do Ogrodu Doświadczeń

05.10.2017r. uczniowie klas drugich gimnazjum wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Krakowa. Pierwszym przystankiem był Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, gdzie na sześciu hektarach parkowej zieleni znajdują się oryginalne, duże urządzenia. Ich zadaniem jest pobudzać do myślenia i uczyć, ale również bawić tak, by przyswajanie wiedzy stało się przyjemnością. Gimnazjaliści podzieleni na cztery grupy mogli własnoręcznie przeprowadzić doświadczenia z dziedziny optyki, hydrostatyki, akustyki i mechaniki. Uzupełnieniem zwiedzania Ogrodu Doświadczeń były warsztaty pt. "Zabawy z ciśnieniem" oraz "Trąbka kibica", w których nasi uczniowie aktywnie brali udział.

Drugą atrakcją wycieczki był seans filmu pt. "Powiernik Królowej" w kinie Cinema City. Ten biograficzny dramat to historia niezwykłej przyjaźni, jaka połączyła brytyjską królową Wiktorię z Abdulem Karimem, indyjskim muzułmaninem, który towarzyszył jej i służył przez ostatnie 15 lat panowania królowej.

Wycieczka edukacyjna bardzo podobała się gimnazjalistom, którzy w niekonwencjonalny sposób poszerzali wiedzę i zdobywali nowe umiejętności.


czytaj →

BELFERKI 2017

Tradycją naszej szkoły jest uroczystość Belferki, która odbywa się z okazji Dnia Nauczyciela. W tym roku Samorząd Szkolny wraz z opiekunami panią Dorotą Stańczak i panem Marcinem Karło przygotowali prawdziwą niespodziankę. Konwencja przedstawienia nawiązywała do znanego programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Uczniowie w specjalnych charakteryzacjach wcielali się w swoich nauczycieli, prezentując ich najciekawsze powiedzenia. Wykazali się przy tym niezwykłą pomysłowością. Następnie nagrodzili nauczycieli tytułami BELFRA ROKU.

Uroczystość przebiegała w atmosferze dobrej zabawy.


czytaj →

Udział w akcji "Podziel się posiłkiem"

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie po raz kolejny wzięli udział w zbiórce żywności. Tym razem pod hasłem "Podziel się dobrym posiłkiem" w dniach 29-30 września 2017r. zbierali produkty dla dzieci w sklepie Intermarche. Zebrane produkty spożywcze pozwolą na przygotowanie pełnowartościowych posiłków, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju najmłodszych. Cieszy fakt, że do akcji wraz z gimnazjalistami, włączyli się także czwartoklasiści.


czytaj →

Dnia 28.09.2017 r. uczniowie klas IV a i IVb wraz z wychowawcami, paniami Krystyną Fluder i Agnieszką Dudzik oraz opiekunem, panią Aliną Magierą, udali się na wycieczkę integracyjną do Rzyk Praciaków. Czekało tam na nich mnóstwo atrakcji. Wraz z animatorkami rozpoczęli "Dzień Indiański". Wykonywali pióropusze indiańskie oraz totemy, otrzymali imiona, wzięli udział w zabawach zręcznościowych. Wymarzona pogoda sprzyjała również kolejnemu zadaniu z przewidzianego programu- zabawie w Magicznej Osadzie. Następnie wszyscy udali się na ognisko, gdzie czekały na uczestników wyjazdu kiełbaski i herbata. Nim wszyscy się spostrzegli, nadszedł czas powrotu. Zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie klas IV wrócili do Andrychowa.

czytaj →

"Znajomość języków jest bramą do wiedzy "

(Roger Bacon)

W kalendarzu roku szkolnego pełno jest świąt, które nauczycielom i uczniom dają szansę rozwinąć kreatywność, pouczyć się inaczej niż w ławce i przekonać się, że nauka może być ciekawa.

W 2001 roku Rada Europy ustanowiła dzień 26 września Europejskim Dniem Języków. Z tej okazji organizowane są różne wydarzenia mające na celu nie tylko podkreślenie ważnej roli języków w pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego ale także zaakcentowanie konieczności uczenia się języków obcych i płynących z tego korzyści.

Od 25. do 29 września po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Języków Obcych. Nauczyciele języków obcych przystroili szkołę w liczne plakaty, flagi i postery przedstawiające ciekawostki o państwach świata.

W stołówce szkolnej uczniowie mogli spróbować dań kuchni świata a na przerwach potańczyć w rytmach muzyki angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej czy też włoskiej. Nie zabrakło również lekcji językowych na których uczniowie uczestniczyli w różnych konkurencjach m.in. łamańce językowe, rozpoznawanie hymnów i flag państw czy też kalambury w języku angielskim.


czytaj →

"V Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki"

O tym, że trzeba i warto pomagać wie chyba każdy. Wiedzą o tym także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5, którzy w niedzielę 17 września wzięli udział w "V Biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki". Mimo trudnych warunków atmosferycznych z uśmiechem na ustach pokonywali kilometry zarówno pieszo, jak i na rowerze, by wspierać Oliwiera z Zagórnika. Warto dodać, że uczennica naszej szkoły Dominika Zawiła zdobyła wysokie drugie miejsce, pokonując 75 okrążeń rowerem. Gratulujemy i cieszymy się, że są wśród Nas osoby, które mają wielkie serca.


czytaj →

Uroczyste Rozpoczęcie Roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 roku uczniowie SP 5 rozpoczęli rok szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 8.00 uroczysta Msza Święta w Kościele. Następnie uczniowie wraz nauczycielami udali się do szkoły, gdzie o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej gimnazjaliści przywitali nowy rok szkolny.

O 11.00 natomiast rok szkolny po raz pierwszy w murach naszej szkoły przywitali pierwszo i czwartoklasiści. W tym szczególnym dla nas wydarzeniu oprócz uczniów, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły brali udział również rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni goście radni Rady Miejskiej w Andrychowie.
Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Halina Talar, która powitała wszystkich serdecznie. Szczególne słowa zostały skierowane do dzieci klas najmłodszych czyli klas I i IV oraz ich rodziców. Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli część artystyczną, w której uczniowie pokazali wyjątkowość naszej szkoły. Goście wzięli także udział w uroczystym pasowaniu pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz birety. Prawdziwą niespodzianką były "rogi obfitości", które pierwszakom wręczyli przebrani za bajkowe postacie gimnazjaliści.

Wszystko przebiegało w atmosferze ciepła i radości, a na twarzach uczniów i ich rodziców gościł uśmiech.


czytaj →

KOMUNIKAT!


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26, odbędzie się 4 września 2017r. (poniedziałek) w sali gimnastycznej budynku szkoły:

o godz. 9:00 - klasy II i III gimnazjum,
o godz. 11:00 - klasy I i IV szkoły podstawowej.

Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny dla uczniów klas I i IV szkoły podstawowej oraz dla uczniów gimnazjum odbędzie się 4 września 2017r. o godz. 8:00 w Kościele Św. Stanisława BM.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina TalarPosiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 21 sierpnia o godz. 10.00
Wycieczka na Leskowiec
Dnia 07.06.2017 r. uczniowie klasy 2e wraz z wychowawcą, panem Jarosławem Senkowskim oraz opiekunami, panią Krystyną Fluder i panią Teresą Komenderą, udali się na pieszą wycieczkę na Leskowiec. Wymarzona pogoda sprzyjała obcowaniu z przyrodą Beskidu Małego. Mimo zmęczenia rozmowom pełnym humoru nie było końca. Nim wszyscy się spostrzegli, zza drzew ukazał się budynek schroniska PTTK, co oznaczało przedmetek wędrówki. Ostatkiem sił wszyscy dotarli na szczyt, gdzie na pięknej polanie oddali się błogiej chwili odpoczynku. Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. Po kilku godzinach gimnazjaliści powrócili do Andrychowa.

Uczniowie Gimnazjum nr 2 z wizytą w Warszawie

Na wycieczkę do stolicy naszego kraju uczniowie klas: IIa i IIc oraz IIIa i IIIc
z niecierpliwością czekali cały rok szkolny. Szczególnie dla trzecioklasistów ten trzydniowy wyjazd miał być uwieńczeniem trudów egzaminacyjnych i ostatnią wspólną koleżeńską wyprawą. Stolica przywitała naszych gimnazjalistów wymarzoną pogodą. Po kilkugodzinnej wyprawie uczniowie wraz z opiekunami uczcili pamięć poległych w walce o niepodległość przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a następnie podziwiali bogactwo architektoniczne i przyrodnicze wilanowskich ogrodów. Ostatnią atrakcją pierwszego dnia wycieczki, szczególnie ważną dla nastoletnich fanów sportu, było wejście na trybuny Stadionu Narodowego. Kolejnego dnia gimnazjaliści uczestniczyli w żywej lekcji historii Warszawy rozpoczynając dzień od zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego upamiętniającego tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę w 1944 r. Następnie odbyli długi spacer najpiękniejszymi ulicami Starego Miasta, podziwiając jego zabytki: barbakan z 1548r., rynek, ulicę Piwną (najdłuższą ulicę Starego Miasta), kolumnę z posągiem króla Zygmunta III Wazy, mury obronne i pomnik Małego Powstańca. Ukoronowaniem drugiego dnia wycieczki było zwiedzanie Zamku Królewskiego trasą prowadzącą przez Apartament Wielki i Apartament Królewski. Po trudach drugiego dnia wycieczki wszyscy udali się na nocleg, gdzie, mimo ogromnego zmęczenia, wspólnym rozmowom nie było końca.

Ostatniego dnia wyprawy gimnazjaliści podziwiali Łazienki Królewskie, czyli zespół pałacowo-ogrodowy w Warszawie założony w XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, a następnie spacerowali Traktem Królewskim - niegdyś wiodącym ze Starego Miasta w kierunku południowym szlakiem komunikacyjnym, obecnie zaś ciągiem ulic w Warszawie, przy którym znajduje się szereg zabytkowych budowli. Uczniowie zobaczyli również budynek Sejmu. Największe wrażenie na gimnazjalistach wywarł pobyt w Centrum Nauki, którego celem jest promowanie i popularyzacja komunikacji naukowej. Nasi uczniowie mogli tam poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach.

Po tych trzech dniach pełnych wrażeń i niezapomnianej przygody, gimnazjaliści powrócili do Andrychowa.


SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I CZWARTYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. LENARTOWICZA 26
(budynek Gimnazjum nr 2 w Andrychowie)
Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie informuje, że w dniu 20.06.2017r. (wtorek) w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2, ul. Lenartowicza 26, odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych i czwartych Szkoły Podstawowej nr 5 - rok szkolny 2017/2018:
- klasy pierwsze - godz. 17:00
- klasa czwarta - godz. 18:00
Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy.


I miejsce w powiecie

Joanna Powroźnik, uczennica klasy III Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, zajęła I miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni," zorganizowanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z wydziałami ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich. Otrzymała tym samym awans do etapu wojewódzkiego. 5 maja 2017r. odebrała dyplom oraz nagrodę z rąk Komendanta Powiatowego PSP bryg. mgra Pawła Kwarciaka. Po wręczeniu nagród uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w sali szkoleniowej OGNIK, zlokalizowanej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Wadowicach oraz pokazie próbnego alarmu jednostki.

Celem konkursu było przybliżenie szerszej publiczności działalności strażaków - ratowników oraz promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Gratulujemy!czytaj →

Koło czytelnicze Gimnazjum nr 2 na Wadowickim Festiwalu Książki

W piątek 02.06.2017 r. uczniowie koła czytelniczego Gimnazjum nr 2 wraz z opiekunkami, panią Barbarą Kolber i panią Krystyną Fluder, udali się do Wadowickiej Biblioteki Publicznej, która w dniach: 1-4 czerwca była realizatorem projektu czytelniczego: "CzyTOmania - Wadowicki Festiwal Książki". Głównym celem projektu była promocja czytelnictwa i literatury polskiej poprzez cykl spotkań autorskich oraz warsztatów ukazujących różne etapy produkcji i tworzenia książki.

Uczniowie naszego gimnazjum w piątkowe popołudnie mieli okazję spotkać się z panią Ewą Nowak - polską pisarką i publicystką, autorką felietonów, opowiadań oraz powieści dla dzieci i młodzieży. Pisarka podczas spotkania bardzo ciekawie opowiadała o swojej twórczości, odpowiadała na zadawane pytania, a na koniec chętnie rozdawała autografy i pozowała do pamiątkowych zdjęć. Każdy uczestnik spotkania otrzymał zakładkę do książki oraz torbę z hasłem projektu: "CzyTOmania". W ten sposób realizatorzy festiwalu zachęcali dzieci i młodzież do promowania czytelnictwa.


czytaj →

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

ROK SZKOLNY 2016/2017

Laureaci Konkursów Przedmiotowych

Kinga Ramęda - laureatka Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego

Weronika Głownia - laureatka Konkursu Historycznego „Prezydentowi Rzeczypospolitej … będę bezwzględnie posłuszny". W 70 rocznicę śmierci Władysława Raczkiewicza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1947.
Daniel Nikliborc - laureat XX Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej "Jonasz"
Aleksandra Kołaczek kl. II c laureatka V edycji projektu - konkursu „Kresy-polskie ziemie wschodnie w XX wieku”,
Martyna Pająk kl. II c laureatka V edycji projektu - konkursu „Kresy-polskie ziemie wschodnie w XX wieku”,

Finaliści Konkursów Przedmiotowych i Tematycznych

Kacper Kokoszka - Finalista Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego

Weronika Głownia - Finalistka Małopolskiego Konkursu Historycznego

Aleksandra Bester - Finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego.

Weronika Głownia- Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego."

Weronika Głownia - Finalistka Konkursu Historycznego "Prezydentowi Rzeczpospolitej będę bezwzględnie posłuszny. W 70-tą rocznicę śmierci Władysława Raczkiewicza"


Wyróżnienia

Patrycja Olajossy - V miejsce w IV edycji Małopolskiego Konkursu "Śladami żołnierzy wyklętych, Pułkownik W. Pilecki i D. Sidzikówna "Inka" w panteonie polskiej historii"

Adrian Zaręba - wyróżniony w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Multimedialnej


Dominika Zawiła II c wyróżnienie w V edycji projektu-konkursu „Kresy-polskie ziemie wschodnie w XX wieku”,
Zuzanna Ligus kl. II c wyróżnienie w V edycji projektu-konkursu „Kresy-polskie ziemie wschodnie w XX wieku”,
Emilia Karaś kl. I d wyróżnienie w V edycji projektu-konkursu „Kresy-polskie ziemie wschodnie w XX wieku”.

SUKCESY SPORTOWE

I miejsce w miejsko- gminnych zawodach w piłce koszykowej

Lista uczniów biorących udział w zawodach:

Prus Patryk, Mikołajek Oskar, Kamuda Wiktor, Adamus Adam, Mikołajek Krzysztof, Kosek Wojciech, Prażmowski Piotr, Kuźma Daniel, Potaczek Szymon, Budka Daniel, Kołaczyk Dominik, Dobrzański Daniel

I miejsce w miejsko- gminnych drużynowych zawodach biegów przełajowych

Lista uczniów biorących udział w zawodach:

Mikołajek Oskar, Kuźma Danie, Jończy Tomasz, Kosek Wojciech, Adam Adamus, Leśniak Bartłomiej, Dobrzański Daniel, Bizoń Jakub, Ekiert Seweryn

I miejsce w finałach miejsko- gminnych halowej piłki nożnej chłopców

Lista uczniów biorących udział w zawodach:

Mikołajek Oskar, Dobrzański Daniel, Mikołajek Krzysztof, Kacprzak Kacper, Skrzypczak Jakub, Potaczek Szymon, Dwornik Paweł, Gibas Kamil, Kuźma Daniel, Skrzypiec Jakub, Kamuda Wiktor, Budka Daniel, Wróbel Eryk, Kołaczyk Dominika, Rzegotka Dawid

I miejsce w powiatowych zawodach halowej piłki nożnej chłopców

Lista uczniów biorących udział w zawodach:
Budka Daniel, Bury Sebastian, Dobrzański Daniel, Dwornik Paweł, Kamuda Wiktor, Kołaczyk Dominik, Kuźma Daniel, Mikołajek Oskar, Potaczek Szymon, Skrzypczak Jakub, Słanek Jakub, Wróbel Eryk

I miejsce w eliminacjach miejsko- gminnych w halowej piłce nożnej chłopców.

Lista uczniów biorących udział w zawodach:

Mikołajek Oskar, Dobrzański Daniel, Mikołajek Krzysztof, Kacprzak Kacper, Skrzypczak Jakub, Potaczek Szymon, Dwornik Paweł, Gibas Kamil, Kuźma Daniel, Skrzypiec Jakub, Kamuda Wiktor, Budka Daniel, Wróbel Eryk, Kołaczyk Dominik

I miejsce w miejsko- gminnych zawodach w biegach sztafetowych chłopców

Lista uczniów biorących udział w zawodach:

Gibas Kamil, Bizoń Jakub, Dobrzański Daniel, Leśniak Bartłomiej, Jończy Tomasz, Kuźma Daniel, Adamus Adam, Kosek Wojciech, Mikołajek Oskar, Ekiert Seweryn, Faber Jakub

II miejsce w miejsko- gminnych zawodach w piłce koszykowej dziewcząt

Lista uczniów biorących udział w zawodach:

Ramęda Kinga, Wiktor Dominika, Żydek Weronika, Ważny Natalia, Bakalarska Sara, Głownia Weronika, Mikołajek Kamila, Bajgrowicz Anita, Dyduch Wiktoria, Plucińska Izabella, Wojewodzic Julia, Branicka Nina

II miejsce w miejsko- gminnych zawodach w halowej piłce nożnej

Lista uczniów biorących udział w zawodach:

Pomietło Alicja, Dyduch Wiktoria, Wiktor Dominika, Małecka Ewa, Grabowska Alicja, Wójtowicz Wiktoria, Wójtowicz Weronika, Cholewka Karolina, Zawiła Dominika, Klyta Weronika, Plucińska Izabella, Grabowska Iga

III miejsce w powiatowych zawodach w piłce koszykowej chłopców

Lista uczniów biorących udział w zawodach:

Prus Patryk, Mikołajek Oskar, Kamuda Wiktor, Adamus Adam, Mikołajek Krzysztof, Kosek Wojciech, Prażmowski Piotr, Kuźma Daniel, Potaczek Szymon, Nowak Kamil, Kołaczyk Dominik, Dobrzański Daniel,

III miejsce w wojewódzkich zawodów w halowej piłce nożnej chłopców

Lista uczniów biorących udział w zawodach:

Budka Daniel, Bury Sebastian, Dobrzański Daniel, Dwornik Paweł, Kamuda Wiktor, Kołaczyk Dominik, Kuźma Daniel, Mikołajek Krzysztof, Mikołajek Oskar, Potaczek Szymon, Skrzypczak Jakub, Wróbel Eryk

III miejsce w powiatowych biegach przełajowych:

Adamus Adam, Bizoń Jakub, Dobrzański Daniel, Ekiert Seweryn, Faber Jakub, Jończy Tomasz, Kosek Wojciech, Kuźma Daniel, Leśniak Bartłomiej, Mikołajek Oskar, Wróbel Eryk


Laureatka z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.
Uczennica Weronika Głownia z kl. III a uzyskała tytuł laureata konkursu historycznego „Prezydentowi Rzeczypospolitej … będę bezwzględnie posłuszny". W 70 rocznicę śmierci Władysława Raczkiewicza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1947. Zajmując V miejsce znalazła się w gronie 20 uczniów z całego województwa małopolskiego, którzy zdobyli ten zaszczytny tytuł. Jest to niewątpliwy sukces naszej gimnazjalistki.
Opiekunem naukowym była mgr Anna Semik.

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie

ul. Lenartowicza 26 (budynek Gimnazjum nr 2)


Nowa szkoła! Nowe szanse! Nowe możliwości!

Zapisy do klas I, IV i VII


Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 na rok szkolny 2017/2018:
- Andrychów, ul. Stanisława Lenartowicza,
- Andrychów, ul. Graniczna.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie
Szkołą Przyjazną dla Ucznia i Rodzica!
"Każdy człowiek ma prawo do przeżywania sukcesu".


Gwarantujemy:

Do dyspozycji uczniów:

Uwaga! Uwaga!


Dla klas IV i VII rozszerzenia z j. angielskiego, informatyki i matematyki - realizowane w ramach zajęć dodatkowych.

Stawiamy na nowoczesność, innowacyjność,
otwartość na Ucznia, Rodzica, Nauczyciela!
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka!
Zapraszamy do współpracy!

czytaj →


NASZA SZKOŁA

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie powstało w 1999r. na bazie utworzonej w 1982r. Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza.

W latach 1999 - 2004 funkcję Dyrektora Szkoły pełniła mgr Emilia Krętosz, od 2004 r. do chwili obecnej Dyrektorem Gimnazjum nr 2 w Andrychowie jest mgr Halina Talar.

Misja szkoły brzmi "Każdy człowiek ma prawo do przeżywania sukcesu".

Nasza szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: chemiczną z nowoczesnym digestorium, fizyczną, biologiczną, geograficzną, języków obcych, 2 pracownie matematyczne, pracownię komputerową, Multimedialne Centrum Informatyczne, Szkolny Ośrodek Kariery SzOK, itd.

Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia uczniów z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, historii, języka polskiego, języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, wosu, plastyki, a także zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów.

Placówka posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię, salki do zajęć korekcyjnych. Na terenie Gimnazjum nr 2 funkcjonuje kompleks sportowy Orlik 2012. We wszystkie pogodne dni zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na Orliku.

W szkole działa świetlica szkolna dla wszystkich dzieci potrzebujących opieki przed zajęciami i po zajęciach, dojeżdżających do szkoły lub oczekujących na zajęcia pozalekcyjne.

W placówce jest stołówka szkolna, w której można każdego dnia spożyć smaczny, świeży obiad oraz II śniadanie.

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, w której odbywają się również zajęcia rozwijające czytelnictwo.

Nasza szkoła posiada liczne certyfikaty, m.in. Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Promującej Bezpieczeństwo - Lider Projektu, Szkoły Przyjaznej Uczniom, Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu z Rakiem. Należymy do sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W szkole funkcjonują klasy z rozszerzonym programem z języka angielskiego, klasy z rozszerzonym programem z matematyki i geografii, matematyki i informatyki, klasy sportowe. Prowadzone są innowacje pedagogiczne.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz duże doświadczenie nauczycieli w pracy z każdym uczniem, zarówno bardzo zdolnym, jak i z tym, które posiada orzeczenie o potrzebie nauczania specjalnego daje gwarancję przyrostu wiedzy uczniów, co potwierdzają wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej, a także liczne sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Szkoła ma liczne tradycje, do których należą m.in. Belferki - apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, mikołajki, komers klas III, Gala Orlików i Polonez z różą w wykonaniu uczniów klas III kończących szkołę.

Działający w szkole Samorząd Uczniowski podejmuje liczne inicjatywy i działania na rzecz uczniów oraz uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych, m. in. WOŚP, "Podziel się posiłkiem", zbiórki nakrętek, itp.

Jest to szkoła nowoczesna, innowacyjna, otwarta na ucznia, rodzica, nauczyciela.


czytaj →

I miejsce Gimnazjum nr 2 i awans do finału powiatowego konkursu
„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM"

W dniu 11.04.2017 r. w Zespole Szkół Samorzšdowych w Roczynach odbył się konkurs miejsko-gminny dotyczšcy wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej: „I Ty możesz zostać ratownikiem", zorganizowany przez Komendę Powiatowš Policji.
W turnieju wzięło udział dwanaœcie drużyn, które uczestniczyły w rozgrywkach dwóch etapów konkursu: testu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy oraz sprawdzianu umiejętnoœci praktycznych.

Drużyna Gimnazjum nr 2 w Andrychowie zajęła I miejsce i awansowała do finału powiatowego konkursu.

Gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów!

Skład drużyny: Julia Sordyl, Julia Jończy, Dagmara Krakowiak, Damian Migdałek,
Alicja Grabowska.

Opiekun: mgr Jadwiga Malinka


czytaj →

Wyróżnienie dla Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Andrychowie 5 kwietnia 2017 roku wzięli udział w II Międzyszkolnym Teście Wiedzy Multimedialnej w ZSCKU w Radoczy.

Celem konkursu było pogłębianie wiedzy o sprzęcie komputerowym i urządzeniach peryferyjnych, a tematem przewodnim szeroko pojęte multimedia: media społecznościowe, sprzęt komputerowy, gry komputerowe, grafika 2D i 3D, fotografia, dźwięk, film, druk.

Adrian Zaręba z kl. III a otrzymał wyróżnienie.

Gratulujemy sukcesu!

Wycieczka z historią w tle...

Dnia 29.03.2017r. uczniowie klasy II d Gimnazjum nr 2 w Andrychowie pojechali na wycieczkę do Krakowa. Poznawali historię i najważniejsze zabytki stolicy Małopolski.

Zwiedzanie rozpoczęli od nowoczesnego oraz interaktywnego Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Podziemia Rynku. Obejrzeli stałą ekspozycję zatytułowaną Śladem europejskiej tożsamości Krakowa. W trakcie multimedialnego widowiska - podróży w czasie poczuli atmosferę panującą na średniowiecznym rynku. W czasie zwiedzania towarzyszyły im odgłosy gwaru targu albo płonących zabudowań, dzięki którym odkrywali Kraków sprzed siedmiuset lat. Poznali zarówno historię Krakowa, jak i związki tego miasta z Hanzą oraz ośrodkami handlowymi i kulturalnymi średniowiecznej Europy. Zwiedzający wędrowali pod ziemią wokół Sukiennic szklanymi pochylniami i kładkami, zawieszonymi ponad zachowanymi średniowiecznymi traktami, z których najstarsze datuje się na XI wiek. Następnie uczniowie w czasie spaceru przy pięknej, wiosennej pogodzie podziwiali ważne zabytki Krakowa, m.in. Sukiennice, Bramę Floriańską, Kościół Mariacki, Wawel.

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, pełni wrażeń i w doskonałych humorach gimnazjaliści wrócili do domu.


czytaj →

Podium za recytację

Dnia 10.03.2015r. w ZSS w Rzykach odbył się III Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas gimnazjalnych "Pociąg z poezją." Temat brzmiał: "Gimnazjalista na wesoło".

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie reprezentowały:

Iga Grabowska - wiersz "Wojna płci"

Agnieszka Kościelniak - wiersz "Dwie gaduły"

Uczennice zajęły wysokie II miejsce.

Gratulujemy sukcesu!


czytaj →

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2017

Dnia 8 marca 2017r. w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbył się międzygminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach i Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Uczniowie gimnazjum oprócz znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej musieli wykazać się dużą sprawnością w kierowaniu rowerem.

Drużyna Gimnazjum nr 2 w Andrychowie w składzie: Damian Migdałek, Daniel Nikliborc, Maciej Marynczak zajęła III miejsce w turnieju.

Opiekun uczniów:ł mgr Sławomir Nowak.


czytaj →

Komers klas III

Dnia 28.01. 2017 r. uczniowie klas III Gimnazjum nr 2 w Andrychowie bawili się na długo oczekiwanym komersie. Dyrektor powitała gości i uczniów, podziękowała Rodzicom za przygotowanie uroczystości, a gimnazjalistom życzyła wspaniałej zabawy. Po wspólnym odliczaniu, punktualnie o godzinie 1700, rozpoczął się komers, który trwał do godziny 2200. Dziewczęta
w pięknych kreacjach i uczniowie w odświętnych garniturach bawili się przy muzyce, która wszystkim przypadła do gustu.

Szczególne wyrazy uznania należą się Rodzicom i Wychowawcom, którzy czuwali nad sprawną organizacją uroczystego spotkania. Pierwszy tak ważny bal z pewnością na długo pozostanie w pamięci gimnazjalistów.


czytaj →

Orszak Świętego Mikołaja odwiedził Gimnazjum nr 2

Dzień 6 grudnia to wyjątkowe święto nie tylko dla małych dzieci, ale również dla gimnazjalistów. Od pierwszych porannych lekcji nasłuchiwali oni charakterystycznego dźwięku dzwonka, który już od lat istnienia naszej szkoły sygnalizuje nadejście Świętego. Emocjom oczekiwania nie było końca. W końcu każdą z klas odwiedził Święty Mikołaj wraz ze świtą aniołów, elfów i psotnych diabłów.

Tego dnia uśmiech nie znikał z twarzy uczniów, jak i nauczycieli, którzy również zostali obdarowani słodkimi upominkami.


czytaj →

Finał Gimnazjady - III miejsce Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
w piłce koszykowej chłopców

Po zwycięstwie w rozgrywkach na szczeblu gminnym w piłce koszykowej chłopców, drużyna Gimnazjum nr 2 jako jedyna reprezentowała Gminę Andrychów w finale powiatowym Gimnazjady, który odbył się 28.11.2016 r. w Wadowicach. Po emocjonującym turnieju andrychowskie gimnazjum zajęło III miejsce. Gratulujemy drużynie i trenerowi!

Skład drużyny: Adam Adamus, Daniel Dobrzański, Wiktor Kamuda, Dominik Kołaczyk, Wojciech Kosek, Daniel Kuźma, Krzysztof Mikołajek, Oskar Mikołajek, Kamil Nowak, Szymon Potaczek, Piotr Prażmowski, Patryk Prus.

Opiekun drużyny: trener Rafał Zielińskiczytaj →


"Relacje rodzice - dzieci jako czynnik chroniący przed uzależnieniem" - prelekcja pana Bogdana Krzaka

Dnia 24.11.2016 r. w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 odbyło się spotkanie rodziców
z panem Bogdanem Krzakiem - realizatorem warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii "Nie daj się zniewolić".

Czwartkowej prelekcji towarzyszyło hasło: "Relacje rodzice - dzieci jako czynnik chroniący przed uzależnieniem". Prowadzący zaznaczył, że bardzo ważnym aspektem życia każdego młodego człowieka jest poprawna relacja z rodzicem, która warunkuje jego właściwe zachowania poza domem. Rodzice powinni znać potrzeby swoich dzieci, wysłuchiwać, gdy chcą wyrazić swoje zdanie na dany temat. Powinni także jasno stawiać wymagania wobec potomstwa, uzasadniać decyzje, które być może uchronią dziecko od możliwości kontaktu
z narkotykami. Uzależnienie bowiem, zrywa możliwość decydowania o losach dzieci. Rodzice stają się bezradni wobec tragedii dziecka, która dzieje się na ich oczach. Dlatego tak ważne są działania profilaktyczne podejmowane w szkole, mówiące o konsekwencjach zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Dzięki zorganizowanemu w szkole wykłady pana Bogdana Krzaka rodzice uzmysłowili sobie, jak wiele zależy od nich samych. Bardzo ciekawa forma przekazywanych treści oraz liczne odwołania do przykładów z życia pokazały, że uzależnienie od narkotyków jest to problem, który może dotknąć każdego. Rodzice byli bardzo zadowoleni z przekazanych im konkretnych informacji i sposobów radzenia sobie z problemami ich dorastających dzieci.

Po spotkaniu ogólnym pan Bogdan Krzak zaprosił rodziców na indywidualne rozmowy.czytaj →

Trudna lekcja historii - z wizytą w Auschwitz - Birkenau

Nie sposób zrozumieć ogromu tragedii II wojny światowej bez osobistej konfrontacji
z miejscem pamięci, będącym symbolem tragedii człowieka okresu okupacji. Dnia 16 listopada 2016 r. uczniowie klas III naszego gimnazjum przekroczyli bramę Auschwitz - największego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady, znajdującego się
w oddalonym zaledwie o kilkanaście kilometrów Oświęcimiu. Uczniowie, podzieleni na grupy, wsłuchując się w słowa przewodników, mogli zobaczyć osobiste rzeczy tych, dla których obóz był ostatnim miejscem życia. Gimnazjaliści zrozumieli, jak szyderczym i pełnym zniewagi dla życia ludzkiego był napis Arbeit macht frei (niem. praca czyni wolnym) umieszczony na tle dymiących się krematoriów.

Uczniowie w ciszy i skupieniu przemierzali ścieżki obozów Auschwitz i Birkenau. Ta lekcja historii przybliżyła wstrząsający obraz ludzkiego cierpienia zgotowanego przez drugiego człowieka w imię niezrozumiałej ideologii.


czytaj →


Gimnazjum nr 2 w Andrychowie zwycięzcą
w halowych rozgrywkach piłki nożnej

Dnia 27.10.2016 r. w Wadowicach odbyły się zawody w piłce halowej chłopców. Zwyciężyła drużyna piłkarska z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, która będzie reprezentowała Gminę Andrychów w finałach rejonowych.

Wyniki rozgrywek:

Andrychów - Wadowice 2:1

Andrychów - Ryczów 4:4

Andrychów - Jaszczurowa 4:0

Skład drużyny: Szymon Potaczek, Daniel Dobrzański, Dominik Kołaczyk, Daniel Kuźma, Daniel Budka, Wiktor Kamuda, Sebastian Bury, Oskar Mikołajek, Eryk Wróbel, Paweł Dwornik.

Opiekun drużyny: trener Rafał Zielińskiczytaj →

Kocham Cię szkoło, czyli Belferki 2016

Dnia 13 października 2016 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Samorząd Uczniowski przygotował odświętną galę Belferków, opartą na zasadach teleturnieju Kocham Cię Polsko. Uczniowie, podzieleni na dwie rywalizujące ze sobą drużyny, musieli odgadnąć sylwetki nauczycieli, których osobowość najtrafniej oddała treść poszczególnych kategorii. Podpowiedzi dobiegające z całej sali dały wyraz tego, jak dobrze wszyscy uczniowie znają swoich nauczycieli. Odbierającym symboliczne wyróżnienia nauczycielom towarzyszyła burza oklasków. Na koniec wszyscy pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

Każdego roku szkolne "Belferki" cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów i uczących naszej szkoły.czytaj →

Gimnazjum nr 2 finalistą w piłce halowej chłopców

Gimnazjum nr 2 z Andrychowa będzie reprezentowało Gminę Andrychów w finałach powiatowych w piłce halowej chłopców. 07.10.2016 r. zwycięska drużyna zagrała w ZSS w Inwałdzie, pokonując drużyny z Sułkowic - Łęgu, Targanic oraz gospodarzy.

Skład drużyny: Oskar Mikołajek, Dominik Kołaczyk, Wiktor Kamuda, Daniel Budka, Paweł Dwornik, Kacper Kacprzak, Dawid Rzegotka, Daniel Kuźma, Krzysztof Mikołajek, Jakub Skrzypczak, Jakub Skrzypiec, Kamil Gibas, Eryk Wróbel, Szymon Potaczek, Daniel Dobrzański.

Opiekun drużyny: trener Rafał Zielińskiczytaj →


KOLEJNE SUKCESY SPORTOWE NASZYCH GIMNAZJALISTÓW

W dniu 29.09.2016 r. w Wadowicach odbyły się biegi przełajowe w sztafecie chłopców. W zawodach naszą gminę reprezentowało Gimnazjum nr 2 w Andrychowie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie. Szkoły te na szczeblu miejsko - gminnym zajęły odpowiednio 1. i 2. miejsce.

Finał powiatowy także przyniósł sukces biegaczom z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie. Drużyna szkolna zajęła 3. miejsce po emocjonującym oraz ciężkim biegu.

Gratulujemy!

Skład drużyny: Oskar Mikołajek, Daniel Kuźma, Adamus Adam, Bizoń Jakub, Kosek Wojciech, Jończy Tomasz, Ekiert Seweryn, Dobrzański Daniel, Faber Jakub, Leśniak Bartłomiej.

Opiekun drużyny: trener Rafał Zielińskiczytaj →

PIERWSZE SUKCESY SPORTOWE NASZYCH GIMNAZJALISTÓW W NOWYM ROKU SZKOLNYM

Dnia 14.09.2016 r. uczniowie Gimnazjum nr 2 wzięli udział w miejsko - gminnych biegach przełajowych w Andrychowie. W skład sportowców reprezentujących naszą szkołę weszli: Kamil Gibas, Jakub Bizoń, Daniel Dobrzański, Bartłomiej Leśniak, Tomasz Jończy, Daniel Kuźma, Adam Adamus, Wojciech Kosek, Oskar Mikołajek oraz Seweryn Ekiert. Drużyna chłopców pod opieką pana Rafała Zielińskiego wypracowała łączny czas przebiegu 43,38 min. i tym samym zdobyła I miejsce, osiągając znaczną przewagę nad drużynami innych szkół.

Gimnazjalistom gratulujemy wspaniałego wyniku i życzymy dalszych sukcesów sportowych podczas finału powiatowego.czytaj →


KOMUNIKAT!

Dnia 8 września 2016 r. (tj. czwartek) o godz. 17:00 odbędą się spotkania z rodzicami.


Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina TalarDyrektor Halina Talar

zainaugurowała rok szkolny 2016/2017 w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Dnia 1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie. Społeczność szkolna uczestniczyła najpierw we mszy świętej inaugurującej rok szkolny 2016/2017, a następnie zgromadziła się w sali gimnastycznej szkoły na uroczystym apelu. Pani Dyrektor, mgr Halina Talar, serdecznie przywitała uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Szczególne pozdrowienia skierowała do uczniów klas I, którym przedstawieni zostali wychowawcy. Pani Dyrektor życzyła wszystkim wielu sukcesów
i wytrwałości w dążeniu do obranych celów. Po apelu uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami.


czytaj →

KOMUNIKAT

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
odbędzie się 01.09.2016r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej.

(obowiązuje strój galowy)

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina TalarKOMUNIKAT
Zebranie Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbędzie się
we czwartek 25.08.2016r. o godz. 13.oo


Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina TalarUroczyste pożegnanie gimnazjum i zakończenia roku szkolnego 2015/2016

23 czerwca 2016r. o godz. 17:00 w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbyła się uroczystość pożegnania szkoły przez uczniów klas trzecich. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Ks. Kanonik Proboszcz Parafii Św. Stanisława BM w Andrychowie Jan Figura, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Delegatura w Wadowicach starszy wizytator Pani Barbara Gancarczyk, Rada Rodziców Gimnazjum nr 2 w Andrychowie oraz Rodzice uczniów.

Tradycyjnie trzecioklasiści zatańczyli poloneza, przekazali sztandar szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu oraz przekazali swoim młodszym kolegom symboliczny klucz do szkoły. Laureaci, finaliści różnych konkursów oraz sportowcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Rodziców.

Natomiast 24 czerwca 2016r. o godz. 9:00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w gimnazjum. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe, a następnie po otrzymaniu świadectw szkolnych wszyscy z radością udali się na długo oczekiwane wakacje.


czytaj →

Niezapomniane lekcje geografii

Klasy I c i II a uczestniczyły w niecodziennych lekcjach geografii, które prowadziła pani mgr Alina Magiera. W czerwcu uczniowie klasy I c wybrali się na pieszą wycieczkę do Parku Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia w Inwałdzie. Znajduje się tam jedyna w Europie kolekcja dinozaurów, pochodząca ze Stanów Zjednoczonych. To szczególne miejsce, w którym można cofnąć się w czasie i odbyć niezwykłą podróż do ery mezozoicznej. Gimnazjaliści z bliska zobaczyli groźnego Tyranozaura Rexa i Kompsognata. W cieniu trzcinowych parasoli uczniowie wypoczywali i wypełniali karty pracy.

Natomiast klasa II a 23 czerwca odwiedziła Park Miniatur Świat Marzeń w Inwałdzie. Uczniowie odbyli niezwykłąwycieczkę dookoła świataprzez Australię, Grecję, Włochy, Polskę, Chiny, Francję, Meksyk. Podziwiali miniaturowe budowle charakterystyczne dla każdego z tych krajów. Utrwalali wiadomości o państwach i stolicach. Zgromadzeni pod Wieżą Eiffla wypełniali tematyczną kartę pracy obejmującą wiadomości z geografii.

Uśmiechnięci i zadowoleni powrócili do szkoły.


czytaj →

Wycieczka do Wrocławia i Ziemi Kłodzkiej

W dniach 9-10 czerwca uczniowie klas II a i II c wraz z opiekunami uczestniczyli
w dwudniowej wycieczce do Wrocławia i Kotliny Kłodzkiej. Zwiedzanie rozpoczęli od Panoramy Racławickiej, która eksponuje cykloramiczny obraz Bitwa pod Racławicami namalowany w latach 1893-1894 przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki
i Wojciecha Kossaka. Byli pod wrażeniem dzieła, jednocześnie utrwalając wiedzę historyczną. Następnie uczestniczyli w spektaklu w Małej Rotundzie. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Ogrodów Japońskich, położonych w Parku Szczytnickim w rejonie Hali Ludowej
przy ul. Mickiewicza. Gimnazjaliści poczuli się jak w Kraju Wschodzącego Słońca. W ciszy
i spokoju spacerowali i zwiedzali piękne zakątki ogrodu. Później przejechali na rynek
i zwiedzali zabytki miasta: Ostrów Tumski z Katedrą Jana Chrzciciela, Kościół Najświętszej Marii panny na "Piasku" z czynną cały rok ruchomą szopką. Przeszli dawnym "traktem królewskim" do Akademii im. św. Leopolda, przekształconej w Uniwersytet, zobaczyli średniowieczne więzienie i jatki.

Kolejnego dnia wyprawy uczniowie i nauczyciele zwiedzali twierdzę Kłodzką. Przeszli kilometrową siecią podziemnych chodników kontrminerskich rozciągających się pod stokiem bojowym twierdzy, a następnie podziwiali panoramę Kłodzka z punktu widokowego twierdzy. Prawdziwym wyzwaniem uczestników wycieczki było przejście wąskim labiryntem szczelin Błędnych Skał w Górach Stołowych. Ostatnim punktem wycieczki był przejazd do Wambierzyc i zobaczenie ruchomej szopki z 2 poł. XIX wieku, której inicjatorem był Longin Wittig. Ten niezwykle utalentowany człowiek wybudował dużą mechaniczną szopkę podziwiana do dziś.

Uczniowie pełni wrażeń i wspomnień wrócili do Andrychowa.


czytaj →

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

ROK SZKOLNY 2015/2016

Laureaci Konkursów Tematycznych

Weronika Głownia - Laureatka Konkursu Tematycznego "Ani na chwilę nie złożyliśmy broni..." Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939--1945

Daniel Nikliborc - Laureat XIXMiędzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej "Jonasz"

Gabriel Golenia - Laureat XIXMiędzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej "Jonasz"

Finaliści Konkursów Przedmiotowych i Tematycznych

ROK SZKOLNY 2015/2016

Kinga Ramęda - Finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego

Aleksander Rupik - Finalista Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego

Damian Mizera - Finalista Małopolskiego Konkursu Chemicznego

Gabriel Golenia - Finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego

Aleksander Rupik - Finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego

Weronika Głownia - Finalistka Małopolskiego Konkursu "Historia Solidarności"

Iga Grabowska - Finalistka Małopolskiego Konkursu "Historia Solidarności"

Bartłomiej Leśniak - Finalista Małopolskiego Konkursu "Historia Solidarności"

Adrian Zaremba - Finalista Małopolskiego Konkursu "Historia Solidarności"

Patrycja Olajossy - Finalistka Małopolskiego Konkursu "Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii"

Weronika Głownia - Finalistka Konkursu tematycznego "Ani na chwilę nie złożyliśmy broni..." Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939--1945

Szymon Rusinek - Finalista Konkursu tematycznego "Ani na chwilę nie złożyliśmy broni..." Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939--1945

Gabriel Golenia - Finalista XIXMiędzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej "Jonasz"

Daniel Nikliborc - Finalista XIXMiędzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej "Jonasz"

Patrycja Olajossy - Finalistka XIXMiędzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej "Jonasz"

Konkurs tematyczny Polacy bez Ojczyzny. Losy Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1946 - 2015

Aleksandra Kołaczek kl. I c

Zuzanna Ligus kl. I c

Patryk Prus kl. II a

Kacper Kokoszka kl. II a

Adrian Zaremba kl. II a

Bartłomiej Leśniak kl. II a

Historia górą!!!

Laureaci i finaliści konkursów historycznych w roku szkolnym 2015/2016

Laureat Konkursu tematycznego "Ani na chwilę nie złożyliśmy broni..." Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939-1945

Weronika Głownia kl. II a- II miejsce w województwie

Finaliści:

Małopolski Konkurs z Historii:

Gabriel Golenia kl. III d,

Aleksander Rupik kl. III d

Konkurs tematyczny "Ani na chwilę nie złożyliśmy broni..." Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939-1945

Szymon Rusinek kl. II a,

Weronika Głownia kl. II a,

Małopolski Konkurs "Historia Solidarności"

Weronika Głownia kl. II a,

Adrian Zaremba kl. II a

Bartłomiej Leśniak kl. II a

Iga Grabowska kl. I a

III edycja Małopolskiego Konkursu "Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii"

Patrycja Olajossy kl. I c - w etapie wojewódzkim IV miejsce

Konkurs tematyczny Polacy bez Ojczyzny. Losy Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1946 - 2015

Aleksandra Kołaczek kl. I c

Zuzanna Ligus kl. I c

Patryk Prus kl. II a

Kacper Kokoszka kl. II a

Adrian Zaremba kl. II a

Bartłomiej Leśniak kl. II a

W konkursie gminnym "Znam Gminę Andrychów" drużyna w składzie Gabriel Golenia kl. III d, Damian Mizera kl. III c, Weronika Głownia kl. II a zajęła III miejsce

opiekun naukowy konkursów mgr Anna Semik.


LAUREAT Z GIMNAZJUM NR 2 W ANDRYCHOWIE

Weronika Głownia z klasy II a uzyskała tytuł laureata i zajęła wysokie II miejsce w Konkursie kuratoryjnym "Ani na chwilę nie złożyliœmy broni ... Polacy w walce podczas II wojny œwiatowej 1939-1945".

Uczennica wykazała się bardzo szczegółową i fachową wiedzą dotyczącą polskich formacji walczących na frontach II wojny œwiatowej.

Gratulujemy sukcesu.

Opiekunem naukowym była mgr Anna Semik.


czytaj →


Gimnazjum nr 2 najlepsze w piłce nożnej

W dniu 16.05.2016r na boisku " Orlik" 2012 przy Gimnazjum nr 2 w Andrychowie rozegrano finałowe zawody w piłce nożnej. W zawodach uczestniczyły cztery najlepsze zespoły z Gminy Andrychów wyłonione w zawodach półfinałowych. Turniej stał na bardzo wysokim poziomie a drużyny wykazały się ogromną ambicją i zaprezentowały wysoki poziom sportowy. W wyniku rozegranych zawodów najlepszym zespołem została reprezentacja Gimnazjum nr 2 w Andrychowie oparta o zawodników uczących się w klasie sportowej o profilu piłki nożnej , która wygrała wszystkie mecze i odebrała puchar za zwycięstwo w turnieju.

Wyniki turnieju:

Gimn. Sułkowice Łęg - Gimn. Inwałd 2:1

Gimn. Nr 2 - Gimn. Roczyny 4: 1

Gimn. Sułkowice Łęg - Gimn. Roczyny 3:1

Gimn. Nr 2 - Gimn. Inwałd 4:1

Gimn. Nr 2 - Gimn. Sułkowice Łęg 4: 1

Gimn. Inwałd - Gimn. Roczyny 1: 1

Kolejność :

1. Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

2. Gimnazjum Sułkowice - Łęg

3. Gimnazjum Inwałd

4. Gimnazjum w Roczynach.

Skład zwycięskiego zespołu:

Sebastian Jakubowski, Michał Penkala, Arkadiusz Fraś, Maciej Penkala, Piotr Osowski, Patryk Zemła, Norbert Bogunia, Krystian Turza, Aleksander Kuźma, Szymon Machaczek, Grzegorz Żwieńczak, Karol Czywilis, Sebastian Kozłowski, Mateusz Matyaszek.

Opiekun zespołu: Krzysztof Kubień.

Sędziował animator " Orlika" Krystian Nowak.


czytaj →

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach informuje, iż

w dniu17 maja 2016 roku w Gimnazjum nr n2 w Andrychowie odbędzie się finał powiatowy XI edycji turnieju

"I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM"

dla szkół gimnazjalnych.

HARMONOGRAM zawodów przedstawia się następująco:

8.30 - 8.50 - zgłaszanie się czteroosobowych drużyn (bez osób

rezerwowych) z opiekunami.

9.00 - 9.30 - część wstępna - przywitanie, losowanie kolejności

udziału w części praktycznej, rozlokowanie drużyn do pomieszczeń, celem przeprowadzenia części testowej.

9.30 - 10.15 - test wiedzy

10.15 - 13.00 - scenki sytuacyjne z udzielania I pomocy

13.00 - 13.45 - sztafeta I pomocy

14.15 - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

Serdecznie Zapraszamy!

Komeda Powiatowa Policji w Wadowicach


WYKAZ DRUŻYN ZAKWALIFIKOWANYCH DO

XI EDYCJI FINAŁU TURNIEJU

"I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM 2016"

ANDRYCHÓW 17.05.2016 r.

1. Gimnazjum we Frydrychowicach
2. Gimnazjum w Mucharzu
3. Gimnazjum nr 2 w Wadowicach
4. Gimnazjum w Spytkowicach
5. Gimnazjum w Przytkowicach
6. Gimnazjum w Zagórniku
7. Gimnazjum w Barwałdzie Górnym
8. Gimnazjum w Kalwarii Zebrzydowskiej
9. Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
10. Gimnazjum w Brzeźnicy
11. Gimnazjum nr 1 w Andrychowie

*W dniu 09.05.2016 r. drużyna Gimnazjum w Mucharzu wycofała się z rozgrywek, wobec powyższego do finału awansowała kolejna drużyna z czwartego miejsca, która uzyskała najlepszy czas tj. Gimnazjum nr 1 w Andrychowie.czytaj →


Gimnazjum nr 2 w Andrychowie najlepsze w powiecie

W środę 13.04.201r na stadionie "Skawy" Wadowice odbyły się zawody powiatowe w sztafetowych biegach przełajowych. Wśród chłopców najlepsi okazali się reprezentanci Gimnazjum nr 2 w Andrychowie. Chłopcy w większości to uczniowie klasy III sportowej o profilu piłki nożnej, którzy po zaciętej rywalizacji pokonali rówieśników z całego powiatu i otrzymali puchar za I miejsce, ufundowany przez Zarząd Powiatu wadowickiego.

Skład zwycięskiej drużyny: Michał Penkala, Maciej Penkala, Sebastian Jakubowski, Piotr Osowski, Sebastian Kozłowski, Patryk Zemła, Patryk Stuglik, Jakub Faber, Arkadiusz Fraś, Karol Czywilis.

Opiekun drużyny: Krzysztof Kubień.


EuroWeek - poszerzanie kompetencji językowych w niecodzienny sposób

Uczniowie Gimnazjum nr 2 wraz z opiekunami, mgr Joanną Korzeniowską i mgr Aleksandrą Walusiak uczestniczyli w warsztatach językowych "EuroWeek - Szkoła Liderów", zorganizowanych przez Europejskie Forum Młodzieży - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Obóz szkoleniowy odbył się w dniach 29.03-02.04.2016 w Długopolu Dolnym na Ziemi Kłodzkiej. Gimnazjaliści mieli okazję poznać tradycje innych państw, a także zaprezentować swoje miasto. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim przez wolontariuszy z całego świata. Warsztaty przygotowali m.in.: TruongHaPhuong (Kasia) z Wietnamu, Donovan z Gvatemali, YuuWinn (czyt.Jułi) z Filipin czy Jonas z Danii. Zajęcia były prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń. Uczniowie nie tylko uczyli się języka, ale również doskonalili swe umiejętności pracy w grupie. Program objął 4 bloki tematyczne : "Praca, praca w grupie", "Kierowanie", "Kultury świata i "Europa; stosunki międzynarodowe". W ramach zajęć uczniowie obejrzeli liczne prezentacje o kulturze, tradycjach i zwyczajach wolontariuszy. Ponadto mieli okazję odegrać własne przedstawienia poruszające dany problem,. Jedno z zadań polegało na przygotowaniu scenariusza i nakręceniu krótkiego filmu w języku angielskim. Program EuroWeek - Szkoła Liderów jest specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.


czytaj →

<

Zwycięstwo Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

w turnieju eliminacyjnym Coca-Cola CUP 2016

W dniu 31.03.2016r. w Jaszczurowej odbył się turniej w piłce nożnej chłopców.

Drużyna piłkarzy z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie zwyciężyła po emocjonujących oraz ciężkich bojach. Nasza drużyna rozpoczęła turniej od fazy grupowej. Piłkarze rozegrali następujące mecze:

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie - Gimnazjum Tomice 3:0

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie - Gimnazjum Jaszczurowa 1:3

Wyniki osiągnięte w fazie grupowej sklasyfikowały nasza drużynę na 2 miejscu, co pozwoliło nam awansować do rundy półfinałowej.

W półfinale trafiliśmy na bardzo wymagającą drużynę z Gimnazjum w Budzowie. Po ciężkiej walce udało nam sie uzyskać wynik 2:2, co skutkowało rozegraniem serii rzutów karnych. Po trzymających w dużym napięciu rzutach karnych szczęśliwa dla nas okazała się dopiero 7 seria, w której nasi piłkarze wykazali się dużym opanowaniem i przeszli do finału. Bohaterem naszej drużyny został bramkarz Maciej Penkala, który obronił 4 rzuty karne.

W finale ponownie spotkaliśmy się z Gimnazjum w Jaszczurowej. Nasza drużyna wygrała pewnie 2:0 i zajęła 1 miejsce w turnieju. Tym samym awansowała do kolejnego etapu rozgrywek Coca- Cola CUP 2016.

Skład drużyny: Oskar Mikołajek, Dominik Kołaczyk, Wiktor Kamuda, Maciej Penkala, Sebastian Jakubowski, Patryk Zemła, Arkadiusz Fraś, Daniel Kuźma, Krzysztof Mikołajek, Jakub Skrzypczak.

Opiekun drużyny: trener Rafał Zieliński


czytaj →


Wielkanoc 2016

Niech cieszy spokojna codzienność,
a radość wiosną budzi przyszłe szczęście.


Wielkanocne życzenia składa
Dyrektor
Halina TalarWiosenna przerwa świąteczna trwa od 24.03.2016r. (tj. czwartek)
do 29.03.2016r. (tj. wtorek)

Uczniowie Gimnazjum nr 2 na Targach Edukacyjnych w Krakowie

17 marca 2016 r. u czniowie klas trzecich już po raz trzeci uczestniczyli w Targach Edukacyjnych w Krakowie pod nazwą Festiwal Zawodów w Małopolsce. Na ponad 130 stoiskach prezentowały się zarówno szkoły zawodowe, jak i przedsiębiorstwa z całego województwa. Zwiedzający mogli poznać kierunki i profile kształcenia, specyfikę poszczególnych zawodów i umiejętności, które nabywają absolwenci szkół zawodowych. Szczególnie interesująco prezentowały się branża gastronomiczna, mechaniczna, elektroniczna i służby "mundurowe". Uczestnictwo w targach z pewnością pomoże trzecioklasistom wybrać odpowiedni kierunek kształcenia i zaplanować swoją karierę.


czytaj →

Sukces snowboardzistów Gimnazjum nr 2

W dniu 14.03.2016 r. w Nowym Targu odbyły się wojewódzkie zawody gimnazjalistów w snowboardzie, w których uczestniczyło dwóch uczniów Gimnazjum nr 2 - Karol Stokłosa i Arkadiusz Fraś z klasy III b. W końcowej klasyfikacji Karol Stokłosa zajął XII miejsce, a Arkadiusz Fraś XV miejsce.

Opiekunem uczniów była p. mgr Aleksandra Walusiak


czytaj →

Dnia 7 marca 2016 r. odbył się finał III edycji Małopolskiego Konkursu "Śladami Żołnierzy wyklętych. Pułkownik W. Pilecki w panteonie polskiej historii". -organizowany m.in. przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów: W. Głownia (klasa IIa), J. Skrzypiec (klasa I c), P. Olajossy (klasa Ic), I. Grabowska (klasa Ia).

W pierwszej części konkursu uczniowie rozwiązywali test z wiedzy o trudnych czasach powojennych w Polsce oraz ożyciu pułkownika Witolda Pileckiego. Do części ustnej zakwalifikowało się 5 uczniów z całego województwa, wśród których znalazła się uczennica naszej szkoły Patrycja Olajossy, która ostatecznie zajęła IV miejsce.

Gratulujemy sukcesu.

Opiekunem naukowym była p. mgr Anna Semik.


czytaj →

Komers w Gimnazjum nr 2

Dnia 16 stycznia 2016 roku odbył się wpisany w tradycję Gimnazjum nr 2 komers klas trzecich. O godz. 17.00 w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej Pani Dyrektor rozpoczęła uroczystość. Młodzież bawiła się do rytmów najnowszych hitów muzycznych w świetnej atmosferze do godz. 23.00.

W czasie imprezy Rodzice zadbali o ciepły posiłek dla swoich pociech. Komers był chwilą miłego oderwania się od trudów codziennej nauki i zbliżającego się wielkimi krokami egzaminu gimnazjalnego.


czytaj →

Piłkarze ręczni z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie najlepsi w gminie.

W piątek 11.03.2013 odbyły się zawody miejsko-gminne w piłce ręcznej chłopców. W turnieju uczestniczyło 6 drużyn szkolnych, które zostały podzielone na dwie grupy. Do finału rozgrywek awansowały drużyny Gimnazjum nr 2 w Andrychowie oraz Gimnazjum nr 1 w Andrychowie. Po zaciętym meczu chłopcy z Gimnazjum nr 2 pokonali swoich rówieśników z Gimn. Nr 1 w stosunku 8 : 5 i tym samym zdobyli puchar za pierwsze miejsce. Zwycięski zespół będzie reprezentował Gminę Andrychów w rozgrywkach powiatowych.

Kolejność turnieju:

1. Gimnazjum nr 2

2. Gimnazjum nr 1

3. Gimnazjum w Inwałdzie

4. Gimnazjum w Roczynach

5. Gimnazjum w Targanicach

6. Gimnazjum w Zagórniku

Skład zwycięskiego zespołu z Gimnazjum nr 2:

Aleksander Rupik - kapitan, Gabriel Golenia, Dominik Kołaczek, Michał Adamczyk, Oskar Mikołajek, Patryk Prus, Daniel Dobrzański, Eryk Wróbel, Wojciech Kosek, Grzegorz Zwieńczak, Szymon Stuglik, Patryk Stuglik, Daniel Jończy, Adam Adamus.

Opiekun zespołu : Krzysztof Kubień.


czytaj →

Brąz dla koszykarzy

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

W dniu 25.02.2016r. w Wadowicach odbyły się zawody powiatowe w piłce koszykowej chłopców.

Drużyna koszykarzy z Gimnazjum nr 2 Andrychowie, reprezentująca Gminę Andrychów, zajęła III miejsce na szczeblu powiatowym. Mecz półfinałowy nasza drużyna przegrała po ciężkim i emocjonalnym meczu z Kalwarią 26:22. Natomiast w walce o brązowy medal Gimnazjum nr 2 w Andrychowie zwyciężyło, pokonując drużynę z Tomic 36:22.

Skład drużyny: Oskar Mikołajek, Dominik Kołaczyk, Daniel Dobrzański, Gabriel Golenia, Wiktor Kamuda, Wojciech Kosek, Adam Adamus, Michał Tatara, Michał Adamczyk, Eryk Wróbel, Patryk Prus

Opiekun drużyny: Rafał Zieliński


czytaj →

Z wizytą w teatrze

Dnia 11.02.2016r uczniowie klasy językowej Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, pod opieką nauczycieli, udali się do Krakowa na spektakl w języku angielskim grupy teatralnej TNT Theatre Britain pt. "The CantervilleGhost" na podstawie powieści Oscara Wilde. Wystąpili w nim native speakers - aktorzy, którzy na co dzień pracują na deskach angielskich teatrów. Wspaniała gra aktorska, scenografia, charakteryzacja postaci oraz kontakt z publicznością wzbudziły uznanie wśród uczniów.

Był to niezapomniany wyjazd, który z pewnością zachęci uczniów do doskonalenia umiejętności językowych.


czytaj →

Szóstoklasiści z wizytą w Gimnazjum nr 2

W poniedziałek, 21.12.2015 r., Gimnazjum nr 2 odwiedzili wyjątkowi goście - uczniowie klas szóstych zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie wraz ze swoimi nauczycielami. Zorganizowany z tej okazji Dzień Otwarty, miał na celu przedstawienie bogatej oferty edukacyjnej Gimnazjum nr 2.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym powitaniem gości przez Panią Dyrektor. Następnie, w formie prezentacji multimedialnej, przedstawiono osiągnięcia Gimnazjum nr 2 oraz certyfikaty nadane przez cieszące się powszechnym zaufaniem instytucje. W myśl działania "Szkoły Odkrywców Talentów", której zadaniem jest wspieranie zainteresowań dzieci i młodzieży, szóstoklasiści zostali poinformowani o możliwości kształcenia
w klasach, w których już na poziomie gimnazjum, mogą poszerzać swoje szkolne uzdolnienia z zakresu matematyki, informatyki, geografii, różnych dziedzin sportu i języków obcych. Występy uczniów różnych grup językowych wzbudziły szczególne zainteresowanie szóstoklasistów, którzy następnie wzięli udział w bogatych w doświadczenia lekcjach: chemii, fizyki i biologii. Z uwagą przyglądali się także zajęciom sportowym
i artystycznym. Gimnazjaliści wraz z nauczycielami oprowadzili również uczniów klas szóstych po naszej szkole, krótko opowiadając o znajdujących się na poszczególnych piętrach klasach przedmiotowych.

Na zakończenie wszyscy obejrzeli spektakl "Wigilijna ulica" przygotowany przez gimnazjalną grupę teatralną, pod kierunkiem mgr Agnieszki Dudzik.


czytaj →

e-Twinning w Gimnazjum nr 2

Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w międzynarodowym projekcie e-Twinning "Kartka z życzeniami świątecznymi. Zrób to sam." Polscy uczniowie wymienili się kartkami z rówieśnikami z Włoch, Niemiec, Francji i Hiszpanii. Do kartek z życzeniami uczniowie dołączyli informacje o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych w swoich krajach.

Opiekunem projektu jest mgr Joanna Korzeniowska.


czytaj →

Zwycięstwo Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

w piłce koszykowej chłopców

W dniu 10.12.2015 roku w Gimnazjum nr 1 w Andrychowie odbyły się Gminne Zawody w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców. W zawodach rywalizowały w każdej kategorii 3 drużyny. Wśród chłopców najlepszą drużyną okazało się Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, pokonując drużyny z Roczyn oraz Gimnazjum nr 1 w Andrychowie. Natomiast wśród dziewcząt Gimnazjum nr 2 w Andrychowie zajęło 2 miejsce, ustępując po zaciętym meczu tylko Roczynom.

Skład zwycięskiej drużyny z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie: Aleksander Rupik, Gabriel Golenia, Michał Adamczyk, Michał Tatara, Daniel Dobrzański, Wojciech Kosek, Wiktor Kamuda, Oskar Mikołajek, Dominik Kołaczyk, Eryk Wróbel, Adam Adamus.

Opiekunem drużyny był: Rafał Zieliński


czytaj →

Dnia 23.11.2015 r. uczniowie klas trzecich zwiedzali Muzeum Auschwitz - Birkenau. Celem wyjazdu było przybliżenie gimnazjalistom problemu holocaustu oraz ukazanie tragizmu II wojny światowej. W wyniku zagłady narodów europejskich dokonanej przez okupantów niemieckich wiele narodowości doświadczyło eksterminacji. Pozostały jedynie ślady tej okrutnej zbrodni dokonanej przez faszystów niemieckich.

Gimnazjaliści w ciszy i skupieniu poznawali trudne losy narodu polskiego i żydowskiego
w czasie okupacji. Uczcili pamięć zamordowanych zapalając znicze pod Ścianą Śmierci.

Wycieczka była ciekawa i bardzo poruszającą lekcja historii.


czytaj →

"Podróże kosmiczne"

Dnia 23.10.2015r. uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 2 w Andrychowie wyruszyli na wycieczkę do Krakowa. Jej celem było dotarcie do Cinema City - Bonarka na zajęcia edukacyjne połączone z seansami filmowymi. Gimnazjaliści uczestniczyli w programie pt. " Podróże kosmiczne". W trakcie nietypowej lekcji geografii uczyli się rozpoznawać rodzaje ciał niebieskich, zgłębiali wiedzę na temat Słońca i innych obiektów Wszechświata. Obejrzeli film pokazujący pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu. Zastanawiali się nad możliwościami życia na kolejnych planetach Układu Słonecznego, poznawali zagrożenia dla Ziemi. Odwiedzając kolejno sześć sal, spragnieni wiedzy i wrażeń uczniowie, obejrzeli fascynujące seanse, w czasie których nie tylko zapoznali się przekazem treści z ekranu kinowego, ale również brali w nich czynny udział. Na koniec każdy uczestnik mógł sprawdzić swą wiedzę, biorąc udział w teście, a zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy .

Zdobyta wiedza i rozbudzona fascynacja astronomią na pewno na długo pozostaną w pamięci uczniów.


czytaj →

POSTAW NA MILION - BELFERKI 2015

Zgodnie z corocznym obyczajem, jaki wpisał się w tradycję Gimnazjum nr 2
w Andrychowie, 13 października 2015 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Samorząd Uczniowski przygotował odświętną galę "Belferków", aby w uroczystym apelu skierować moc serdecznych życzeń do nauczycieli i pracowników szkoły.

Tego roku scenariusz szkolnej gali oparty został na zasadach teleturnieju Postaw na milion. W rolę prowadzących wcieliły się uczennice klasy III c - Aleksandra Chmiel
i Angelika Nizio. Uczniowie biorący udział w grze mieli twardy orzech do zgryzienia. Otóż do poszczególnych kategorii, m. in. powiedzonka, oryginalny strój, głos, perfekcyjne parkowanie, fryzura, dusza artysty, sportowcy, notatki, koszula, mistrz technologii i luzu, dyscyplina, panowanie nominowanych było trzech nauczycieli. Grający zaś, dysponując wiedzą wynikającą z ich szkolnych doświadczeń, musieli wybrać sylwetkę nauczyciela, którego osobowość najtrafniej oddaje treść kategorii. Szybkie i prawie bezbłędne odpowiedzi uczniów były świadectwem tego, jak dobrze znają oni swych uczących. Odbierającym symboliczne wyróżnienia nauczycielom towarzyszyła burza oklasków. Na koniec wszyscy zapozowali do pamiątkowego zdjęcia.

Każdego roku szkolne "Belferki" budzą ogromne zainteresowanie społeczności szkolnej, a wydarzenia z nimi związane na długo pozostają w pamięci uczniów i nauczycieli.


czytaj →

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Andrychowie na Targach Edukacji i Pracy

Dnia 6 października 2015r. uczniowie klasy III b i III d uczestniczyli w Targach Edukacji i Pracy, które odbyły się w MDK w Andrychowie. Organizatorem targów były: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Andrychowie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie. Oferta targów adresowana była głównie do osób dorosłych, ale były również stoiska andrychowskich szkół średnich. Gimnazjaliści mogli zapoznać się z propozycjami kursów i szkoleń organizowanych m.in. przez OHP oraz z ofertą kształcenia szkół ponadgimnazjalnych.


czytaj →

Nietypowa lekcja angielskiego.

Dnia 28 września 2015r. w Gimnazjum nr 2, po raz kolejny na zajęciach z języka angielskiego goœciliœmy native speaker’a. Rodowity mieszkaniec Wielkiej Brytanii został zaproszony na lekcje do klas językowych. W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość rozwijania umiejętnoœci językowych. Pod nadzorem nauczyciela języka angielskiego uczniowie odpowiadali na pytania obcokrajowca, a także zadawali liczne pytania w języku angielskim. Dzięki temu uczniowie mieli okazję zapoznać się z kulturą Wielkiej Brytanii i panujšcymi tam obyczajami.


czytaj →

Tydzień Języków Obcych

26 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. W związku z tym świętem w dniach 28.09-02.10 zorganizowaliśmy w naszej szkole Tydzień Języków Obcych. Uczniowie doskonalili języki obce, których uczą się w Gimnazjum nr 2, przygotowali gazetki korytarzowe prezentujące zdjęcia ciekawostek i zabytków europejskich oraz plakaty dotyczące krajów obcojęzycznych. Na przerwach uczniowie bawili się przy międzynarodowych przebojach muzycznych. W ciągu tego tygodnia uczniowie mieli okazję spróbować w stołówce szkolnej "Kuchni Świata" - w każdy dzień serwowany był obiad typowy dla danego kraju. Mieliśmy kuchnię angielską, hiszpańską, rosyjską, niemiecką oraz francuską.

Ta inicjatywa bardzo spodobała się uczniom.czytaj →

Spotkanie integracyjne klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Piątek, 18 września 2015 r., długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów
Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, którzy tego dnia, wczesnym rankiem, z bagażem dobrego humoru, w towarzystwie swoich nauczycieli, wyruszyli ciuchcią do Mini Zoo w Inwałdzie. Celem tej niecodziennej wyprawy było bliższe poznanie się uczniów pięciu oddziałów klas pierwszych.

Tuż po przyjeździe na miejsce uczniowie rozpoczęli zwiedzanie Mini Zoo, a dodatkowa atrakcja - karmienie niektórych jego mieszkańców - dała możliwość bliższego poznania tych niespotykanych zwierząt. Uczniowie z zainteresowaniem czytali informacje dotyczące różnych gatunków, przez co zdobywali wiedzę na temat zwierząt pochodzących z dalekich stron świata. Zorganizowane przy tej okazji ćwiczenia na orientację w terenie były dodatkowym aspektem dydaktycznym tego wyjazdu. Na powracających z Mini Zoo czekało rozpalone ognisko, na którym uczniowie upiekli kiełbaski. Ważną atrakcją tego spotkania był również turniej piłki nożnej. Uczniowie podzieleni na mniejsze zespoły walczyli o miano najlepszych piłkarzy klas pierwszych. To wydarzenie sportowe przysporzyło wielu emocji nie tylko graczom, ale również kibicom. Po rozgrywkach przyszedł czas na wspólną rozmowę.

To spotkanie pierwszoklasistów było wzorowym połączeniem odpoczynku
z aktywnym spędzeniem wolnego czasu.


czytaj →

Komunikat dla rodziców!

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie serdecznie zaprasza rodziców uczniów klas I, II i III na spotkania, które odbędą się 14 września 2015r. (tj. w poniedziałek).

Klasy I – godz. 17:00 – spotkanie z Dyrektorem Szkoły w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami klas,

klasy II – godz. 17:00 – spotkanie z wychowawcami klas,

klasy III – godz. 18:00 – spotkanie z Dyrektorem Szkoły w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami klas.

Dyrektor

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Halina TalarUROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Dnia 1 września 2015 roku o godz. 9.00 w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.

Dyrektor mgr Halina Talar przywitała nauczycieli, rodziców oraz uczniów i życzyła im wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

Społecznoœć Gimnazjum nr 2 ma nadzieję na powtórzenie zeszłorocznych licznych sukcesów w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

Uczniowie w naszym gimnazjum w ramach obowiązujących zajęć uczą się różnych języków obcych nowożytnych: języka angielskiego, języka niemieckiego w grupach poziomowanych, języka rosyjskiego, francuskiego a od września 2015 roku w klasach pierwszych hiszpańskiego.

To jedyne gimnazjum w gminie z tak szeroką ofertą językową.


czytaj →

Laureaci Tematycznych Konkursów

rok szkolny 2014/2015

Nazwa konkursu

Imię i nazwisko opiekuna

Aleksander Rupik, kl. IId

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 - 1514. Od Cedyni do Orszy."

mgr Anna Semik

Aleksander Rupik, kl. IId

Laureat XIX edycji Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Biblijnej "Jonasz"

Ks. Robert Kurpios

Finaliści Małopolskich Konkursów Przedmiotowych i Konkursów Tematycznych dla uczniów województwa małopolskiego

rok szkolny 2014/2015

Imię i nazwisko ucznia, klasa

Nazwa konkursu

Imię i nazwisko opiekuna

1.

Aleksander Rupik, kl. IId

Finalista Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego

mgr Mariola Babik

2.

Ewelina Zając, kl. IIIa

Finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego

mgr Izabella Porębska - Wawro

3.

Gabriel Golenia, kl. IId

Finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego

mgr Anna Semik

4.

Justyna Danek, kl. IIIc

Finalistka Konkursu tematycznego "Walka Polaków o niepodległość i granicę w latach 1914-1921. Wielkie bitwy i bohaterowie wydarzeń"

mgr Anna Semik

5.

Anna Jakubowska,

kl. III c

Finalistka Konkursu tematycznego "Walka Polaków o niepodległość i granicę w latach 1914-1921 . Wielkie bitwy i bohaterowie wydarzeń"

mgr Anna Semik

6.

Aleksander Rupik,

kl. IId

Finalista Ogólnopolskiego Konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego..."

mgr Anna Semik

7.

Wiktoria Łabędzka

kl. III a

Finalistka Małopolskiego Konkursu "Historia Solidarności" organizowanego w ramach II edycji projektu "Szlakiem Małopolskiej Solidarności"

mgr Anna Semik

8.

Weronika Głownia,

kl. I a.

Finalistka II edycji Małopolskiego Konkursu "Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii"

mgr Anna Semik

9.

Justyna Danek,

kl. IIIc

Finalistka Konkursu kuratoryjnego "Opowieść o końcu świata... reforma rolna. Losy ziemiaństwa po wywłaszczeniu".

mgr Anna Semik

10.

Dominika Kuś,

kl. IIIc

Finalistka Konkursu kuratoryjnego "Opowieść o końcu świata... reforma rolna. Losy ziemiaństwa po wywłaszczeniu".

mgr Anna Semik

11.

Szymon Rusinek,

kl. Ia

Finalista XIX edycji Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Biblijnej "Jonasz"

Ks. Robert Kurpios


- Gimnazjum nr 2 w Andrychowie - uzyskanie tytułu finalisty etapu rejonowego konkursu na poster wraz z opisem w kategorii gimnazjów w ramach II edycji projektu ekologicznego "Czysta Małopolska" organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w roku szkolnym 2014/2015.

Osiągnięcia sportowe - rok szkolny 2014/2015

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa konkursu

Imię i nazwisko opiekuna

1.

Wiktoria Łabędzka

Karolina Karpińska

Weronika Pochłopień

Martyna Pawłowska

I miejsce w powiatowym konkursie IX edycji turnieju pierwszej pomocy przedmedycznej "I ty możesz zostać ratownikiem".

mgr Jadwiga Malinka

2.

Babiński Kamil

Piwowar Damian

Tomiak Michał

Kozioł Michał

Tarabuła Marcin

Rupik Aleksander

Stuglik Szymon

Góral Karol

Stuglik Patryk

Drąg Kamil

III miejsce w finale Gimnazjady 2014/2015 powiatu wadowickiego w siatkówce chłopców

mgr Krzysztof Kubień

3.

Karpińska Karolina

Trzepaczka Natalia

Pochłopień Weronika

Jakubowska Anna

Danek Justyna

Kawczak Joanna

Migdałek Justyna

Jończy Karolina

Pawłowska Martyna

III miejsce w finale Gimnazjady 2014/2015 powiatu wadowickiego w siatkówce dziewcząt

mgr Krzysztof Kubień

4.

Tomiak Michał

Piwowar Damian

Babiński Kamil

Kołaczyk Dominik

Prus Patryk

Penkala Michał

Chmura Jacek

Kozioł Michał

Wróbel Eryk

Dobrzański Daniel

II miejsce w Mistrzostwach Gminy Andrychów w piłce ręcznej chłopców

mgr Krzysztof Kubień

5.

Stuglik Patryk

I miejsce w finale powiatowym w pływaniu, VI miejsce w finale wojewódzkim

mgr Jadwiga Malinka

6.

Stuglik Patryk

I miejsce - 50 m styl klasyczny w zawodach pływackich o Puchar Burmistrza Wadowic

mgr Jadwiga Malinka

7.

Stuglik Patryk

Cholewa Patryk

Brońka Przemysław

Rusinek Szymon

III miejsce - 25 m styl dowolny w zawodach pływackich o Puchar

mgr Jadwiga Malinka

8.

Fraś Arkadiusz

Finał wojewódzki w snowboardzie

mgr Aleksandra Walusiak

9.

Zemła Patryk

Fraś Arkadiusz

Matyjaszek Mateusz

Babiński Kamil

Tomiak Michał

Osowski Piotr

Penkala Michał

Penkala Maciej

Jakubowski Sebastian

Turza Krystian

Zwieńczak Grzegorz

Czywilis Karol

Kuźma Aleksander

Bogunia Norbert

I miejsce w finale miejsko - gminnym w piłce nożnej chłopców

IV miejsce w finale powiatowym w piłce nożnej chłopców

mgr Krzysztof Kubień

10.

Ramęda Kinga

Krawczycka Julia

Dyduch Wiktoria

Ważny Natalia

Cholewka Anna

Kawczak Joanna

Karpińska Karolina

Łabędzka Wiktoria

Trzepaczka Natalia

Pawłowska Martyna

Pochłopień Weronika

Iskierka Karolina

Zielińska Wiktoria

IV miejsce w zawodach miejsko - gminnych w piłce ręcznej dziewcząt

mgr Rafał Zieliński

11.

Tomiak Michał

Babiński Kamil

Tarabuła Marcin

Piwowar Damian

Marczyński Tymoteusz

Kołaczyk Dominik

Dobrzański Daniel

Wróbel Eryk

Cholewa Patryk

Mydlarz Konrad

Góral Karol

III miejsce w zawodach powiatowych w piłce koszykowej chłopców -

mgr Rafał Zieliński

12.

Potaczek Szymon

Mikołajek Oskar

Zwieńczak Radosław

Kamuda Wiktor

Ekiert Seweryn

Kołaczyk Dominik

Dobrzański Daniel

Wróbel Eryk

Słanek Jakub

Łysoń Jakub

Kuźma Daniel

III miejsce w zawodach miejsko - gminnych w piłce nożnej chłopców

mgr Rafał Zieliński

13.

Ludwinowicz Aleksandra

Krawczycka Julia

Małecka Ewa

Wiktor Dominika

Trzepaczka Natalia

Pochłopień Weronika

Pawłowska Martyna

Karpińska Karolina

Łabędzka Wiktoria

Kawczak Joanna

Zawody poza kalendarzem imprez:

III miejsce w eliminacjach Ido Turnieju piłkarskiego Coca - Cola Cup - etap I

mgr Rafał Zieliński

14.

Żydek Weronika

Wiktor Dominika

Bakalarska Sara

Dyduch Wiktoria

Ramęda Kinga

Głownia Weronika

Ważny Natalia

Zawody poza kalendarzem imprez:

II miejsce w eliminacjach do Turnieju piłki koszykowej dziewcząt -Basketmania

mgr Rafał Zieliński

15.

Golenia Gabriel

Rupik Aleksander

Dobrzański Daniel

Mikołajek Oskar

Adamus Adam

Kosek Wojciech

Prus Patryk

Zawody poza kalendarzem imprez:

II miejsce w eliminacjach do Turnieju piłki koszykowej chłopców -Basketmania

Zieliński Rafał


Dzień Dziecka

01.06.2015 roku w Dniu Dziecka w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie w ramach działalności Zespołu Bezpieczna Szkoła odbyła się impreza sportowa klas I i II pt. "Kibicuję - respektuję". Inauguracją spotkania była prezentacja projektu edukacyjnego II b pod tym samym tytułem. Uczniowie klasy sportowej wprowadzili kolegów i nauczycieli w problematykę chuligaństwa na stadionach oraz przedstawili na czym polega tzw. pozytywne kibicowanie. Następnie wszyscy uczniowie wraz z opiekunami przeszli na Orlika, gdzie odbyły się rozgrywki w piłce nożnej reprezentacji poszczególnych klas pierwszych i drugich. Ponadto każda klasa przygotowała strój, okrzyk i transparent, aby jak najlepiej dopingować swoją drużynę.

Celem niniejszej imprezy było wdrażanie młodzieży do kulturalnego i bezpiecznego zachowania się podczas imprez sportowych oraz promocja pozytywnego kibicowania. Podczas rozgrywek rywalizowały ze sobą nie tylko drużyny piłkarskie, ale i drużyny kibiców. Każda klasa była oceniana przez jury - oceniano zachowanie podczas meczu, zaangażowanie w dopingowanie swojej klasy. Pani Dyrektor Halina Talar wręczyła zwycięskiej drużynie puchar (najlepsza w tym dniu była reprezentacja klasy I b) oraz dyplomy dla wszystkich biorących udział w imprezie reprezentacji klas. Nagrodzono także kulturalnych kibiców - bezkonkurencyjna w tym względzie okazała się klasa II d, wyróżniono także Dominika Knapa za ogromne zaangażowanie i wspieranie własnej drużyny.


czytaj →

Sukcesy sportowe pływaków

W dniu 2 czerwca 2015r. na krytej pływalni w Wadowicach odbyły się zawody pływackie o "Puchar Burmistrza Wadowic".

W zawodach udział wzięli uczniowie gimnazjów powiatu wadowickiego.

Naszą szkołę reprezentowało 7 zawodników, którzy startowali w konkurencjach indywidualnych i sztafecie.

Wyniki :

- 25 m stylem dowolnym chłopców

III miejsce zajął Patryk Stuglik

- 50 m stylem klasycznym chłopców

I miejsce Patryk Stuglik

- sztafeta 4 x 25m stylem dowolnym chłopców

III miejsce Patryk Cholewa, Przemysław Brońka, Szymon Rusinek, Patryk Stuglik.

Uczniowie zostali nagrodzeni medalami , dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Opiekunem uczniów była mgr Jadwiga Malinka.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Festyn szkolny z okazji Dnia Dziecka w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
Dyrekcja, nauczyciele i cała społecznoœć Gimnazjum nr 2 w Andrychowie zorganizowała piknik z okazji Dnia Dziecka. Byli strażacy, były konkurencje sportowe, gry, zabawy i poczęstunek. Przyszło na prawdę sporo osób! Poloniœci mawiają, że nie ma takiego słowa - "fajnie". 31 maja 2015r. świętowano Dzień Dziecka, a nie Dzień Nauczyciela, więc BYŁO NA PRAWDĘ FAJNIE ! Gimnazjum nr 2 pokazało się z bardzo dobrej strony. Widać, że jest to szkoła, która rozwija talenty, trzyma poziom, ale również rozumie potrzeby najmłodszych. Szkoła prowadzi obecnie rekrutację na rok szkolny 2015/2016. W ofercie edukacyjnej znajduje się między innymi klasa sportowa o profilu piłki nożnej. Gimnazjum nr 2 posiada świetną bazę sportową w postaci "Orlika", który umożliwia szkolenie na bardzo wysokim poziomie.
http://www.andrychowianin.pl/index.php/wyd/423-udany-piknik-rodzinny-z-okazji-dnia-dziecka-w-gimnazjum-nr-2-w-andrychowie-foto

"I Ty możesz zostać ratownikiem".
Zakończył się dziesiąty powiatowy finał turnieju "I Ty możesz zostać ratownikiem". Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, której opiekunem jest Pani Jadwiga Malinka. Poza nagrodami indywidualnymi dziewczyny z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie wygrały dla szkoły cenne nagrody: fantom oraz urządzenie szkoleniowe AED. Drużyny rywalizowały w Gimnazjum nr 2 w Wadowicach. Turniej składał się z trzech konkurencji: testu teoretycznego, zawodów indywidualnych, oraz sztafety.
Skład drużyny:
1. Weronika Pochłopień
2. Wiktoria Łabędzka
3. Martyna Kozłowska
4. Karolina Karpińska.

http://www.andrychowianin.pl/index.php/wyd/394-druzyna-z-gimnazjum-nr-2-w-andrychowie-najlepsza-w-powiecie-foto


Gimnazjum nr 2 w Andrychowie najlepsze w piłce nożnej

W dniu 19.05.2015r. na kompleksie sportowym "ORLIK 2012" przy Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbył się finał Mistrzostw Gminy Andrychów w Piłce Nożnej Chłopców.

W finale rywalizowały ze sobą 4 gimnazja - oto wyniki poszczególnych meczów:

Gimnazjum nr 2 - Gimnazjum Targanice - 5:2

Gimnazjum Inwałd - Gimnazjum nr 1 - 1:0

Gimnazjum Targanice - Gimnazjum nr 1 - 4:0

Gimnazjum nr 2 - Gimnazjum Inwałd - 4:3

Gimnazjum Targanice - Gimnazjum Inwałd - 6:2

Gimnazjum nr 2 - Gimnazjum nr 1 - 7:0

Wyniki ostateczne:

I miejsce - Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

II miejsce - Gimnazjum Targanice

III miejsce - Gimnazjum Inwałd

IV miejsce - Gimnazjum nr 1 w Andrychowie

Najlepszą drużyną okazała się drużyna Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, której zawodnicy to w większości uczniowie klasy sportowej o profilu piłka nożna.

Skład zwycięskiej drużyny: Penkala Michał, Zemła Patryk, Czywilis Karol, Fraś Arkadiusz, Matyaszek Mateusz, Turza Krystian, Bogunia Norbert, Dyrek Konrad, Kuźma Aleksander, Machaczek Szymon, Osowski Piotr, Zwieńczak Grzegorz, Tomiak Michał, Babiński Kamil, Jamróz Maciej

Trenerem drużyny jest: mgr Krzysztof Kubień


czytaj →

Laureat Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Uczeń Aleksander Rupik z kl. II d uzyskał tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 -1514. Od Cedyni do Orszy." Znalazł się w gronie 53 uczniów z całego województwa małopolskiego, którzy zdobyli ten zaszczytny tytuł. Jest to niewątpliwy sukces naszego gimnazjalisty.

Opiekunem naukowym była mgr Anna Semik.


czytaj →

Finaliści konkursów historycznych

Już od kilku lat uczniowie Gimnazjum nr 2 w Andrychowie uzyskują bardzo wysokie lokaty w konkursach tematycznych i przedmiotowych historii. Dzięki uczestnictwu w kolejnych etapach gimnazjaliści znacznie pogłębiają i poszerzają wiedzę dotyczącą historii państwa polskiego, historii powszechnej i lokalnej. Ich wiedza wykracza poza podstawę programową.

W roku szkolnym 2014/2015 finalistami konkursów są:

Gabriel Golenia kl.II d - Małopolski Konkurs Historyczny,

Aleksander Rupik kl.II d - Ogólnopolski Konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego",

Justyna Danek kl. III c - Konkurs tematyczny "Walka Polaków o niepodległość i granice

w latach 1914 -1921. Wielkie bitwy i bohaterowie wydarzeń",

Anna Jakubowska kl. IIIc - Konkurs tematyczny "Walka Polaków o niepodległość i granice

w latach 1914 -1921. Wielkie bitwy i bohaterowie wydarzeń",

Jakub Faber kl.Ic - "Repatriacja czy ekspatriacja? Wyjechać czy zostać? Masowe wypędzenia

obywateli polskich z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1944-

1959" w ramach III edycji projektu "Kresy - polskie ziemie wschodnie

w XX wieku",

Weronika Głownia kl.Ia - II edycja Małopolskiego Konkursu "Śladami żołnierzy wyklętych.

Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii",

Wiktoria Łabędzka kl. IIIa - Małopolski Konkurs "Historia Solidarności" w ramach II edycji

projektu "Szlakiem Małopolskiej Solidarności"

Opiekunem naukowym uczniów jest mgr Anna Semik.


czytaj →

W Muzeum Auschitz-Birkenau

Dnia 13.04. 2015 r. uczniowie klas trzecich Gimnazjum nr 2 w Andrychowie uczestniczyli w wycieczce do Miejsca Pamięci Muzeum Auschwitz-Birkenau

w Oświęcimiu. Miała ona charakter historyczno-patriotyczny i wzbudziła ogromne emocje wśród wszystkich uczestników, którzy z godnością i zadumą zwiedzali miejsce kaźni Polaków, Holokaustu Żydów i wielu mniejszości narodowych w latach 1940-45.

Wycieczka poprzedzona została lekcjami języka polskiego, wychowawczymi i historii, na których omawiano problematykę II wojny światowej.

Młodzież w wieku 15 lat potrafi dostrzec rolę i odpowiedzialność, jaka na niej spoczywa, by historia nie zatoczyła koła i nigdy w przyszłości nie doszło do podobnych wydarzeń Wizyta w Muzeum była lekcją człowieczeństwa, lekcją przeprowadzoną z dbałością o wrażliwość młodych ludzi.

Wyjazd do Muzeum jest jedną z wielu tradycji Gimnazjum nr 2 w Andrychowie. To nie tylko lekcja historii, ale i znakomita forma kształtowania świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci, dlatego na stałe wpisana jest do Programu Wychowawczego Szkoły.


czytaj →

Targi Edukacyjne

Dnia 26.03.2015r. uczniowie klas III Gimnazjum nr 2 w Andrychowie po raz drugi wzięli udział w Targach Edukacyjnych podczas Małopolskiego Festiwalu Zawodów w Krakowie. Wyjazd został zorganizowany w ramach doradztwa zawodowego.

Gimnazjaliści zapoznali się z ofertą edukacyjną różnych szkół ponadgimnazjalnych. Zobaczyli nowoczesne wyposażenia szkół wykorzystywane w procesie kształcenia m.in. drukarkę 3D, urządzenia optyczne, widzieli także warsztaty naukowe związane z wykonywaniem przyszłego zawodu. Młodzież miała możliwość porozmawiania z nauczycielami i uczniami poszczególnych szkół średnich w celu poznania interesujących ich kwestii. Uczniowie mieli okazję zweryfikowania swoich predyspozycji zawodowych z prawdziwym doradcą zawodowym oraz ze specjalistami różnych dziedzin na temat wyboru ścieżki edukacyjnej.

Wyjazd na Targi Edukacyjne zdaniem uczniów był bardzo ciekawy i pouczający. Czy warsztaty edukacyjne ułatwiły naszym uczniom znalezienie odpowiedzi na pytania: Co dalej? Jaki zawód chcę wykonywać? Czy mam predyspozycje do wymarzonej przeze mnie pracy? Jaką wybrać szkołę? Czas pokaże....


czytaj →

Finał wojewódzki w pływaniu

Dnia 13.03.2015r. w Tarnowie odbył się finał wojewódzki w pływaniu. W zawodach wziął udział Patryk Stuglik - uczeń klasy II Gimnazjum nr 2 w Andrychowie. Awans do zawodów wojewódzkich wywalczył zdobywając 16.01.2015r. I miejsce w finale powiatowym na basenie w Wadowicach. Tym razem, po zaciętej rywalizacji, na dystansie 50 m stylem klasycznym Patryk zajął wysokie VI miejsce klasyfikacji generalnej finału wojewódzkiego.

Opiekunem ucznia jest nauczyciel wychowania fizycznego, trener pływacki mgr Jadwiga Malinka.


czytaj →

Matematyczny Omnibus

Dnia 12.03.2015 roku w Gimnazjum nr 2 odbył się IX Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas pierwszych gimnazjum "Matematyczny Omnibus

Wzięło w nim udział 20 uczniów klas pierwszych z gimnazjów Gminy Andrychów. Uczestnicy w 2 etapach zmagali się ciekawymi zadaniami matematycznymi, kształtowali postawę koleżeńskiej życzliwości i współpracy oraz zasady uczciwej rywalizacji o tytuł "Matematycznego Omnibusa".

Wyniki konkursu dostępne są na stronie www.gim2andrychow.iap.pl

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy.

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły Wicedyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie mgr Wioletta Kadamus i nauczyciel matematyki mgr Małgorzata Lipowiecka.


czytaj →

Brąz dla koszykarzy Gimnazjum nr 2

Drużyna koszykarzy z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie 11.02.2015r wywalczyła III miejsce w finale powiatowym w piłce koszykowej chłopców. Gimnazjaliści stoczyli dwa emocjonujące mecze, pierwszy przegrywając minimalnie z drużyną z Wadowic 36:42, drugi wygrywając bardzo spektakularnie z Łączanami 36:8.

Awans do tych zawodów drużyna zapewniła sobie wygrywając 9.12.2014r. miejsko-gminne zawody.

Opiekun drużyny - Rafał Zieliński

Skład drużyny: Dominik Kołaczyk, Michał Tomiak, Kamil Babiński, Karol Góral, Michał Kozioł, Marcin Tarabuła, Tymoteusz Marczyński, Konrad Mydlarz, Damian Piwowar, Patryk Cholewa.


czytaj →

Szóstoklasiści w murach Gimnazjum nr 2

Dnia 10.02.2015r. w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbył się Dzień Otwarty dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie.

Podczas imprezy zaprezentowano szóstoklasistom prezentację multimedialną dotyczącą oferty edukacyjnej Gimnazjum nr 2 w Andrychowie na rok szkolny 2015/2016 oraz ważnych wydarzeń z życia szkoły i jej tradycji.

Aby połączyć przyjemne z pożytecznym uczniowie SP4 mieli okazję wziąć udział w zajęciach artystycznych, sportowych oraz z chemii, biologii i informatyki. Następnie zwiedzili budynek szkoły oraz wzięli udział w dyskotece.

Mamy nadzieję, że szóstoklasiści, zawitają w murach Gimnazjum nr 2 już we wrześniu.


czytaj →

Komers klas III

31.01.2015r. (w sobotę) zgodnie z tradycjśszkoły w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbył się komers klas III, przygotowany przez Radę Rodziców. Impreza ta była długo wyczekiwana przez uczniów, ponieważ była pierwszym ważnym balem dla młodzieży gimnazjalnej.

Niezwykłe stroje uczniów oraz wystrój sali gimnastycznej wpływał na œwietnš atmosferę zabawy. Wszyscy doskonale się bawili i długo nie zapomną tej wspaniałej imprezy.


czytaj →

Jak się uczyć?

Na przełomie stycznia i lutego 2015r. uczniowie klas I Gimnazjum nr 2 uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez paniś mgr Grażynę Dyrlagę z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Andrychowie. Dotyczyły one umiejętności organizowania sobie nauki i efektywnego wykorzystywania czasu spędzonego nad książkami. Pani pedagog podkreśliła, że gimnazjum to trudny czas dla młodzieży, nowe przedmioty , duża ilość nowych treœci programowych. Ważne, by pozytywnie nastawić się do zmian, aktywnie słuchać na lekcji, powtarzać, dobrze prowadzić notatki. Sukces gwarantowany!


czytaj →

Program profilaktyczny "NOE"

Dnia 29.01.2015r. uczniowie Gimnazjum nr 2 w Andrychowie wzięli udział w programie profilaktycznym "NOE". Celem przedsięwzięcia było zdobycie przez młodzież podstawowych wiadomości o uzależnieniu od alkoholu, współuzależnieniu, funkcjonowaniu dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, czynnikach predysponujących do sięgania po alkohol. Rozwinięcie ich umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupowym ("sztuka odmawiania") oraz promowanie abstynencji.

"NOE" wywoływał duże emocje. Program prowadzony był w formie rozmowy i dramy.

Program składał się z trzech części, pokazujących ważne wartości:

1. PRAWDĘ,

2. MIŁOŚĆ,

3. WOLNOŚĆ.

Metody aktywizujące wpływały na to, że młodzież chętnie brała udział w programie i samodzielnie wyciągała wnioski.

Program rekomendowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


czytaj →

Kosmiczna lekcja geografii

Dnia 27.01.2015r. uczniowie wszystkich klas pierwszych Gimnazjum nr 2 w Andrychowie uczestniczyli w nietypowych zajęciach edukacyjnych w Krakowie. W Cinema City - Bonarka obejrzeli cykl filmów pt. " Podróże kosmiczne". Odwiedzając kolejno sześć sal, spragnieni wiedzy i wrażeń uczniowie, obejrzeli fascynujące seanse, w czasie których nie tylko zapoznali się z przekazem treści z ekranu kinowego, ale również brali w nich czynny udział .

Gimnazjaliści znaleźli odpowiedź na interesujące pytania dotyczące budowy Układu Słonecznego i charakteru poszczególnych planet, możliwości życia na Marsie, zagrożeń życia na Ziemi i jaka czeka nas przyszłość na błękitnej planecie.

Na koniec każdy uczeń mógł sprawdzić swą wiedzę, biorąc udział w teście, a zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy.


czytaj →

Małopolski Konkurs Języka Polskiego w Gimnazjum nr 2

Dnia 27.01.2015r. w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbył się etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów z powiatów wadowickiego i suskiego. Uczniowie zmagali się z tematem "Czasami powroty bolą bardziej niż rozstania". Prace poprawia 11 osobowa komisja konkursowa a wyniki będą znane 30.01.2015r. (tj. piątek). Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy sukcesu.
czytaj →

Awans do powiatu

Dnia 19 i 22 stycznia 2015r. odbyły się finały gminne Gimnazjady w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Walczyło 8 zespołów w dwóch grupach każdy z każdym. Po emocjonujących meczach drużyny dziewcząt i chłopców z Gimnazjum nr 2 zajęły wysokie II miejsce i uzyskały awans do zawodów powiatowych.

Opiekunem zespołów jest mgr Krzysztof Kubień.

Skład drużyny dziewcząt:

Karolina Karpińska, Justyna Migdałek, Justyna Danek, Natalia Trzepaczka, Karolina Jończy, Joanna Kawczak, Weronika Pochłopień, Anna Jakubowska, Martyna Pawłowska.

Skład drużyny chłopców:

Kamil Babiński, Damian Piwowar, Michał Kozioł, Michał Tomiak, Marcin Tarabuła, Aleksander Rupik, Szymon Stuglik, Patryk Stuglik, Kamil Drąg. czytaj →
Pływacki sukces

Dnia 16.01.2015r. na basenie w Wadowicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wadowickiego w Pływaniu, które rozegrano w ramach Gimanzjady i Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2014/2015. Celem zawodów było wyłonienie najlepszych pływaków z naszego powiatu. Gimnazjum nr 2 w Andrychowie reprezentowało 3 zawodników w następujących stylach: klasycznym i dowolnym.

I miejsce za styl klasyczny zdobył Patryk Stuglik z kl. IId. Awansował do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w marcu.

Dobrze popłynęli również Przemysław Brońka z kl. III c stylem dowolnym (7 miejsce) i Wojciech Zaręba z kl. IIc stylem klasycznym (8 miejsce).

Opiekunem uczniów jest Pani mgr Jadwiga Malinka.

Gratulujemy!

czytaj →
Zwycięstwo koszykarzy z Gimnazjum nr 2

Dnia 9.12.2014r. na odbyły się miejsko – gminne zawody chłopców i dziewcząt w piłce koszykowej. Drużyna chłopców z Gimnazjum nr 2 zajęła I miejsce, zapewniając sobie awans do finałów powiatowych, natomiast drużyna dziewcząt zajęła wysokie drugie miejsce.

Skład drużyny chłopców: Dominik Kołaczyk, Eryk Wróbel, Daniel Dobrzański, Michał Tomiak, Kamil Babiński, Karol Góral, Michał Kozioł, Marcin Tarabuła, Tymoteusz Marczyński.

Skład drużyny dziewcząt: Karolina Karpińska, Martyna Pawłowska, Weronika Pochłopień, Wiktoria Łabędzka, Karolina Iskierka, Julia Krawczycka, Anna Cholewka, Joanna Kawczak, Kinga Ramęda.

Opiekun zespołów - mgr Rafał Zieliński

czytaj →

Musical "Bagno"

Dnia 2.12.2014r. uczniowie Gimnazjum nr 2 obejrzeli musical "Bagno" w wykonaniu dziecięco-młodzieżowego teatru muzycznego "Luk-sfera" z Bielska Białej. Jego twórcami są Beata Lewicka-Owczarek i Sebastian Chmiel. Inspiracją było "Jezioro łabędzie" Piotra Czajkowskiego.

Młodzi wykonawcy, pochodzący ze Śląska i Małopolski, zaprezentowali niezwykle wysoki poziom zarówno w sferze aktorskiej, ale również tanecznej i wokalnej. Sztuka porusza wiele istotnych, trudnych problemów: samotności dziecka w gronie rówieśników, braku zainteresowania ze strony rodziców, chęci zaimponowania innym oraz jak łatwo współcześnie sięgnąć po narkotyk, który uzależnia i prowadzi do śmierci. Używki nie rozprowadza zaniedbany narkoman, a człowiek zamożny, ojciec rodziny, na przyjęciu pijący tylko wodę. Musical adresowany jest do szerokiego grona publiczności, bowiem niesie w sobie jasny i czytelny przekaz dający wiele do myślenia. Dorośli powinni zastanowić się nad relacjami ze swoimi pociechami, aby mieli czas na rozmowę z dziećmi i mogli w porę zauważyć, że ich syn czy córka ma problemy. Gimnazjaliści z obejrzanej historii wyciągnęli właściwe wnioski.

Musical dostarczył im wielu emocji, zapamiętają jego przesłanie.

czytaj →

Zwycięskie zawody

Dnia 29.10.204r. w Inwałdzie odbyły się finały miejsko - gminne w piłce nożnej halowej chłopców. Wśród czterech drużyn, które awansowały do finału, był zespół Gimnazjum nr 2 z Andrychowa. Grano systemem każdy z każdym. Reprezentacja naszego gimnazjum wygrała wszystkie mecze i awansowała do zawodów powiatowych.

Skład zwycięskiego zespołu:

Mateusz Matyaszek, Patryk Zemła, Maciej Penkala, Arkadiusz Fraś, Piotr Osowski, Karol Czywilis, Sebastian Jakubowski, Michał Tomiak, Kamil Babiński, Aleksander Kuźma, Krystian Turza, Norbert Bogunia, Grzegorz Zwieńczak, Michał Penkala.
Opiekun zespołu: mgr Krzysztof Kubień

Dnia 30.10. 2014r. do rywalizacji o miano najlepszej drużyny w gminie Andrychów stanęły dziewczęta. Zawody odbyły się w Roczynach. Reprezentacja Gimnazjum nr 2 uplasowała się na drugim miejscu.

Skład zespołu:

Julia Krawczycka, Weronika Klyta, Dominika Wiktor, Ewa Małecka, Joanna Kawczak, Karolina Karpińska, Wiktoria Łabędzka, Anna Cholewka, Weronika Pochłopień, Martyna Pawłowska.

Opiekun zespołu: Rafał Zieliński

czytaj →

Z wizytą w muzeum

Dnia 12.11.2014r. członkowie koła historycznego z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie wraz z opiekunami Panią Anną Semik i Panem Marcinem Karło odwiedzili ekspozycję czasową strojów historycznych przygotowaną w Muzeum im. H. Kłosińskiego w Kętach. Wystawa powstała w oparciu o dawne ryciny i obrazy. Pokazywała stroje od średniowiecza aż po renesans. Gimnazjaliści zobaczyli ubiór koronacyjny Maryny Mnischówny, Zygmunta Starego, Bony.

Wyjazd do Muzeum w Kętach okazał się ciekawą i barwną lekcją historii.

czytaj →

Dzień Chleba w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Dnia 24.10.2014r. w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie w ramach akcji promowania zdrowego stylu życia odbył się Dzień Chleba.

Uczniowie mieli możliwość degustacji różnych rodzajów chleba, które upiekli dzień wcześniej w szkole gimnazjaliści z Zespołu ds. Promocji Zdrowia. Chleb pieczony był z naturalnych składników z dodatkiem różnych ziaren. Największą popularnością cieszył się chleb z czarnuszką. Wszystkie chleby pieczone były pod czujnym okiem Pani Ewy Smazy, która udostępniła przepisy również nauczycielom.

Działania z zakresu promocji zdrowia na terenie Gimnazjum nr 2 w Andrychowie koordynuje Pani mgr Ewa Smaza.

czytaj →

Belfer Olimp 2014

Dnia 13.10.2014r. w Gimnazjum nr 2 z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się kolejna edycja "Belferków", którą przygotował Samorząd Uczniowski. Apel ten od lat wpisany jest do tradycji szkoły. Uroczystość rozpoczęła prezentacją multimedialną przypominającą minione lata.

W tym roku nauczyciele oraz pracownicy szkoły zostali zaproszeni na Igrzyska Olimpijskie. Po zapaleniu symbolicznego znicza we wspaniały nastrój wprowadziło zgromadzonych wykonanie przez Julię Skalak piosenki Witney Huston "I have nothing, do której Wiktoria Łabędzka i Piotr Miłkowski zatańczyli walca angielskiego.

Następnie rozpoczęło się wręczanie medali.

Na zakończenie Belferskich Igrzysk wszyscy wyróżnieni zostali zaproszeni do pamiątkowego zdjęcia. Apel wzbudził ogromny entuzjazm.

czytaj →

W Gimnazjum nr 2 - Zdrowo i kolorowo podczas szkolnej dyskoteki.

Uczniowie naszego gimnazjum wiedzą, że piękne i różnorodne barwy owoców i warzyw nie są jedynie fantazją natury, ale przede wszystkim ważną informacją o cennych składnikach odżywczych. Codzienne wzbogacanie posiłków o różnokolorowe warzywa i owoce nie tylko urozmaica dietę wizualnie, ale przede wszystkim przynosi wiele korzyści zdrowotnych i "uczy" nas poprawnych nawyków żywieniowych. Informacje te czerpią uczniowie między innymi z gazetki korytarzowej "Zdrowie na talerzu".

Dbając o różnorodne, kolorowe posiłki i aktywnie spędzając wolny czas, dostarczamy organizmowi wszystkiego, czego potrzebuje. Dlatego też, 09.10.2014r. Samorząd Uczniowski zorganizował pierwszą w tym roku szkolną dyskotekę w czasie której, w świetlicy czynna była Kawiarenka Owocowa. Królowała marchewka i jabłko. Uczniowie degustowali świeżo wyciskany sok z marchewki i jabłka, surówkę z marchewki i jabłka, kolorowe szaszłyki owocowe, placek marchewkowy i roladę jabłkową. Menu kawiarenki przygotowali uczniowie w czasie zajęć świetlicowych pod opieką pani Ewy Smazy. Produkty zakupiła Rada Rodziców a placki upiekła mama Piotrka i pani Ewa Smaza. Można było także zrobić sobie zdjęcie z marchewką i jabłkiem.

12 powodów, dla których warto jeść marchewkę...

1. Marchewka jest sycąca i zdrowa.

2. Można ją bez problemu kupić przez cały rok.

3. Jest tania!

4. Poprawia odporność.

5. Pozytywnie wpływa na wzrok.

6. To doskonałe źródło witamin: B1, B2, PP, C i K oraz beta-karotenu.

7. Zawiera inozytol chroniący przed odkładaniem się nadmiaru tłuszczu i cholesterolu.

8. Jest bogata w składniki mineralne - wapń, żelazo, miedź, cynk, magnez, jod, potas.

9. Opóźnia starzenie się skóry.

10. Pozwala zachować zdrowe i piękne włosy oraz paznokcie.

11. Surowa marchewka ma niski indeks glikemiczny - 30.

12. Pomaga w odchudzaniu. Średnia marchewka ma 15 kcal i około 2 gramów błonnika.

10 powodów, dla których warto jeść jabłka ...

1. Skutecznie walczą z cholesterolem.

2. Są eliksirem młodości.

3. Uwielbia je nasze serce.

4. Pomagają schudnąć.

5. Wspierają układ odporności.

6. Poprawiają urodę.

7. Nie wywołują alergii.

8. Odżywiają mózg.

9. Dbają o nasze zęby.

10. Wybornie smakują.

czytaj →

"Uściśnijmy rękę Temidzie"

Dnia 8.10.2014 r. uczniowie Gimnazjum nr 2 wzięli udział w spotkaniu z sędzią Panią Anną Marią Wesołowską, które odbyło się w MDK w Andrychowie. Tematem wykładu były zagadnienia agresji i przemocy w szkole, naruszania norm współżycia społecznego, dyskryminacji, odpowiedzialności za umieszczanie treści w Internecie, cyberprzemocy. Pani sędzia uświadomiła uczniom odpowiedzialność za czyny takie, jak nietolerancja na tle rasowym, przemoc z wykorzystaniem mediów cyfrowych, wymuszenia, zbyt wczesna inicjacja seksualna, alkohol, narkotyki. Zachęcała młodzież, aby "powalczyła o siebie" i przemyślała konsekwencje swoich decyzji, gdyż - jak stwierdziła "sąd wymierza sprawiedliwość, ale nie cofnie czasu". Podkreślała, że relacje międzyludzkie muszą opierać się na wzajemnym szacunku.

W konferencji uczestniczyli również nauczyciele i rodzice.

czytaj →

Spotkanie integracyjne

Dnia 1.10.2014r. uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 2 w Andrychowie mieli zorganizowany "Dzień integracji". Wszyscy ciuchcią dotarli do Mini Zoo w Inwałdzie.

Mimo zachmurzenia, uczniowie świetnie się bawili. Mieli zapewnione liczne atrakcje: pieczenie kiełbasy w ognisku, grę w piłkę siatkową, nożną, strzelanie z łuku. Ponadto gimnazjaliści zwiedzali wydzielony teren Mini Zoo i oglądali zgromadzone tam zwierzęta.

W dobrych humorach, pełni wrażeń powrócili do domów.

Spotkanie na pewno pozostanie w pamięci pierwszoklasistów na długo.

czytaj →

Spotkanie z pisarzem

Dnia 26.09.2014r. uczniowie Gimnazjum nr 2 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej wzięli udział w spotkaniu z niezwykłym człowiekiem - Arkadiuszem Niemirskim. To powieściopisarz, satyryk i dziennikarz. Jest autorem książek dla młodzieży i dorosłych. W 2000r. zadebiutował powieścią "Pan Samochodzik i skarby wikingów". W ciągu sześciu lat napisał szesnaście tomów tej kultowej serii. W 2003r. wydał swoją pierwszą "oryginalną" powieść dla młodzieży "Pojedynek detektywów" oraz zbiór opowiadań kryminalnych "Zbrodnia prawie doskonała". Jest również autorem "Tajemnicy Fabritiusa", "Klątwy Nipkowa".

Podczas spotkania pisarz opowiedział o swoim dzieciństwie, młodości, pracy w kabarecie "Długi". Swą historię ubarwiał zdjęciami oraz krótkimi filmami. Pochwalił się również informacją, iż pracuje nad scenariuszem filmowym do swojego opowiadania i nową powieścią sensacyjną. Gimnazjaliści żywo uczestniczyli w spotkaniu, zadawali liczne pytania. Pan Niemirski okazał się człowiekiem charyzmatycznym, z dużym poczuciem humoru, dystansem do siebie, mającym świetny kontakt z młodymi ludźmi.

czytaj →

Gimnazjaliści z Andrychowa w Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

Dnia 7.10.2014r. na stadionie w Oświęcimiu odbyły się rozgrywki fazy grupowej finałów wojewódzkich V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w kategorii chłopców starszych.

Jedyną drużyną z Gminy Andrychów, która pokonała przeciwników w dwóch eliminacyjnych turniejach i awansowała do finału wojewódzkiego był zespół z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie. Drużyna gimnazjum rozegrała 3 mecze, uzyskując dwa remisy: z "Victorią Mikluszowice" - 0:0 i SP 119 Kraków - 4:4, poniosła porażkę w grze z zawodnikami WHITE BOYS - 0:2. Mimo ogromnego zaangażowania nie udało się awansować do finału ogólnopolskiego.

Opiekun drużyny - trener Rafał Zieliński uważa, że zespół na tle rywalizujących drużyn pokazał się z dobrej strony i niewiele brakowało do dalszego awansu.

Brawa dla wszystkich zawodników!

Skład drużyny: Eryk Wróbel, Daniel Dobrzański, Wiktor Kamuda, Dominik Kołaczyk, Szymon Potaczek, Jakub Łysoń, Daniel Kuźma, Jakub Słanek, Radosław Zwinczak, Adrian Nigbor.

czytaj →

Kolejny sukces sportowy

Dnia 12.09.2014r. na Stadionie "Beskid" w Andrychowie odbyły się miejsko-gminne zawody w indywidualnych biegach przełajowych. Gimnazjum nr 2 reprezentowało 11 zawodników i 4 zawodniczki. Do kolejnego etapu powiatowego zakwalifikowali się zawodnicy zajmujący miejsca od 1do 6. Oto ich nazwiska:

miejsce I - Patryk Zemła kl. II

miejsce II - Michał Penkala kl. II,

- Jacek Chmura kl. III

miejsce III - Tomasz Jończy kl. I

miejsce III Piotr Osowski kl. II

miejsce IV Patryk Stuglik kl. II

Opiekun grupy chłopców- mgr Krzysztof Kubień

miejsce III - Sonia Fałowska kl. III

miejsce IV - Dagmara Zaręba kl. I

Opiekun grupy dziewcząt - mgr Aleksandra Walusiak

Gratulujemy!

czytaj →

Zwycięstwo drużyny z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Dnia 11.09.2014r. na kompleksie sportowym "Orlik 2012" przy Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbyły się eliminacje gminne V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w kategorii chłopców starszych. Reprezentacja Gimnazjum nr 2 przygotowana przez nauczyciela wychowania fizycznego Pana Rafała Zielińskiego pokonała rywali, odnosząc zdecydowane zwycięstwo. Tym samym drużyna Gimnazjum nr 2 przechodzi do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 22.09.2014r. na Orliku w Wadowicach.

Skład zespołu: Eryk Wróbel, Daniel Dobrzański, Wiktor Kamuda, Dominik Kołaczyk, Szymon Potaczek, Jakub Łysoń, Daniel Kuźma, Jakub Słanek, Radosław Zwinczak, Adrian Nigbor.

Życzymy powodzenia w dalszej grze. Trzymamy kciuki!

czytaj →

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Dnia 01.09.2014r. o godz. 9.00 w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. Pani Dyrektor mgr Halina Talar powitała grono pedagogiczne, rodziców oraz uczniów. Szczególnie ciepło przywitała uczniów rozpoczynających naukę w murach naszej szkoły. W przemówieniu przypomniała także liczne ubiegłoroczne sukcesy wychowanków Gimnazjum nr 2. Zachęciła uczniów do wytężonej pracy w bieżącym roku szkolnym. Przedstawiła nauczycieli rozpoczynających pracę w gimnazjum oraz wychowawców klas pierwszych. Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła gimnazjalistom w nowym roku szkolnym wytrwałości i pilności w zdobywaniu wiedzy oraz sukcesów w nauce i sporcie.


KOMUNIKAT

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
odbędzie się 01.09.2014r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej.

(obowiązuje strój galowy)

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
mgr Halina TalarUroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Dnia 26 czerwca 2014 r. w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbyło się uroczyste pożegnanie szkoły przez uczniów klas III. Dyrektor Halina Talar serdecznie przywitała przybyłych na uroczystość Gości. Przy wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej, zgodnie z tradycją szkoły, uczniowie klas III zatańczyli poloneza z różą, odebrali nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców, za wysokie wyniki w nauce, sukcesy sportowe i działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Ważnym momentem uroczystości było przekazanie uczniom klas II symbolicznego klucza do gimnazjum oraz zmiana składu pocztu sztandarowego. Następnie odbyły się występy artystyczne uczniów i Gala "ORLIKI 2014", czyli wyróżnienia przyznawane przez społeczność gimnazjum, uczniom klas III za indywidualizm i osobowość. Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie dziękuje wszystkim, którzy w tym dniu zaszczycili mury szkoły swoją obecnością. czytaj →

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Liderem Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

Dnia 25 czerwca 2014r. Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie mgr Halina Talar wraz ze szkolnym koordynatorem projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa mgr Teresą Komenderą oraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego odebrała Certyfikat Lidera Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" nadany przez Małopolską Komendę Wojewódzkiej Policji.

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie przystąpiło do Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w 2004 roku. W wyniku podjętych działań w 2005r. otrzymało Certyfikat "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".

Po 10 latach realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa swoim uczniom Gimnazjum nr 2 w Andrychowie zostaje Liderem Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".

czytaj →

Kolejny sukces Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

24 czerwca 2014r. uczniowie Gimnazjum nr 2 w Andrychowie uczestniczyli w Wojewódzkiej Gali podsumowującej projekt edukacyjny „Czysta Małopolska”, na której z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego odebrali dyplom za uzyskanie III miejsca w etapie rejonowym konkursu na prezentację multimedialną w kategorii gimnazjów w ramach projektu ekologicznego „Czysta Małopolska” organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w roku szkolnym 2013/2014. Tym samym zostali finalistami etapu rejonowego tego konkursu. czytaj →


Nagroda trafia do Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Dnia 21 czerwca 2014r. odbył się II Gminny Konkurs Fotograficzny "Radość - Młodość" pod patronatem Burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka. Konkurs organizowany był przez Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach - Bolęcinie. W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Łabędzka uczennica Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, która w nagrodę otrzymała aparat fotograficzny.

Gratulujemy!

czytaj →

Święto Szkoły

Dnia 8 czerwca 2014 r. w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbył się Festyn Szkolny - Święto Szkoły. Obfitował w różne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie znalazł się pokaz Straży Pożarnej, który przyciągnął wielu widzów.

Przez cały czas trwania Festynu w budynku szkoły odbywał się "Festiwal Nauki", na którym można było obejrzeć ciekawostki i doświadczenia z różnych dziedzin nauki, m.in. fizyki, biologii. Uczniowie klas II prezentowali przygotowane przez siebie projekty edukacyjne. Gimnazjalistki wykonywały piękne kwiaty z papieru, origami, papieroplastykę. Zwyciężczynie IX edycji międzygminnego turnieju "I Ty możesz zostać ratownikiem" pokazywały, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Absolwenci mogli wpisać się do pamiątkowej księgi i zobaczyć kroniki szkoły. Oczywiście i fani sportu znaleźli coś dla siebie, ponieważ na obiekcie " Orlik 2012" odbywały się zawody sportowe, a w sali gimnastycznej rozgrywki piłki siatkowej: uczniowie - absolwenci. Zebrani zobaczyli pokaz mody ekologicznej przygotowany przez młodzież Gimnazjum nr 2. Utalentowani uczniowie prezentowali swoje zdolności na scenie.

Festyn Szkolny zakończył się tradycyjnie przeciąganiem liny o Puchar Dyrektora.

Pogoda dopisała, dlatego mury Gimnazjum nr 2 odwiedziło wielu gości.

czytaj →

Kolumbowie

Dnia 6 czerwca 2014r. uczniowie klas I i II Gimnazjum nr 2 w Andrychowie w Miejskim Domu Kultury obejrzeli spektakl pt. "Kolumbowie" przygotowany przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza.

Zamiar twórców spektaklu wyrażony został w słowach: "Pragniemy, aby nasze przedstawienie było swoistym apelem młodych do młodych, o pielęgnowaniu narodowej tożsamości i pamięci o tragicznej historii naszego kraju. Naszym celem jest uświadomienie współczesnej młodzieży, że jej rówieśnicy żyjący w czasie II wojny światowej byli do niej bardzo podobni. Również mieli marzenia, byli beztroscy i bardzo kochali życie. Nie wybierali losu powstańczych bohaterów, lecz kiedy trzeba było, mimo swych młodych lat, szli po kolei na śmierć "jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec". To opowieść o patriotyzmie, ofiarności, odwadze i poświęceniu, ale też o dramatycznych wyborach, cierpieniu, strachu, niespełnionej miłości i rozwianych marzeniach".

czytaj →

Dzieci - Dzieciom

Dnia 4 czerwca 2014r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, z okazji Dnia Dziecka odwiedzili podopiecznych Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kętach. Celem spotkania było uwrażliwienie gimnazjalistów na problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy, którzy muszą przebywać w tego typu placówkach. Uczniowie Gimnazjum nr 2 przygotowali słodkie niespodzianki oraz przedstawili inscenizację wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Zorganizowali również zabawy, dzięki którym przebywający w placówce, zapomnieli choć na chwilę o swoich problemach. Spotkanie było naprawdę udane. Uczniowie już snują plany na ponowny wyjazd.


"Lekcja wolności" w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

W maju 2014r. w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie w ramach projektu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie zostały zorganizowane zajęcia nawiązujące do 25. rocznicy wydarzeń 1989 roku nazwane symbolicznie "Lekcjami wolności". Miały one na celu przybliżyć uczniom genezę i skutki tamtych wydarzeń, pobudzić do dyskusji na temat wpływu obrad Okrągłego Stołu i wyborów parlamentarnych 4 czerwca na obecną sytuację Polski i warunki życia ich samych.

czytaj →

Najlepsi w Gminie Andrychów

Brąz dla drużyny Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Dnia 22 maja w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach odbył się powiatowy IX finał turnieju "I ty możesz zostać ratownikiem" dla szkół gimnazjalnych. W finale powiatowym wzięło udział 10 najlepszych drużyn wyłonionych w eliminacjach międzyszkolnych, które odbyły się w kwietniu 2014 r.

Turniej, podobnie jak we wcześniejszych gminnych zmaganiach, wymagał obszernej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Składał się z trzech etapów: części teoretycznej polegającej na rozwiązaniu trudnego testu oraz części praktycznej, która sprawdzała umiejętność wykorzystania swojej wiedzy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. czytaj →


Kolejni finaliści z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Dnia 23.05.2014r. w Krakowie w Muzeum Archeologicznym odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu kuratoryjnego Stulecie czynu legionowego - drogi do niepodległości 1863-1919. Bohaterowie, wydarzenia, miejsca. Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Andrychowie: Krzysztof Buda kl.IIIa, Bartosz Marczyński kl.IIIa, Justyna Danek kl.II c zostali finalistami tego konkursu. czytaj →


Z profilaktyką na ty

Dnia 22 i 26 maja 2014 r. klasy III c i III b Gimnazjum nr 2 w Andrychowie pod opieką nauczycieli uczestniczyły w spotkaniu z terapeutą uzależnień panią Jolantą Kosek w Klubie Integracji Społecznej Watra w Ośrodku Wspierania Rodziny w Andrychowie. Uczniowie zapoznali się z ofertą klubu Watra, a także mieli okazję przekonać się, że trzeba szukać pomocy, jeśli ktoś z bliskich ma problem z alkoholem.

Klasa III b uczestniczyła w zajęciach warsztatowych na temat mechanizmu uzależnień prowadzonych przez pedagoga OWR panią Izabelą Jończy - Chmiel.

W drugiej części spotkania pracownik OWR pani Małgorzata Młocek zachęcała do korzystania z zajęć organizowanych w ośrodku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Gimnazjum nr 2 od lat współpracuje z Ośrodkiem Wspierania Rodziny oraz Andrychowskim Stowarzyszeniem Watra, promując zdrowy styl życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków, napojów energetyzujących i sterydów.


Niech Święta Wielkanocne
będą czasem ciepła i spokoju.
Niech każdy z Was zawsze
nosi w sercu świąteczną moc -
- moc spełnionych marzeń.

Społeczność Gimnazjum nr 2
w Andrychowie17 - 22 kwietnia 2014r. - wiosenna przerwa świąteczna
23, 24, 25 kwietnia 2014r. - Egzamin gimnazjalny (dni wolne od zajęć dydaktycznych)
2 maja 2014r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dać choć trochę radości potrzebującym

Celem akcji Zbiórka Żywności jest zebranie jak największej ilości żywności, i przekazanie jej osobom potrzebującym.

W dniach 4 - 6 kwietnia 2014r. po raz kolejny wolontariusze z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie uczestniczyli w akcji charytatywnej - Wielkanocna Zbiórka Żywności "Podziel się z potrzebującymi". Przedsięwzięciem kierował Szkolny Klub PCK HDK przy Zespole Szkół nr 1 w Andrychowie. Gimnazjaliści pod opieką nauczycieli zebrali 204 kg żywności, zachęcając klientów do otwarcia swoich serc dla potrzebujących. czytaj →


ANDRYCHOWSKIE GIMNAZJUM NR 2 ZNOWU ODNOSI SUKCES

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie okazało się najlepszą szkołą, wygrywając IX edycję międzygminnego turnieju pierwszej pomocy przedmedycznej "I Ty możesz zostać ratownikiem" dla szkół gimnazjalnych. Organizatorem konkursu jest Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach.

8 kwietnia 2014r. rywalizowało ze sobą 12 zespołów z Gminy Andrychów i Gminy Wieprz. Turniej wymagał obszernej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i medycyny. Składał się z dwóch etapów: części teoretycznej polegającej na rozwiązaniu trudnego testu oraz części praktycznej, która sprawdzała umiejętność wykorzystania swojej wiedzy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Uczestnicy musieli zareagować pod czujnym okiem policjantów, zawodowych ratowników medycznych i strażaków w trzech sytuacjach (udzielenie pierwszej pomocy w różnych sytuacjach). Ten etap wymagał nie tylko wiedzy, ale także dobrej współpracy w grupie. czytaj →


Kolejny sukces sportowców Gimnazjum nr 2 w Andrychowie w powiecie

24 marca 2014r. reprezentacja uczniów z Gimnazjum nr 2 wywalczyła II miejsce w Finale Gimnazjady Powiatu Wadowickiego w piłce siatkowej chłopców, pokonując drużyny z:

- Gimnazjum nr 1 z Wadowic
- Gimnazjum nr 3 z Wadowic
- Zespół Szkolno-Przedszkolny z Nidku ,

- Zespół Szkół w Izdebniku
- Gimnazjum w Zakrzowie,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy

Do zawodów gimnazjalistów przygotował nauczyciel wychowania fizycznego mgr Krzysztof Kubień.

Gratulujemy sportowcom i ich opiekunowi! czytaj →


Kolejny sukces młodych historyków

Uczniowie Gimnazjum nr 2: Julia Matyaszek i Oskar Nalborczyk z Ia otrzymali wyróżnienie za pracę literacką w konkursie tematycznym z historii "Dwór małopolski w zmaganiach o niepodległość. Udział ziemian w Polskim Państwie Podziemnym i Akcji Burza". czytaj →


Finaliści konkursów tematycznych z Gimnazjum nr 2

Uczniowie Gimnazjum nr 2 już od kilku lat zajmują wysokie lokaty w Konkursach tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. W roku szkolnym 2013/2014 tytuł finalisty uzyskali:

- Gabriel Golenia z kl.Id - w Konkursie Kuratoryjnym " Taki to mroczny czas... w 70-tą rocznicę Powstania Warszawskiego".

- Bartosz Marczyński i Krzysztof Buda z kl. IIIa oraz Justyna Danek z kl. IIc - w Konkursie Kuratoryjnym "Stulecie czynu legionowego - drogi do niepodległości 1863-1918. Bohaterowie, wydarzenia, miejsca".

Za uzyskanie tytułu finalisty w/w uczniowie otrzymają po 8 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej.

Opiekunem uczniów jest pani mgr Anna Semik czytaj →


O krok od zwycięstwa

Dnia 10.03.2014r. odbył się FINAŁ GIMNAZJADY 2013/2014 POWIATU WADOWICKIEGO w koszykówce chłopców. Drużyna Gimnazjum nr 2 zajęła wysoką drugą lokatę. To ogromny sukces naszej drużyny, ponieważ podjęli walkę z faworyzowaną drużyną z Wadowic. Warto dodać, że uczniowie z Gimnazjum nr 2 jako zwycięzcy zawodów miejsko - gminnych reprezentowali Gminę Andrychów w zawodach powiatowych.

Skład drużyny: Bochenek Jakub, Kosek Adrian, Tomiak Michał, Potoczny Marek, Panek Marek, Krzanak Arkadiusz, Góral Karol, Kozioł Michał, Piwowar Damian, Mateja Krystian.

Opiekunem drużyny jest mgr Krzysztof Kubień. czytaj →


"Czysta Małopolska" - projekt ekologiczny dotyczący selektywnego gospodarowania odpadami

Segregujmy śmieci!

W listopadzie nasza szkoła przystąpiła do projektu segregacji odpadów. Oznacza to, że teraz nie jest już obojętne, do jakiego kosza wrzucamy papier, a do jakiego plastik. Dlatego kiedy następnym razem będziemy chcieli wyrzucić zapisaną kartkę, musimy wybrać pojemnik niebieski, a kiedy będziemy pozbywać się plastikowej butelki - pojemnik żółty.
Poniżej znajduje się kilka rad, które pomogą nam dokonać właściwego wyboru.
Pamiętajmy, że zwracanie uwagi na te zasady niewiele nas kosztuje, a może pomóc środowisku naturalnemu.
Na parterze naszej szkoły ustawione zostały specjalne pojemniki na odpady, które zakupiła Rada Rodziców.
Zachęcamy do korzystania z nich i przyłączenia się do ogólnokrajowej akcji segregowania śmieci.

- wieczka po produktach mlecznych (srebrne) - kosz na odpady niesegregowane
- folia aluminiowa z opakowania kanapek (srebrna) - kosz na odpady niesegregowane
- opakowania po lakierach do włosów, dezodorantach - kosz na odpady niesegregowane
- tubki po pastach do zębów i kremach - kosz na odpady niesegregowane
- szczoteczki do zębów - kosz na odpady niesegregowane
- opakowania po chipsach, batonach, cukierkach, zupach w proszku, kawie - kosz na odpady niesegregowane
- baterie - zielony kosz w świetlicy
- zakrętki - oddajemy do wychowawców

Pliki do pobrania
czytaj →

Matematyczny Omnibus

Dnia 21 lutego 2014 roku w Gimnazjum nr 2 odbył się VIII Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas pierwszych gimnazjum "Matematyczny Omnibus" pod Honorowym Patronatem Burmistrza Andrychowai Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

Wzięło w nim udział 18 uczniów klas pierwszych z 7 gimnazjów Gminy Andrychów.

Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów matematyką poprzez rozwiązywanie ciekawych zadań matematycznych oraz kształtowanie postaw koleżeńskiej życzliwości i współpracy oraz zasad uczciwej rywalizacji o tytuł "Matematycznego Omnibusa".

Stwarza uczniom klas pierwszych gimnazjum możliwość wykazania się posiadanymi umiejętnościami poza swoją szkołą i sprawdzenia swoich predyspozycji przed konkursami na szczeblu powiatu, województwa.

Wyniki konkursu:

I miejsce - Aleksander Rupik - Gimnazjum nr 2 w Andrychowie czytaj →


Komers w Gimnazjum nr 2

To już tradycja Gimnazjum nr 2, że w okresie karnawału w sobotę przed feriami zimowymi uczniowie klas trzecich bawią się na komersie zorganizowanym przez Radę Rodziców.

W sobotę 1 lutego 2014 roku wszyscy zebrali się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej. Pani Dyrektor powitała gości i uczniów, podziękowała Rodzicom za przygotowanie uroczystości, a gimnazjalistom życzyła wspaniałej zabawy. Po wspólnym odliczaniu, punktualnie o godzinie 1700, rozpoczął się komers, który trwał do godziny 2300. czytaj →


Bracia Golcowie w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Dzień 29 stycznia 2014 roku w murach Gimnazjum nr 2 był wyjątkowy, ponieważ do szkoły zawitali specjalni goście.

Byli to: członek zespołu Golec uOrkiestra Łukasz Golec i jego starszy brat Stanisław, który zajmuje się multimediami podczas koncertów zespołu.

Do spotkania doszło z inicjatywy: Dyrektora Gimnazjum nr 2 Haliny Talar oraz księży Pawła Nowaka z parafii św. Macieja i Roberta Kurpiosa z parafii św. Stanisława BM.

Temat spotkania dotyczył twórczości zespołu, rodziny i roli Boga w życiu Braci Golców. Wizyta ta ukazała sławnego muzyka Łukasza Golca i całą jego rodzinę z innej strony, jako człowieka skromnego, dobrego i wrażliwego. Człowieka na każdym kroku podkreślającego siłę więzów rodzinnych, przywiązanego do tradycji. Młodzież miała możliwość przekonać się, że Bracia Golcowie są osobami pełnymi pokory, o wielkich sercach, czego dowodem jest prowadzenie Fundacji Braci Golców, która prowadzi edukacje artystyczną wśród najmłodszych. Dzięki ich działalności charytatywnej do tej pory opieką specjalistów - nauczycieli muzyki objętych zostało 160 dzieci z Żywiecczyzny. czytaj →


Program profilaktyczny dla klas I "Bezpieczny Internet"

Dnia 29.01.2014r. w Gimnazjum nr 2 odbyło się spotkanie dla uczniów klas I z Panem Zbigniewem Przybkiem z Zespołu ds. Patologii i Nieletnich Komendy Powiatowe Policji w Wadowicach na temat "Bezpiecznego Internetu"

Temat jest naprawdę ważny, ponieważ uczniowie korzystają z Internetu codziennie. Mogą być przez to narażeni na wiele niebezpieczeństw, ale i sami mogą stwarzać zagrożenie dla innych.

Uczniowie dowiedzieli się co to jest cyberprzemoc, obejrzeli film pt."Papla", który uzmysłowił im, jakie zagrożenia niesie ze sobą surfowanie w sieci.

Pan Przybek podkreślił, że wszyscy musimy pamiętać o tym, że jeżeli coś wrzucimy do Internetu, to już tego nie usuniemy i kiedyś coś może być wykorzystane przeciwko nam.

Spotkanie dla gimnazjalistów było ważne i potrzebne. czytaj →


Dzień Otwarty dla szóstoklasistów

Dnia 28 stycznia 2014r. okazał się dniem pełnym wrażeń dla szóstoklasistów Szkoły Podstawowej nr 4 im M. Kopernika., którzy zostali zaproszeni na pełen atrakcji Dzień Otwarty w murach Gimnazjum nr 2. Uczniowie, którzy przybyli wraz z Panią dyr. A. Rychter oraz opiekunami, wychowawcami, zostali serdecznie przyjęci w sali gimnastycznej .

Pani Dyrektor przywitała przybyłych i przedstawiła bogatą ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny. Zachęcała do wyboru naszej szkoły, podkreślając jej niekwestionowane atuty: naukę czterech języków obcych ( języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego) w grupach wg poziomu zaawansowania, szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego, na których uczniowie wybierają interesującą ich dyscyplinę sportu. czytaj →


Szóstoklasisto!!!

Serdecznie zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY w Gimnazjum nr 2, który odbędzie się
27 stycznia 2013 r. o godzinie 1300.

Nasze gimnazjum zapewnia atrakcyjną i bardzo zróżnicowaną ofertę edukacyjną.

Czekamy na Was!

Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Gimnazjum nr 2 w Andrychowie


WOŚP

Dnia 12.01.2014r. siedemnastu wolontariuszy z Gimnazjum nr 2 uczestniczyło w 22 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie od wczesnego rana stali z puszkami w pobliżu kościoła św. Stanisława, sklepu InterMarche, ronda Ofiar Katynia. Udział poprzedzony był uzyskaniem identyfikatorów w sztabie WOŚP.

Andrychowianie, jak co roku, byli bardzo hojni i chętnie wspomagali naszych wolontariuszy, którym udało się zebrać 5287 zł. Kwota ta została przekazana do sztabu mieszczącego się w MDK przy ul. Szewskiej.

Mimo zimna humory wszystkim dopisywały. Uczniowie Gimnazjum nr 2 zapewnili, że za rok na pewno wezmą ponownie udział w akcji WOŚP. czytaj →


Gimnazjada 2013/2014 powiatu wadowickiego w pływaniu

Dnia 10 stycznia 2014r. na krytej pływalni "Delfin" w Wadowicach odbyły się finał powiatowy w pływaniu Gimnazjada 2013/2014.

W zawodach wzięło udział 5 uczniów Gimnazjum nr 2 w Andrychowie. Start dwójki z nich w stylu klasycznym zakończył się sukcesem i awansem do finału wojewódzkiego.

Są to: Agnieszka Burzej i Patryk Stuglik.

Opiekunem uczniów jest Pani mgr Jadwiga Malinka czytaj →


Kolejny sukces gimnazjalistów!

Po zajęciu III miejsca w kategorii Gimnazjum Chłopcy w III Memoriale Józefa Zemana uczniowie naszej szkoły odnieśli kolejny sukces.

Dnia 13 stycznia 2014r. odbył się finał Mistrzostw Gminy Andrychów w Piłce Siatkowej Chłopców. Drużyna Gimnazjum nr 2 w Andrychowie wywalczyła wysokie II miejsce.

Natomiast w środę 15 stycznia odbyły się finały w Piłce Siatkowej tym razem dziewcząt. Po zaciętej walce nasze dziewczyny również zajęły, tak jak chłopcy dwa dni wcześniej, II miejsce.

Opiekunem drużyn jest nauczyciel wychowania fizycznego mgr Krzysztof Kubień. czytaj →


Małopolski Konkurs Języka Polskiego w Gimnazjum nr 2

Dnia 11 grudnia 2013r. w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbył się etap rejonowyMałopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów z trzech powiatów: wadowickiego, suskiego i oświęcimskiego.

Do Andrychowa przyjechało 101 uczestników wraz z opiekunami. W tym roku temat poruszał zagadnienia związane z miłością i był zatytułowany "Odkąd cię poznałam, noszę w kieszeni szminkę...". Prace konkursowe poprawiała 15 osobowa komisja złożona z 15 nauczycieli języka polskiego. Wszyscy uczestnicy przez 120 minut zmagali się z zadaniami konkursowymi. czytaj →


W czas Bożego Narodzenia
śnieżny puch otula serca miłością,
Gwiazda Betlejemska rozświetla mądrością,
choinka zielona raduje nadzieją.
Niech trwają cały Nowy Rok.

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
Gimnazjum nr 2 w Andrychowie


Boże Narodzenie 2013

Nasi najlepsi

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie "Szkoła Odkrywców Talentów" wyszukuje utalentowanych uczniów, by dalej rozwijać ich zdolności przy wsparciu nauczycieli- specjalistów.

Uczniowie naszego gimnazjum po raz kolejny odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

W roku szkolnym 2013/2014 aż 29 uczniów zakwalifikowało się do etapów rejonowych małopolskich konkursów.

Oto oni:

- Anna Jakubowska kl.IIc - Małopolski konkurs biologiczny

- Damian Walczak kl.III c - Małopolski konkurs chemiczny

- Ksenia Licheńska kl.IIIb - Małopolski konkurs chemiczny

- Anna Żydek kl.IIIc - Małopolski konkurs języka niemieckiego

-Ewelina Zając kl. IIa - Małopolski konkurs języka francuskiego

- Aleksander Rupik kl.Id - Małopolski konkurs języka angielskiego

- Krzysztof Buda kl.IIIa - Małopolski konkurs historyczny

- Robert Pochała kl.IIIa - Małopolski konkurs historyczny

- Bartosz Marczyński kl.IIIa - Małopolski konkurs historyczny

- Błażej Markowski kl.IIIb - Małopolski konkurs historyczny

- Aleksander Rupik kl.Id- Małopolski konkurs historyczny

- Gabriel Golenia kl.Id - Małopolski konkurs historyczny

- Polak Piotr kl.IIIc - Małopolski konkurs informatyczny

- Patryk Sabuda kl.IIIc - Małopolski konkurs informatyczny

- Sebastian Byrski kl. IIIb - Małopolski konkurs informatyczny

- Marcin Tarabuła kl.IId - Ogólnopolski Konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

- Aleksander Rupik kl.Id- Ogólnopolski Konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

- Gabriel Golenia kl.Id - Ogólnopolski Konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
- Aleksander Rupik kl.Id- Konkurs kuratoryjny - tematyczny "Stulecie czynu legionowego - drogi do niepodległości 1863 - 1918. Bohaterowie, wydarzenia, miejsca"

- Gabriel Golenia kl.Id - Konkurs kuratoryjny - tematyczny "Stulecie czynu legionowego - drogi do niepodległości 1863 - 1918. Bohaterowie, wydarzenia, miejsca"

- Michał Adamczyk kl. Id- Konkurs kuratoryjny - tematyczny "Stulecie czynu legionowego - drogi do niepodległości 1863 - 1918. Bohaterowie, wydarzenia, miejsca"

- Justyna Danek kl.II c- - Konkurs kuratoryjny - tematyczny "Stulecie czynu legionowego - drogi do niepodległości 1863 - 1918. Bohaterowie, wydarzenia, miejsca"

- Anna Jakubowska kl.IIc- - Konkurs kuratoryjny - tematyczny "Stulecie czynu legionowego - drogi do niepodległości 1863 - 1918. Bohaterowie, wydarzenia, miejsca"

- Anna Pietrusiak kl.IId- - Konkurs kuratoryjny - tematyczny "Stulecie czynu legionowego - drogi do niepodległości 1863 - 1918. Bohaterowie, wydarzenia, miejsca"

- Ewelina Zając kl. IIa - - Konkurs kuratoryjny - tematyczny "Stulecie czynu legionowego - drogi do niepodległości 1863 - 1918. Bohaterowie, wydarzenia, miejsca"

- Krzysztof Buda kl.IIIa - - Konkurs kuratoryjny - tematyczny "Stulecie czynu legionowego - drogi do niepodległości 1863 - 1918. Bohaterowie, wydarzenia, miejsca"

- Robert Pochała kl.IIIa -- Konkurs kuratoryjny - tematyczny "Stulecie czynu legionowego - drogi do niepodległości 1863 - 1918. Bohaterowie, wydarzenia, miejsca"

- Bartosz Marczyński kl.IIIa- - Konkurs kuratoryjny - tematyczny "Stulecie czynu legionowego - drogi do niepodległości 1863 - 1918. Bohaterowie, wydarzenia, miejsca"

- Joanna Jura kl.IIIb - - Konkurs kuratoryjny - tematyczny "Stulecie czynu legionowego - drogi do niepodległości 1863 - 1918. Bohaterowie, wydarzenia, miejsca"

- Gabriel Golenia kl.Id - Konkurs kuratoryjny - tematyczny "Taki to mroczny czas..." 70-ta rocznica Powstania Warszawskiego
- Aleksander Rupik kl.Id - Konkurs kuratoryjny - tematyczny "Taki to mroczny czas..." 70-ta rocznica Powstania Warszawskiego.


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

czytaj →

Andrzejkowa zabawa

W czwartek 29.11.2013r. w Gimnazjum nr 2 odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Wspaniałą zabawę zapoczątkował wieczór wróżb w świetlicy szkolnej zorganizowany przez panią mgr Ewę Smazę pod hasłem "U Jędrzeja Czarodzieja". Tradycyjnie w miejscu tym rządy objęły wróżki i czarodzieje. W swoich kącikach w żartobliwy sposób przepowiadali przyszłość dla wszystkich chętnych uczniów i nauczycieli. Zorganizowano takie zabawy jak:

- Horoskop dla uczniów;

- Co mówią gwiazdy?

- Magiczne koło;

- Mowa kwiatów;

- Kogo poznam w przyszłości?

- Japońska przepowiednia;

- Kubki przyszłości;

- Gra w kolory;

- Symbolika cyfr;

- Kości prawdy; czytaj →


Pomagamy . . .

W dniach 29.11. - 1.12.2013r uczniowie Gimnazjum nr 2 po raz drugi w bieżącym roku szkolnym wzięli udział w akcji charytatywnej "Podziel się posiłkiem". Przedsięwzięciem, tak jak poprzednio, kierował Szkolny Klub PCK HDK przy Zespole Szkół nr 1 w Andrychowie.

Gimnazjaliści pod opieką nauczycieli zbierali żywność w sklepie Intermarche od piątku do niedzieli.

Zebrana żywność zostanie rozdzielona przez zespół ds. pomocy materialnej uczniom i trafi przed świętami do najbardziej potrzebujących rodzin Gimnazjum nr 2.

czytaj →

Uwaga nadwaga!

Dnia 29.11.2013 r. w Gimnazjum nr 2 odbyło się spotkanie uczniów klas I - III z Panią dietetyk - Elżbietą Węglarz. Uczniowie obejrzeli prezentację pt. "Uwaga nadwaga!". Pani dietetyk starała się uświadomić młodzieży, jak ważne dla zdrowia jest właściwe odżywianie. Gimnazjaliści mogli dowiedzieć się, które produkty są zdrowe, które można jeść w ograniczonych ilościach, a które powinno się wykluczyć z diety. Ponadto dowiedzieli się co jest powodem otyłości i jak dbać o swoje zdrowie.

czytaj →

Lekcja historii

Dnia 22. 11. 2013r. członkowie koła historycznego działającego w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie wraz z opiekunami mgr Anną Semik i mgr Marcinem Karło odwiedzili Muzeum im. Kłosińskiego w Kętach, by obejrzeć wystawę czasową pt. "Narodziny Niepodległej".

W czasie spotkania młodzież miała okazję poznać najważniejsze fakty historyczne związane ze świętem 11 listopada, prześledziła też życiorysy najwybitniejszych polityków polskich działających na rzecz młodego państwa polskiego m.in. J. Piłsudskiego, R. Dmowskiego, I. Paderewskiego.

Uczniowie zapoznali się również z historią miasta Kęty w czasie I wojny światowej.

Dzięki tej wystawie gimnazjaliści pogłębili wiedzę historyczną dotyczącą I połowy XX wieku.

czytaj →

Chłopska Szkoła Biznesu w Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 2 jako jedno z dwóch w powiecie wadowickim i jako jedno z 85-ciu placówek edukacyjnych w Polsce zdobyło w miesiącu kwietniu 2013r. bezpłatny egzemplarz gry Chłopska Szkoła Biznesu realizując Projekt Oddolne inicjatywy edukacyjne.

Głównym celem projektu było pobudzanie postaw przedsiębiorczych i rozwój kompetencji społecznych wśród młodzieży szkolnej. Projekt realizowany był w świetlicy szkolnej. czytaj →


Spotkanie rodziców z psychologiem

W poniedziałek 18 listopada 2013 r. w Gimnazjum nr 2 odbyło się spotkanie dla Rodziców uczniów klas I i II z panią psycholog mgr Anną Ogorzały z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Andrychowie. czytaj →


Święto Niepodległości

Dnia 8 listopada 2013r. w Gimnazjum nr 2 odbył się uroczysty apel poświęcony obchodom Święta Niepodległości. Apel przygotowała klas I d pod opieką wychowawcy mgr Anny Semik. Młodzież poznała wydarzenia, które doprowadziły w roku 1918 do odzyskania przez Polskę wolności i niepodległości. czytaj →


"Bezpieczni na drodze"

Dnia 7.11.2013r. uczniowie Gimnazjum nr 2 w Andrychowie wzięli udział w kampanii profilaktyczno - edukacyjnej "Odpowiedzialny Kierowca 2013", zorganizowanej przez Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie.

Celem kampanii jest kształtowanie wśród młodych ludzi pozytywnych postaw na drodze oraz budowanie świadomości uczestników ruchu drogowego dotyczącej negatywnych skutków jazdy pod wpływem alkoholu i narkotyków. czytaj →


"Ludzie ludziom zgotowali ten los..."

4 listopada 2013r. uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Ścianą Śmierci w Muzeum Auschwitz - Birkenau. W ten sposób oddali hołd swoim przodkom, którzy zginęli podczas II wojny światowej w obozie koncentracyjnym.

Co rok trzecioklasiści zwiedzają to jakże wymowne Miejsce Pamięci. W tym roku 87 uczniów w ciszy i skupieniu oglądało baraki, w których przebywali więźniowie, blok szpitalny i cele. czytaj →


"Festiwal Zawodów w Małopolsce"

W październiku 2013 r. w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie realizowany był projekt "Festiwal Zawodów w Małopolsce". Celem projektu jest wsparcie uczniów w wyborze ścieżki kształcenia oraz planowanie rozwoju zawodowego zgodnie z ich predyspozycjami. Jest to już III edycja projektu finansowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Do projektu zapraszane są wybrane gimnazja Małopolski. czytaj →


Zintegrowani

Dnia 11 października 2013r. zgodnie z tradycją szkoły, uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu integracyjnym.

Co roku zajęcia te organizowane są w plenerze. W tym roku pierwszoklasiści odwiedzili Mini Zoo w Inwałdzie.

Pogoda dopisała , uczniowie świetnie się bawili.
czytaj →


Gimnazjum nr 2 dba o bezpieczeństwo uczniów!
Od kilku lat Gimnazjum nr 2 posiada certyfikat "Bezpiecznej szkoły" i nadal priorytetem w zarządzaniu placówką jest bezpieczeństwo uczniów.
11 października 2013r. uczniowie klas trzecich realizowali projekt "Bezpieczny gimnazjalista." czytaj →

Belferki

10 października 2013r. z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej w Gimnazjum nr 2 odbyła się uroczysta gala "Belfer Awards 2013", którą przygotował Samorząd Uczniowski. Wyróżnionym nauczycielom wręczał symboliczne "Złote pióra" - atrybut nauczycielskiej pracy. czytaj →


Pomagamy chorym

W niedzielę 6 października uczniowie Gimnazjum nr 2 pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego: pani mgr Jadwigi Malinki i pana mgr. Krzysztofa Kubienia, wzięli udział w imprezie charytatywnej "Bieg po serce zbója spod Złotej Górki".
czytaj →


Podziel się posiłkiem

W dniach 4 i 5 października 2013r. nasze gimnazjum wzięło udział w akcji charytatywnej "Podziel się posiłkiem". Przedsięwzięciem kierował Szkolny Klub PCK HDK przy Zespole Szkół nr 1 w Andrychowie.
czytaj →


Andrychów, 11.09.2013

Do wiadomości nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi.

Witam w Szkole Odkrywców Talentów i Szkole Promującej Bezpieczeństwo!

1) Dnia 16 września 2013r. (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klas IIIa i IIIb, a o godz. 17.30 - z rodzicami uczniów klas IIIc i IIId.

Po tych spotkaniach rodzice spotkają się również z wychowawcami klas.

Dnia 16 września 2013r. (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I i II.

2) Dnia 16 września 2013r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali nr 6 odbędzie się spotkanie Dyrektora Szkoły z przedstawicielami Rady Rodziców.

3) Dyrektor Szkoły informuje, że Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 2 w Andrychowie wybrała dla uczniów ubezpieczenie w firmie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Kwota roczna za osobę wynosi 37zł.

Dyrektor Gimnazjum nr 2
mgr Halina Talar

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
Dnia 02.09.2013r. o godz. 9.00 w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Pani Dyrektor mgr Halina Talar powitała grono pedagogiczne, rodziców oraz uczniów. W przemówieniu przypomniała liczne ubiegłoroczne sukcesy wychowanków Gimnazjum nr 2. Zachęciła uczniów do wytężonej pracy w bieżącym roku szkolnym. Przedstawiła również nauczycieli rozpoczynających pracę w gimnazjum. Szczególnie serdecznie przywitała uczniów klas pierwszych oraz ich wychowawców. Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła gimnazjalistom w nowym roku szkolnym wytrwałości i pilności w zdobywaniu wiedzy oraz sukcesów w nauce i sporcie.

Program profilaktyczny "Miraż"

Od kwietnia do czerwca 2013 r. w klasach pierwszych Gimnazjum nr 2 w Andrychowie realizowany był program profilaktyki narkomanii "Miraż".

Autorką i realizatorką programu jest pedagog z Ośrodka Wspierania Rodziny Pani Izabela Jończy - Chmiel.

Podczas trzech kolejnych spotkań uczniowie rozmawiali o przyczynach i konsekwencjach zażywania narkotyków oraz ćwiczyli umiejętność odmawiania. czytaj →


Uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie wśród najlepszych

Uczennice Gimnazjum nr 2 - Zuzanna Głownia i Justyna Dwornik z klasy III a zostały finalistkami konkursu kuratoryjnego "Dramatyczne losy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943 -1944".

Uroczystość podsumowująca I edycję projektu "Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX" odbyła się w Skawinie 13 czerwca 2013r. czytaj →


Znamy naszą Gminę

Dnia 5 czerwca 2013r. w Sułkowicach Łęgu odbył się VI Konkurs Krajoznawczy "Znam Gminę Andrychów". Patronat nad konkursem objęli: poseł na Sejm RP pan Marek Polak, Burmistrz Andrychowa pan Tomasz Żak, prezes O.Z. PTTK "Andropol" pan Tadeusz Sumper.

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie zespołowo zajęło II miejsce w Gminie. W skład zespołu weszli uczniowie klas III: Kamil Talaga, Zuzanna Głownia, Karol Nowak. Indywidualnie miejsce III zdobył Karol Nowak. czytaj →


Z ortografią za pan brat

Ortografia wielu ludziom przysparza problemy. Na szczęście nie wszystkim! Są wśród nas prawdziwi mistrzowie. Ich wiedza została zweryfikowana 4 czerwca 2013r. na II Gminnym Konkursie Ortograficznym o tytuł "Mistrza Ortografii 2013"... czytaj →


Program profilaktyczny „Bezpieczny internet”

W roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie realizowany był Program profilaktyczny „Bezpieczny internet”.

Spotkania z nauczycielami (21 marca 2013r.), rodzicami (8 kwietnia 2013r.) i uczniami (4 czerwca 2013r.) przeprowadzili Pani Małgorzata Hombesch oraz Pan Zbigniew Przybek z Zespołu ds. Patologii i Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. czytaj →


SUPER ANGLIŚCI Z GIMNAZJUM NR 2

Dnia 22 maja 2013r. w ZSS w Roczynach odbył się etap gminny Konkursu Języka Angielskiego "I KNOW IT & I LOVE IT". W zmaganiach wzięło udział 2 uczniów z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie: Małgorzata Seczyńska z kl.III d i Patryk Jachimczyk z kl.Id.

Celem konkursu było doskonalenie znajomości języka angielskiego, motywowanie do nauki tego potrzebnego obecnie języka. Konkurs zakładał także wykorzystanie technologii komputerowej. Składał się z 2 części: pisemnej oraz ustnej. Wzięło w nim udział 130 uczniów z gimnazjów Gminy Andrychów. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 10 uczniów, w tym 2 uczniów Gimnazjum nr 2, którzy zajęli wysokie lokaty. Są to: Małgorzata Seczyńska - III miejsce i Patryk Jachimczyk - wyróżnienie... czytaj →


Finał turnieju "I Ty możesz zostać ratownikiem"


W dniu 24 maja 2013 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach odbyła się VIII edycja turnieju "I ty możesz zostać ratownikiem". Główną ideą turnieju jest wyposażenie młodzieży szkolnej w zasób wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Głównym organizatorem konkursu jest Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, którą wspomagają- Zakłady Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, Państwowa Straż Pożarna w Wadowicach, Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów Region IPA Wadowice, Hufiec ZHP Ziemi Wadowickiej. Patronat nad imprezą sprawuje Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

W roku 2013 do turnieju przystąpiło 40 gimnazjów z powiatu wadowickiego. czytaj →


Muzeum Emila Zegadlowicza

Dnia 18 maja 2013 r. grupa entuzjastow pieszych wycieczek z Gimnazjum nr 2 wraz z opiekunami p. Markiem Przybylowiczem i p. Krystyna Fluder wyruszyla do Muzeum Emila Zegadlowicza w Gorzeniu Gornym. Zwiedzanie rozpoczeli od Wadowic, gdzie obok Liceum Ogolnoksztalcacego znajduje sie pomnik Emila Zegadlowicza... czytaj →


„Niemy Krzyk”

Dnia 17 maja 2013 r. uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 2 obejrzeli w MDK w Andrychowie przedstawienie profilaktyczne pt. „Niemy Krzyk”. Jego wykonawcami byli aktorzy Teatru Kurtyna z Krakowa zaproszeni przez OWR w Andrychowie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin... czytaj →


Kolejne talenty uczniów z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Dnia 17 maja 2013r. w Krakowie w Muzeum Armii Krajowej odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Kuratoryjnego "Przymusowi emigranci II wojny światowej. W 70 rocznicę tragicznej śmierci Premiera i Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego".
Laureatem konkursu został uczeń trzeciej klasy Karol Nowak, natomiast tytuł finalisty otrzymali: Adrian Masłoń i Karina Wojewodzic. Uczniów do konkursu przygotowywała pani Anna Semik... czytaj →


Andrychów Znany i Nieznany

27 kwietnia 2013r. uczniowie Gimnazjum nr 2 realizowali zajęcia edukacji regionalnej, poznawali najbliższe środowisko, jego historię i kulturę. Celem nadrzędnym było pogłębienie wśród uczniów zainteresowania własnym regionem i wzmacnianie więzi pomiędzy nimi a ich małą ojczyzną. W dzisiejszym świecie napięcia pomiędzy tym co globalne, a tym co lokalne wydają się być szczególnie silne. Te dwa poziomy stara się połączyć słynne hasło "Myśl globalnie, działaj lokalnie"... czytaj →


Nagroda dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Dnia 29 kwietnia 2013r. uczennice klasy trzeciej Gimnazjum nr 2 w Andrychowie: Izabela Pelczar i Karina Wojewodzic wraz z opiekunem panią Anną Semik- uczestniczyły w wycieczce do Warszawy zorganizowanej przez Krakowskie Kuratorium Oświaty. Wyjazd do Warszawy był nagrodą za wyróżnienie w konkursie kuratoryjnym: "Dzieje Nowej Huty i Solidarności w latach 1980-1989"... czytaj →


Najlepsza drużyna - "I Ty możesz zostać ratownikiem"

W piątek 19 kwietnia 2013r. drużyna z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie zajęła I miejsce w VIII edycji turnieju pierwszej pomocy przedmedycznej "I Ty możesz zostać ratownikiem" dla szkół gimnazjalnych organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach... czytaj →


"Bezpieczny Internet"

W poniedziałek 8 kwietnia 2013r. w Gimnazjum nr 2 odbyło się spotkanie dla Rodziców na temat "Bezpiecznego Internetu". Pani Dyrektor przywitała i przedstawiła gościa - panią Małgorzatę Hombesch z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach... czytaj →


Sukces uczniów z Gimnazjum nr 2 w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy
o Społeczeństwie Demokratus
.

W piątej edycji I. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie Demokratus uczennice naszej szkoły: Karina Wojewodzic z klasy III a oraz Zuzanna Głownia z klasy III a uzyskały tytuł finalisty... czytaj →


Nagroda Grand Prix

Dnia 28 marca 2013r. w Wiejskim Domu Kultury w Sułkowicach – Łęgu odbył się I Gminny Konkurs Fotograficzny pt. „Ulotne chwile”.

Nagrodę Grand Prix zdobyła Izabela Pelczar uczennica trzeciej klasy Gimnazjum nr 2 w Andrychowie... czytaj →POŚWIĘCENIE SZTANDARU GIMNAZJUM NR 2 W ANDRYCHOWIE

Dnia 22 marca 2013r. w piątek odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia sztandaru Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, który został ufundowany przez rodziców uczniów w uznaniu zasług szkoły w wychowywaniu i kształceniu młodego pokolenia.

Sztandar ten został wręczony gimnazjalistom 21 grudnia 2012r. w czasie świątecznego spotkania społeczności szkolnej i przedstawicieli rad klasowych. Natomiast uroczystość poświęcenia sztandaru rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele św. Stanisława BM. Aktu poświęcenia sztandaru dokonał Ks. Proboszcz Jan Figura... czytaj →


Siatkarze i siatkarki Gimnazjum nr 2 w Andrychowie na podium w finałach powiatowych w Wadowicach.

Zespoły siatkarskie Gimnazjum nr 2 w Andrychowie również przyczyniły się do sukcesów sportowych andrychowskich szkół... czytaj →


Kolejny sukces uczniów z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.

Uczniowie naszej szkoły: Karol Nowak klasa III b, Adrian Masłoń klasa III b i Karina Wojewodzic klasa III a zostali finalistami konkursu kuratoryjnego: "Przymusowi emigranci II Wojny Światowej. W 70-tą rocznicę tragicznej śmierci Premiera i Naczelnego Wodza
gen. W. Sikorskiego"...
czytaj →


„Chłopska Szkoła Biznesu” w Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 2 jako jedyna szkoła w Gminie w miesiącu marcu uczestniczy w projekcie edukacyjnym pt. Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu"- moduł oddolne inicjatywy edukacyjne.

Projekt realizowany jest przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie we współpracy z Gminą Andrychów i dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego... czytaj →


NAJLEPSZE GIMNAZJUM W MAŁOPOLSCE!

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odniosło kolejny sukces – otrzymało pierwsze miejsce w Małopolsce (kategoria gimnazja) w konkursie „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.

Współorganizatorem tego przedsięwzięcia był Małopolski Kurator Oświaty. Brali w nim udział uczniowie z 3000 małopolskich szkół.

1 marca 2013r. Dyrektor mgr Halina Talar z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego oraz prof. Witolda Zatońskiego odebrała dyplom oraz Certyfikat Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.Ponadto gimnazjum otrzymało główną nagrodę – defibrylator szkoleniowy... czytaj →WYJĄTKOWA OFERTA!!!
Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014 do klasy pierwszej sportowej piłka nożna.
Gimnazjum nr 2 to Szkoła Odkrywców Talentów, która:
- zapewnia bezpieczeństwo uczniom,
- realizuje bogatą ofertę edukacyjną,
- pozwala wszystkim uczniom odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości,
- posiada nowoczesną bazę dydaktyczną.
Zapisy do Gimnazjum rozpoczynają się od 4 marca 2013r.
SZÓSTOKLASISTO!
Przyjdź! Odkryj swój talent! Osiągnij sukces!
ZAPRASZAMY!

Halina Talar
Dyrektor Gimnazjum nr 2
w Andrychowie


Rajd Zimowy

21 lutego 2013 roku uczniowie z Gimnazjum nr 2 wzięli udział w 36. Rajdzie Zimowym po Ziemi Andrychowskiej z metą w Miejskim Domu Kultury. Imprezę zorganizował oddział zakładowy PTTK "Andropol" oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie... czytaj →


Dzień Otwarty dla Rodziców w Gimnazjum nr 2

Na zaproszenie Pani Dyrektor Haliny Talar dnia 21 lutego 2013r. do Gimnazjum nr 2 przybyli Rodzice szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 4. Goście zgromadzili się w sali gimnastycznej, gdzie obejrzeli przygotowaną prezentację multimedialną o tym, co szkoła oferuje w dziedzinie edukacji i wychowania... czytaj →


XXXVI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 26 lutego 2013 r. w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbyły się eliminacje międzygminne XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół gimnazjalnych. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn z gimnazjów Gminy Andrychów i Gminy Wieprz. Oprócz części teoretycznej polegającej na rozwiązaniu testu sprawdzającego znajomość przepisów ruchu drogowego, zawodnicy musieli także wykonać zadania praktyczne, tj. pokonać rowerowy tor przeszkód, oraz praktyczną wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych.
Najlepszymi okazały się:
1. Gimnazjum w Inwałdzie
2. Gimnazjum w Roczynach

Zwycięskie gimnazja wezmą udział w eliminacjach powiatowych. czytaj →

SZLAKAMI BESKIDU MAŁEGO

W Międzynarodowy Dzień Przewodnika czyli piątek 22 lutego uczniowie z kilku szkól w naszej gminie uczestniczyli w kolejnym konkursie z cyklu "Poznajemy...". Został on zorganizowany już po raz 27. przez opiekuna SKKT "WĘDROWCY" w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie mgr M. Przybyłowicza. W roku bieżącym dotyczył Beskidu Małego i Andrychowa... czytaj →


Matematyczny Omnibus

Dnia 15 lutego 2013 roku w Gimnazjum nr 2 odbył się VII Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas pierwszych gimnazjum „Matematyczny Omnibus”.

Wzięło w nim udział 25 uczniów klas pierwszych z 9 gimnazjów Gminy Andrychów...

czytaj →

Mam Haka na Raka

W ramach Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyki Nowotworowej 14 lutego 2013 roku do Gimnazjum nr 2 przyjechały uczennice LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach.

Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy naszych szkół. W grupie uczennic liceum była nasza absolwentka Dominika Klapka. Gimnazjaliści w tym roku w mieli okazję dowiedzieć się o przyczynach nowotworów skóry - w tym czerniaka - oraz poznać sposoby zapobiegania tej chorobie. Po obejrzeniu prezentacji 30% gimnazjalistów zadeklarowało, że wiedzę zdobytą podczas zajęć przekaże osobom z najbliższego otoczenia... czytaj →


Walentynki Europejskie

Dnia 12 lutego 2013r. w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbyło się spotkanie Klubów Europejskich z Gminy Andrychów pod hasłem "Walentynki Europejskie".

W imprezie wzięli udział przedstawiciele z następujących szkół: ZSS Roczyny, ZSS Inwałd, ZSS Targanice, ZSS Sułkowice - Bolęcina... czytaj →


STOP SMOG!

Czy mieszkańcy Andrychowa i okolic mogą oddychać świeżym powietrzem Na to ważne pytanie próbowali w piątek i sobotę odpowiedzieć specjaliści Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Ich badaniom przyglądali się uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 2... czytaj →


Siatkarskie zmagania chłopców i dziewcząt

We wtorek 5 lutego w hali przy Gimnazjum nr 1 w Andrychowie odbyły się zawody siatkówki chłopców na szczeblu gminnym. Wśród 7 ekip siatkarze z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie zajęli wysokie drugie miejsce. Finaliści turnieju wezmą udział w zawodach powiatowych, które odbędą się 27 marca w hali Gimnazjum nr 1 w Andrychowie.

Skład drużyny: Kamil Kobiela, Sebastian Świder, Krzysztof Buda, Jakub Bochenek, Kamil Wrona, Kamil Kukuła, Bartosz Marczyński, Michał kozioł, Robert Pochała, Michał Komendera.

Opiekun zespołu: Krzysztof Kubień.

W dniu 8 lutego o Mistrzostwo Gminy Andrychów w siatkówce w hali przy Gimnazjum nr 1 w Andrychowie walczyły dziewczęta.
Zgłosiło się 6 zespołów. Rozgrywki toczyły się w 2 grupach.

Reprezentantki Gimnazjum nr 2 świetnie sobie poradziły.

Zajmując drugie miejsce awansowały do zawodów powiatowych. Odbędą się one
26 marca także w hali Gimnazjum nr1 w Andrychowie.
Skład drużyny: Karolina Sobaniec, Karina Wojewodzic, Kamila Kapela, Karolina Karpińska, Natalia Trzepaczka, Zuzanna Głownia, Anna Jakubowska, Justyna Danek, Justyna Migdałek, Magdalena Walusiak, Weronika Pochłopień.

Opiekun zespołu: Krzysztof Kubień.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Gminne Zawody w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

Na stoku Czarnego Gronia 12 lutego spotkało się 150 zawodników ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Andrychów. Rywalizowali w Zawodach w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Gimnazjum nr 2 reprezentowało 3 snowboardzistów i 2 narciarzy alpejskich. Bardzo wysoko w ostatecznej klasyfikacji uplasowali się: Krzysztof Buda - II miejsce , Adrian Palichleb - VI miejsce oraz Bartosz Marczyński - VIII miejsce.

Krzysztof i Adrian awansowali do finału wojewódzkiego w snowboardzie.


Opiekun zespołu: Aleksandra Walusiak

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zespół ds. promocji


Wyniki VII Gminnego Konkursu Matematycznego

dla klas pierwszych gimnazjum

"Matematyczny Omnibus"

15 luty 2013r.Wyniki dostępne tutaj

Sukces Absolwenta

Przy współpracy American Bar Association od ośmiu lat organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Mediacyjny w Sprawach Gospodarczych - ICC International Commercial Mediation Competition. Uczestniczą w nim najlepsi studenci kierunków prawniczych renomowanych uczelni, aby pogłębić wiedzę dotyczącą sztuki mediacji, która coraz częœciej skutecznie pozwala rozwiązywać spory gospodarcze pomiędzy przedsiębiorcami nie tylko w ramach jednego kraju, ale też takie, które dotyczą różnych krajów i kręgów kulturowych. Tomasz Marek jest absolwentem Gimnazjum nr 2...
czytaj → na www.andrychow.pl

Dzień otwarty dla szóstoklasistów

Gimnazjum nr 2 gościło w swych progach przybyłych 7 lutego uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 4 i ich opiekunów. Na początku spotkali się z Panią Dyrektor Haliną Talar, nauczycielami oraz przedstawicielami SU w sali gimnastycznej. Pani Dyrektor przywitała przybyłych i przedstawiła bogatą ofertę edukacyjna na nowy 2013/2014 rok szkolny... czytaj →


Powiatowy Turniej Szachowy

Dnia 5 lutego w Zespole Szkolno Przedszkolnym we Frydrychowicach odbył się Powiatowy Turniej Szachowy organizowany w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady. Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach - dziewcząt i chłopców w trzech grupach wiekowych. Turniej rozegrany został systemem szwajcarskim na 7 rund. Oto wyniki Gimnazjalistów:

W kategorii dziewcząt - Gimnazjum:

Ucznennica Karolina Sobaniec awansowała do turnieju szczebla wojewódzkiego. Serdecznie gratulujemy... czytaj →


Niech żyje bal!

Tradycją Gimnazjum nr 2 jest organizowanie w sobotę przed feriami zimowymi Komersu dla uczniów klas trzecich. Od tego roku nasza szkoła przyjmuje oficjalną nazwę dla tej imprezy - Studniówka.

Minioną uroczystość zaszczycili goście honorowi: Dyrektor Gimnazjum nr 2 mgr Halina Talar, wychowawcy klas III oraz przedstawiciele Rady Rodziców... czytaj →


Sie ma!

W niedzielę, 13 stycznia, cała Polska zagrała pod batutą Jurka Owsiaka podczas 21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbierano pieniądze dla "dużych i małych". 14 wolontariuszy z Gimnazjum nr 2 ... czytaj →

Zespół ds. promocjiSypnęli groszem

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

W szkołach całej Polski ruszyła XIII edycja akcji Góra Grosza. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci oraz rodzinnych domów dziecka... czytaj →

Zespół ds. promocjiPrezent pod choinkę

21.12.2012r. na ręce Pani Dyrektor Haliny Talar Rada Rodziców przekazała ufundowany przez rodziców sztandar, który prezentuje się pięknie z wyhaftowanym na niebieskim tle logo szkoły.
Od roku 2013 wraz z powołanym pocztem sztandarowym będzie reprezentował Gimnazjum nr 2 we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych i okolicznościowych Gminy Andrychów... czytaj →

ZMAGANIA HUMANISTÓW

Od kilkunastu lat etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów organizowany jest w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie. W tym roku wydarzenie to miało miejsce 14 grudnia 2012 r.

Do etapu wojewódzkiego konkursu zostały zakwalifikowane uczennice: Żaneta Markowska i Kinga Pala. Gratulujemy!... czytaj →


SUKCES W KONKURSIE KURATORYJNYM

Dwie nasze gimnazjalistki: Karina Wojewodzic i Izabela Pelczar wzięły udział w konkursie dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013:

"Dzieje Nowej Huty i Solidarności w latach 1980-1989"

zorganizowanym w 30. rocznicę powstania Tajnej Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność"... czytaj →


„Droga do Betlejem. Misterium o Bożym Narodzeniu”

Co roku przed świętami Bożego Narodzenia w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie spotykają się na wspólnej wigilijce i kolędowaniu. W świąteczny nastrój sprowadza tez przygotowany spektakl jasełkowy. W tym roku zatytułowany jest "Droga do Betlejem. Misterium o Bożym Narodzeniu"... czytaj →


Wszechświat na wyciągnięcie ręki

W grudniowy piątek gimnazjaliści klas I wyruszyli w Podróż w Kosmos, w świat pełen tajemnic, przygód, nauki, a przede wszystkim wybornej zabawy. Wszystko to dzięki fascynującemu programowi edukacyjnemu w interaktywnej formule... czytaj →

Mikołajkowa wizyta w Rodzinnym Domu Dziecka

5 grudnia przedstawiciele Samorządu Szkolnego z opiekunką p. Dorotą Stańczak oraz p. Barbarą Kolber odwiedzili wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Nidku. Obecnie przebywa tam 5 podopiecznych.... czytaj →


Sukcesy pływaków z Gimnazjum nr 2

Na basenie w Wadowicach 5 grudnia odbyły się Finały Gimnazjady Powiatu Wadowickiego w pływaniu. Gim. Nr 2 reprezentowali uczniowie Zuzanna Głownia, Magdalena Walusiak i Karol Nowak. Każdy z nich pływał innym stylem: czytaj →


"U Jędrzeja Czarodzieja" - wieczór wróżb andrzejkowych w świetlicy szkolnej.

,, ...Minęły wieki, a tak jak niegdyś znicz od pogan strzeżony, tak jak pogańskie pamiątki od ludu przechowywane- pielęgnujmy dawne przodków obrzędy: to co weszło w zwyczaj, niech zwyczajem zostanie, a to co było, cośmy od Ojców zasłyszeli, lub sami jeszcze widzieli, przekażmy tym co po nas przyjdą; POMNI, ŻE GDZIE BYŁA PRZESZŁOŚĆ, TAM I PRZYSZŁOŚĆ BĘDZIE..."

(Leon Potocki)

Dzień św. Andrzeja to czas ostatnich zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Tradycja naszego gimnazjum jest organizowanie przez świetlicę szkolną w czasie dyskoteki andrzejkowej wieczoru wróżb dla wszystkich uczniów... czytaj →


Kampania społeczna "No promil - no problem" - Małopolska 2012

Uczniowie Gimnazjum nr 2 we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Rodziny i Komisariatem Policji w Andrychowie 6 grudnia 2012 r. zorganizowali akcję propagującą trzeźwość za kierownicą. Akcja miała miejsce na zatoczce autobusowej przy ulicy Lenartowicza. Jest to droga dojazdowa do osiedla. Wiele razy w ciągu dnia przechodzą przez nią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum nr 2, a także mieszkańcy osiedla. Wszyscy chcą czuć się na niej bezpiecznie... czytaj →

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

"W którym świecie żyje Twoje dziecko?" -to hasło kampanii prowadzonej przez Fundację Dziecko w Sieci zostało rozwinięte podczas zebrań rodziców klas I w dniu 19 listopada 2012 r.

Pedagog szkolny p. mgr Teresa Komendera przedstawiła prezentację multimedialną na temat "Uczniowie a media cyfrowe. Zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera, Internetu, telefonu komórkowego"... czytaj →

Promujemy zdrowy styl życia!

W Gimnazjum nr 2 w Andrychowie upowszechniamy zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Zdrowa dieta, aktywność fizyczna, nieuleganie nałogom, to tematy lekcji wychowania fizycznego oraz lekcji wychowawczych, które odbyły się w październiku i listopadzie 2012 r.... czytaj →

Będziemy pamiętać...

Ważne jest, aby młodzież znała historię swojego narodu. Wiemy, że Polska doświadczyła wielu tragicznych wydarzeń. Jednym z nich jest II wojna światowa. By poznać tę część historii,co roku, uczniowie klas III Gimnazjum nr 2 jadą do Muzeum Auschwitz-Birkenau... czytaj →


Filmowy świat wartości

Uczniowie klas III Gimnazjum nr 2 w Andrychowie 29 października w kinie "Beskid" obejrzeli film "Podkręć jak Beckham". To ich pierwsze wyjście w ramach Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej "KinoSzkoła"... czytaj →


Gminny Turniej Szachowy

Dnia 8 listopada w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach odbył się Gminny Turniej Szachowyorganizowany w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady. Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach - dziewcząt i chłopców w dwóch grupach wiekowych. Turniej rozegrany został systemem szwajcarskim na 7 rund. Oto wyniki Gimnazjalistów:

W kategorii dziewcząt - Gimnazjum:

Uczniowie awansowali do turnieju szczebla powiatowego. Serdecznie gratulujemy.


Aktywny gimnazjalista.

Jest takie miejsce w Andrychowie, gdzie można poznać nowych ludzi, porozmawiać o ważnych sprawach, pouczyć się. To Klub Aktywnego Gimnazjalisty w OWR przy ul. Metalowców 10... czytaj →


Papież i piekło?

Czy to tylko paradoks? Czy możemy połączyć papieża Jana Pawła II i piekło? TAK! A to za sprawą ks. Marka Pszczółki i p. Krystyny Pyzio, którzy z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie przygotowali sztukę pt. "Papież - człowiek, który pokonał piekło"... czytaj →


3 x Wieprzówka

Członkowie SKKT pod opieką p. Przybyłowicza oraz uczniowie klasy integracyjnej Gimnazjum nr 2 dnia 18 października w ramach projektu"3 x Wieprzówka" wędrowali wzdłuż tej rzeki.... czytaj →


PIESZO NA GROŃ JANA PAWŁA II

W niedzielę 14 października 2012 r. "Wędrowcy" wzięli udział w XII Rodzinnym Rajdzie Górskim na Groń Jana Pawła II. Trasa wiodła przez szczyt Leskowca. Na zakończenie rajdu odbyły się różne konkursy... czytaj →


BELFERWOOD 2012

- czyli Dzień Nauczyciela w Naszym Gimnazjum

Tradycją Naszego Gimnazjum jest organizowanie w pazdzierniku przez Samorząd Uczniowski apelu dla Naszych Nauczycieli tzw. „Belferki”... czytaj →


ZINTEGROWANI!
Zgodnie z tradycją szkoły, uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 2 wzięli udział w spotkaniu integracyjnym. Co roku zajęcia te organizowane są w plenerze. W tym roku odwiedziliœmy Stadninę „Hucuł” w Sułkowicach... czytaj →
Zachowaj Trzezwy Umysł
Andrychowski Samorząd przystąpił do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzezwy Umysł. Kampanijne zadania w 2012 roku realizowali zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów... czytaj →

Sobotnie projekty alternatywą na nudę

Wycieczki edukacyjne są doskonałą formą kształcenia. Młodzi ludzie mogą w praktyce poznać miejsca, o których uczą się w szkole. Taką alternatywną formę nauczania zaproponowaliśmy naszym uczniom 6 pazdziernika 2012 r... czytaj →


SKKT

Członkowie SKKT „Wędrowcy” rozpoczęli tegoroczny sezon turystyczny wycieczką do Inwałdu do Parku Miniatur. Inauguracja odbyła się 27 września w ramach Światowego Dnia Turystyki. Uczniowie naszego gimnazjum, mimo deszczowej aury, z zainteresowaniem oglądali najciekawsze miejsca świata. Dodatkową atrakcją był powrót ciuchcią do Andrychowa.

Schizofrenia – otwórzcie drzwi

Pod takim hasłem odbywały się spotkania uczniów klas trzecich w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie ze specjalistami z Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie. Uczniowie mieli możliwość poznać istotę choroby:

– *objawy i etapy schizofrenii,

– *znaczenie wczesnego rozpoczęcia leczenia,

– *rolę terapii w leczeniu,

– *sposoby pomocy osobie chorej.

Dowiedzieli się, że w Polsce schizofrenia dotyka około 400 tysięcy osób, głównie między 15 a 30 rokiem życia. Choroba ta nie narusza godnoœci człowieka, nie pozbawia go zdolnoœci ani talentów, a wręcz może je uwypuklać.W ramach tegorocznych obchodów XI Dnia Solidarności z osobami chorymi na schizofrenię 28 września 2012 r. klasa III a pod opieką nauczycieli uczestniczyła w zorganizowanej w Domu Kultury w Andrychowie konferencji. Wysłuchali wykładu mgr Aleksandry Gancarz psychologa z Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, obejrzeli spektakl poetycko – wokalny w wykonaniu Teatru Na Marginesie. Po częœci oficjalnej nasi uczniowie z zainteresowaniem oglądali wystawę prac plastycznych wykonanych przez osoby chorujące na schizofrenię.A oto kilka refleksji uczniów po cyklu zajęć poœwięconych schizofrenii:

„Sądzę, że ludziom chorym na schizofrenię należy pomóc, przez obecnoœć drugiego człowieka. Nie można takich osób odrzucać. Każdy zasługuje na swoje miejsce w społeczeństwie oraz akceptację.” (Karina)

„Ludzie chorzy na schizofrenię bardzo cierpią. Mają swój własny œwiat. Ludzie zdrowi powinni ich zrozumieć i starać się pomóc.” (Justyna)

„Moim zdaniem ludzie chorzy na schizofrenię nie powinni być odrzucani przez otoczenie. Zarówno im, jak i każdemu człowiekowi należy okazać dobre serce i zrozumienie.” (Kamil)

„ Ludziom chorym należy okazać zrozumienie, dużo z nimi rozmawiać. Obrazy jakie malują, sš tak piękne, że można by je sprzedawać. Osobom chorym należy się wsparcie ze strony tych, którzy sš zdrowi.” (Patryk)

„Uważamy, że spotkanie z paniš pielęgniarką pracujšcą z osobami chorymi na schizofrenię było bardzo potrzebne. Uœwiadomiło nam, że schizofrenia nie musi być przeszkodš w normalnym życiu.” (Zuzia i Gosia)

Zespół ds. Promocji


PROMUJEMY KODEKS WALKI Z RAKIEM!

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie zostało wyróżnione przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Tarnowie za realizację projektu „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” w roku szkolnym 2011/2012.


Konferencję zorganizował Małopolski Kurator Oświaty przy współpracy z Dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie i prof. Leszkiem Kołodziejskim – Kierownikiem Tarnowskiego Ośrodka Onkologii.

Prezentację działań Gimnazjum nr 2 w Andrychowie przedstawił pedagog szkolny mgr Teresa Komendera na konferencji „Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem a nasz styl życia”, która odbyła się 25 września 2012 r. w Tarnowie.Nasza szkoła była jedynym gimnazjum spośród czterech szkół wyróżnionych z Małopolski za upowszechnianie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. W konferencji uczestniczyli nauczyciele z województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Oprócz prezentacji dobrych praktyk w szkołach w programie konferencji były również wykłady prof. dr hab. nauk medycznych Leszka Kołodziejskiego „Czerniaki i znamiona” oraz „Wojna biologiczna?”MISTRZOWIE BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

Nowy rok szkolny i mamy już pierwsze sukcesy sportowe!

Podczas indywidualnych Biegów Przełajowych, które odbyły się na Stadionie KS Beskid dnia 18.09.2012 r. pierwsze miejsce w mieœcie i gminie w kategorii chłopców klas pierwszych zajął uczeń klasy Ib Gimnazjum nr 2 Jacek Chmura.Wśród dziewcząt uczennica klasy IIIe Angela Kizner wywalczyła miejsce drugie, a Sonia Fałowska z klasy Ic uzyskała miejsce piąte.

Cała trójka zakwalifikowała się do etapu powiatowego w indywidualnych Biegach Przełajowych.

Uczniom gratulujemy sukcesu i życzymy wielu kolejnych.

Zespół ds. promocji szkołyCzuwaj!

W dniach 14 – 16 września półtora tysiąca harcerzy i zuchów z Małopolski gościło w Andrychowie, gdzie odbyła się inauguracja Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Duża, prawie 300 osobowa grupa zuchów wraz z opiekunami miała zapewniony nocleg w Gimnazjum nr 2. W czasie pobytu w naszej szkole zuchy realizowały zajęcia programowe z hasłem przewodnim „Jest radość”. Korzystały ze stołówki , dobrze zaopatrzonego sklepiku szkolnego , a także sali gimnastycznej.

Pobyt w naszym Gimnazjum dostarczył zuchom niezapomnianych wrażeń.

Fotoreportaż z pobytu zuchów w Gimnazjum nr 2Zapraszamy ponownie!

Zespół ds. promocji szkoły


*************************************************************
KOMUNIKAT!!!

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013 są:

02.11.2012r.
23.04.2013r. - egzamin gimnazjalny
24.04.2013r. - egzamin gimnazjalny
25.04.2013r. - egzamin gimnazjalny
02.05.2013r.
31.05.2013r.

Dyrektor
mgr Halina Talar
*************************************************************

Witaj Szkoło!!!
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2012/2013
Dnia 3 września 2012 roku o godz. 9.00 w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.
Dyrektor mgr Halina Talar przywitała nauczycieli, rodziców oraz uczniów i życzyła im wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.
Społeczność Gimnazjum nr 2 ma nadzieję na powtórzenie zeszłorocznych licznych sukcesów w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych i uzyskanie największej liczby laureatów w gminie.

Uczniowie w naszym gimnazjum w ramach obowiązujących zajęć uczą się różnych języków obcych nowożytnych: języka angielskiego, języka niemieckiego w grupach poziomowanych, języka rosyjskiego a od września 2012 roku w klasach pierwszych francuskiego.
To jedyne gimnazjum w gminie z tak szeroką ofertą językową .

Od wielu lat w ramach czterech godzin wychowania fizycznego uczniowie naszego Gimnazjum uczestniczą w jednej godzinie fakultatywnej, na której wybierają dyscyplinę sportu szczególnie ich interesującą np.: piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy, tenis ziemny, aerobik, i inne.
W roku szkolnym 2012/2013 w czterech klasach pierwszych podjęło naukę 99 uczniów.

Wychowawcami poszczególnych klas są:Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego życzymy wielu sukcesów, owocnej pracy w miłej atmosferze i satysfakcjonujących wyników.
Zespół Promocji Szkoły
*************************************************************
TO JUŻ JEST KONIEC …
28.06.2012r. w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbyło się uroczyste zakończenie nauki przez uczniów klas III. Pożegnanie absolwentów rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu narodowego. Gimnazjaliści zatańczyli również Poloneza według choreografii Pani Jadwigi Malinki.
Następnie zabrała głos Dyrektor Szkoły Halina Talar. Przywitała zaproszonych gości: Proboszcza Parafii Św. Stanisława BM ks. Kanonika Jana Figurę, Burmistrza Andrychowa Pana Tomasza Żaka, Zastępcę Burmistrza ds. Społecznych Panią Agnieszkę Perończyk-Adamek, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Romana Babskiego, Radę Rodziców z przewodniczącą Rady Panią Dorotą Karpińską oraz Rodziców, Nauczycieli i wszystkich gości.
Po przemówieniu Dyrektora Szkoły zabrał głos Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak. Burmistrz pogratulował uczniom i nauczycielom sukcesów odniesionych w licznych konkursach przedmiotowych i życzył pomyślnych wyników w przyszłości. Podczas uroczystości rozdano wiele nagród dla najlepszych i wyróżniających się uczniów, które ufundowane zostały przez Radę Rodziców.
Burmistrz Tomasz Żak osobiście pogratulował wszystkim nagrodzonym Absolwentom. Klasy III zostały pożegnane również przez uczniów klas II tradycyjną galą ORLIKÓW, podczas której uczniowie wyróżniający się w życiu szkoły odebrali pamiątkowe statuetki.
Natomiast Absolwenci przekazali swoim młodszym kolegom symboliczny klucz do szkoły i Kodeks Gimnazjalisty.
Na uwagę zasługuje oryginalna dekoracja przygotowana przez Panie Elżbietę Krupnik i Małgorzatę Lipowiecką oraz wspaniała oprawa muzyczna. Koordynatorem Pożegnania Absolwentów była Pani Renata Żak.
Oto fotoreportaż

*************************************************************
21 maja 2012r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie odbyło się spotkanie z pisarką Barbarą Kosmowską, znaną autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, takich jak: Buba, Pozłacana rybka, Niebieski autobus. Przyjechała z Bytowa (woj.pomorskie), gdzie mieszka i tworzy, by zobaczyć się z czytelnikami. Na spotkanie z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie udała się klasa IId.
Na początku pani Barbara opowiedziała krótko o swoim życiu prywatnym. Następnie zaproponowała, by zadawać pytania. Zebrani dowiedzieli się wielu interesujących informacji dotyczących procesu pisania i bycia pisarzem. Pani Kosmowska otwarcie odpowiadała na wszystkie pytania (uczniowie byli świetnie przygotowani do dyskusji). Kończąc spotkanie każdy mógł otrzymać autograf znanej i cenionej pisarki. Gimnazjaliści otrzymali też specjalny pamiątkowy wpis dla naszej szkoły i zrobili zdjęcia.
Wspominając miłe spotkanie, pozostaje nam czekać na nową powieść pisarki. Pani Barbara zdradziła, że już rozpoczęła prace, przedstawiła krótko zarys fabuły i obiecała, że książka ukaże się najpóźniej jesienią. Nasi uczniowie rozmawiając z autorką zasugerowali tytuł dla jej najnowszego dzieła. Znając dotychczasową twórczość Barbary Kosmowskiej, wiemy, że i to dzieło na pewno będzie interesujące.


*************************************************************
SZKOŁA ZWYCIĘZCÓW!


W Szkole Odkrywców Talentów – Gimnazjum nr 2 w Andrychowie roku szkolnym 2011/2012 jest aż czterech laureatów Ogólnopolskich, Małopolskich Konkursów Przedmiotowych i Małopolskich Konkursów Tematycznych – najwięcej z gimnazjów w całym powiecie wadowickim.

Konkursy przedmiotowe na każdym etapie: szkolnym, rejonowym, wojewódzkim wymagają od uczniów wielomiesięcznej pracy dzięki której poszerzają swą wiedzę niemal na poziomie uniwersyteckim i rozwijają swe szczególne zdolności. Nauczyciele – mistrzowie potrafią rozbudzić ich twórcze pasje.

W roku szkolnym 2011/2012 w szkole było 26 finalistów konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych. Tytuł laureata uzyskali:

Adam Gąsiorek – Laureat Małopolskiego Konkursu Informatycznego i Ogólnopolskiego Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego”,

Martyna Stuglik – Laureat Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego,

Gabriela Rupik – Laureat Konkursu Tematycznego „Byłaś dla nas radością i dumą... w 70 rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową”.

Karol Nowak – Laureat XV Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „JONASZ” z Ewangelii wg. ŚW. ŁUKASZA

Wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „Simba 3D L.O.G.O” otrzymał Adam Gąsiorek, a drużyna Strombreaker z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie zajęła 3 miejsce w V edycji Ogólnopolskiego konkursu Komputerowego Biathlon.

Gimnazjum nr 2 jest jedynym gimnazjum w Gminie Andrychów z klasami integracyjnymi. Dowodem na to jak integracja wpływa stymulująco na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest zdobycie wyróżnień przez Annę Staśkiewicz i Szymona Trzepaczkę w Powiatowym Konkursie Plastycznym dla osób niepełnosprawnych pt. „Moja Wielkanoc”.

Sukcesy uczniów zapewniają im kontynuowanie nauki w najlepszych szkołach ponadgimnazjalnych, innych mobilizują do naukowych osiągnięć, nauczycielom dają wielką, radosną zawodową satysfakcję. Dla wszystkich – są potwierdzeniem, że Gimnazjum nr 2 w Andrychowie uzyskuje najlepsze wyniki w gminie i w powiecie, a uczniowie utalentowani – zostają zwycięzcami.
*************************************************************
NAJLEPSZE GIMNAZJUM W GMINIE ANDRYCHÓW I POWIECIE WADOWICKIM!!!
LAUREACI MAŁOPOLSKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
rok szkolny 2011/2012

1. Adam Gąsiorek - Laureat Małopolskiego Konkursu Informatycznego.
2. Martyna Stuglik - Laureat Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego,
3. Adam Gąsiorek - Laureat Ogólnopolskiego Konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego"
4. Gabriela Rupik - Laureat konkursu tematycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie "Byłaś dla nas radością i dumą... w 70 rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową"
5. Karol Nowak – Laureat XV Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „JONASZ” z Ewangelii wg. ŚW. ŁUKASZA

*************************************************************
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „Simba 3D L.O.G.O” zdobył Adam Gąsiorek uczeń klasy 3.
Tytuł wyróżnionej pracy: "Logo Polskiej prezydencji w Unii Europejskiej". Praca został wykonana w technologii 3D.
*************************************************************
FINALIŚCI MAŁOPOLSKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
rok szkolny 2011/2012

1. Martyna Stuglik - Finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego,
2. Karol Nowak - Finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego.
3. Małgorzata Seczyńska - Finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego
4. Adam Gąsiorek - Finalista Małopolskiego Konkursu Informatycznego.
5. Daniel Sobaniec - Finalista Małopolskiego Konkursu Informatycznego.
6. Aleksandra Chmiel - Finalista Małopolskiego Konkursu Geograficznego.
7. Martyna Stuglik - Finalistka Małopolskiego Konkursu z Fizyki,
8. Adam Gąsiorek - Finalista Małopolskiego Konkursu „Losy Żołnierza…”

Finaliści Wojewódzkich Zawodów Sportowych:
rok szkolny 2011/2012

1. Karolina Sobaniec – Finalistka Wojewódzkich Zawodów Szachowych.
VII miejsce w finale wojewódzkim.
2. Magdalena Walusiak - Finalistka Wojewódzkich Zawodów w Pływaniu.
3. Zuzanna Głownia - Finalistka Wojewódzkich Zawodów w Pływaniu.
4. Maksym Gilewski - Finalistka Wojewódzkich Zawodów w Pływaniu.
5. Fraś Ewelina - Finalistka Wojewódzkich Zawodów w Pływaniu.
6. Maksym Gilewski - Finalista Wojewódzkich Zawodów w Narciarstwie.
7. Kamil Cholewka - Finalista Wojewódzkich Zawodów w Snowboardzie.
8. Adrian Palichleb - Finalista Wojewódzkich Zawodów w Snowboardzie.

*************************************************************
Do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego "Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989." zakwalifikowali się uczniowie:
1. Natalia Lichańska
2. Adrian Masłoń.

Opiekunem uczniów jest mgr Anna Semik.
*************************************************************

Finaliści konkursu tematycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie "Byłaś dla nas radością i dumą... w 70 rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową":
1. Sandra Filimowska
2. Gabriela Rupik
3. Adrian Masłoń

Opiekunem uczniów jest mgr Anna Semik.

*************************************************************
ZRÓB SIĘ NA POST
Uczniowie klas 3 Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, wzięli udział w akcji ZRÓB SIĘ NA POST. Każdy z uczestników akcji ubrał się w strój galowy w jakiejś intencji. Na szkolnych korytarzach w piątek 23 marca 2012r. zaroiło się od pięknie wystrojonych modelek i agentów do zadań specjalnych. Akcja wywołała duże zainteresowanie pozostałych uczniów i pracowników szkoły. Niewtajemniczeni początkowo sądzili, że to dzień wspólnych zdjęć, ale po kilku przerwach wszystkim już było wiadomo, że ZROBILIŚMY SIĘ NA POST. Mamy nadzieję, że akcja wpisze się nie tylko w pamięć uczniów, ale także w przyszłości znajdzie swoich zwolenników.
Ks. mgr Piotr Góra

*************************************************************
Drużyna z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, w składzie:
Martyna Stuglik (kapitan),
Agnieszka Wróbel,
Kamila Kapela,
Justyna Dwornik,

zajęła I miejsce w VII edycji turnieju „I Ty możesz zostać ratownikiem” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach. Konkurs odbył się 20 marca 2012r. w Inwałdzie z udziałem przedstawicieli straży Pożarnej, Policji i Ratownictwa Medycznego. Zmierzyło się w nim trzynaście zespołów z Gminy Andrychów i Gminy Wieprz. Turniej wymagał obszernej wiedzy z zakresu Pierwszej Pomocy, a nawet medycyny. Składał się z dwóch etapów: części teoretycznej polegającej na rozwiązaniu testu złożonego z 30 pytań; części praktycznej, która sprawdzała umiejętność wykorzystania swojej wiedzy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Uczestnicy musieli zareagować pod czujnym okiem policjantów, ratowników medycznych i strażaków w trzech sytuacjach, które prezentowali harcerze z ZHP. Ten etap wymagał nie tylko wiedzy, ale także doskonałej współpracy w grupie. Uczniowie doskonale zdają sobie sprawę, że wiedza zdobyta w tym konkursie, może uratować komuś życie. Do konkursu uczniów przygotowywała nauczycielka wychowania fizycznego Pani mgr Jadwiga Malinka.

*************************************************************
Wyniki VI Gminnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klasy I gimnazjum „Matematyczny Omnibus”

Wyniki konkursu

*************************************************************
Wyniki Gminnego Konkursu Matematycznego
dla klas drugich gimnazjum
"Mistrz Matematyki"

1. Jakub Kozioł - 27 punktów /max. ilość punktów/
2. Wojciech Bodo - 22 punkty
3. Karol Nowak - 20 punktów
4. Zuzanna Głownia - 17 punktów
5.Kinga Pala - 12 punktów

*************************************************************
Karolina Sobaniec - uczennica klasy 2 zajęła I miejsce w Powiatowych Zawodach Szachowych, które odbyły się 25 stycznia w Witanowicach. Karolina zakwalifikowała się do Zawodów Wojewódzkich, które odbędą się w marcu 2012 w Chrzanowie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
*************************************************************
Zwycięzcą V edycji Komputerowego Biathlonu w kategorii Gimnazjum jest drużyna:
0x74 0x68 0x6F 0x72 z Gimnazjum nr 33 w Gdańsku
Wicemistrzem konkursu została drużyna Społek reprezentująca Społeczne Gimnazjum w Kwidzynie.
Na miejscu III uplasowała się drużyna Stormbreaker, z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.
W jej składzie znaleźli się:
Adam Gąsiorek (kapitan), Łukasz Polak, Karol Nowak, Martyna Stuglik, Kamil Cholewka, Natalia Lichańska i Piotr Polak.
Opiekunem drużyny jest Pan Sławomir Nowak.

Zwycięzcy otrzymają pakiet programów Kaspersky Internet Security 2012, prenumeraty PC World ufundowane przez IDG Poland oraz nagrody niespodzianki. Ponadto szkoły reprezentowane przez zwycięskie drużyny, otrzymają Kaspersky Work Space Security (pracownia komputerowa). Zespoły z miejsc II i III otrzymają nagrody niespodzianki. Poza tym wszystkie wymienione drużyny zostaną uhonorowane dyplomami.
*************************************************************
Dnia 8 listopada w Gimnazjum nr 1 w Andrychowie odbyły się zawody szachowe. Jak co roku odnosimy sukcesy w tej dyscyplinie. Uczennica klasy 2 Karolina Sobaniec zdeklasowała rywali i zajęła pierwsze miejsce w całym turnieju, pokonując chłopców jak i dziewczęta. Karolina awansowała do zawodów powiatowych, gdzie zapowiada walkę o I miejsce i awans do zawodów wojewódzkich. GRATULUJEMY!!!

*************************************************************
1. Dnia 14.05.2012 roku /poniedziałek/ odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas I-III oraz "Otwarty Poniedziałek" dla Rodziców.
O godz 17.oo - w sali 35 odbędzie się spotkanie pedagoga szkolnego z rodzicami uczniów klas Ic i Id - prezentacja multimedialna na temat "Media cyfrowe - zagrożenia dla rozwoju fizycznego i psychicznego uczniów". Po spotkaniu z pedagogiem odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.

2. O godz. 17.oo odbędą się spotkania Rodziców z wychowawcami klas II.

3. O godz 17.oo odbędzie się spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami uczniów klas III:
cz. I - Prezentacja oferty edukacyjnej na rok 2012/2013 szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów kończących gimnazjum przez Dyrektorów szkół z terenu Andrychowa.
cz. II - Godz. 18.oo spotkania z wychowawcami klas.

W godz. 17.30 - 18.30 odbędzie się "Otwarty Poniedziałek"dla wszystkich Rodziców.
*************************************************************
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2011

Nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

W ramach kampanii Gimnazjum nr 2 przystąpiło do konkursu „My, wolontariusze”. Klasa III a pod kierunkiem wychowawczyni Renaty Żak przeprowadziła zajęcia dla dzieci odwiedzających Park Miniatur w Inwałdzie w niedzielę 16 i 23 października 2011 r. Zajęcia mogły się odbyć dzięki przychylności Dyrekcji Parku Miniatur oraz Pani Agnieszki Bylicy z marketingu. W realizację przedsięwzięcia zaangażowały się również pedagog szkolny Teresa Komendera i Magdalena Brońka ze świetlicy szkolnej.
Oto link na stronie parku, gdzie można znaleźć informację o nas.
http://www.parkminiatur.com/aktualnosci

Załączone fotografie przedstawiają reklamę zajęć oraz grupę uczniów bezpośrednio zaangażowanych w zabawy z dziećmi.
*************************************************************
„No promil – no problem”

Gimnazjum nr 2 wzięło udział w marszu na rzecz trzeźwości na małopolskich drogach w piątek 21 października 2011 r. Szkołę reprezentowała klasa I c pod opieką pedagoga szkolnego i kierownika świetlicy szkolnej. Na marsz zabraliśmy wykonane własnoręcznie plakaty oraz balony z logo kampanii. Przed marszem, w Ośrodku Wspierania Rodziny, uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych „Requiem dla życia – alkohol”, które prowadziła Pani psycholog z Pracowni Profilaktycznej „Krokus” z Krakowa.
W załączeniu fotografie z zajęć oraz z Marszu Trzeźwości.

Pedagog Szkolny
*************************************************************
Spotkania rodziców z wychowawcami klas odbędą się 14 listopada 2011r. o godz.17.00

*************************************************************

Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej
9 i 10 maja 2011 r. grupa uczniów z klas drugich wybrała się na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej pod opieką mgr Renaty Żak, mgr Aleksandry Walusiak oraz mgr Aliny Magiery. W przewodnikach turystycznych przeczytamy: „Ziemia Kłodzka położona na południowo-zachodnim krańcu Polski, jest malowniczym zakątkiem polskich Sudetów. Szczególna nie tylko ze względu na swe położenie i historię, lecz również ze względu na wspaniałą szatę krajobrazową i przyrodniczą więcej

*************************************************************
KOLEJNY TALENT ODKRYTY!!!
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, po raz kolejny był organizatorem ogólnopolskiego konkursu na pokaz przygotowany w środowisku Logomocji-Imagine. W tym roku uczniowie mogli tworzyć projekty z następujących tematów:

Prowadzę zdrowy tryb życia - dla uczniów szkół podstawowych
Śladami Marii Skłodowskiej-Curie - dla uczniów gimnazjów.

Nagrodę II stopnia zdobył Adam Gąsiorek uczeń klasy 2 Naszego Gimnazjum.
Gratulujemy!!!

Uroczyste zakończenie konkursu, odbędzie się w środę 8 czerwca o godzinie 14:00 w filii Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 73.

*************************************************************
Święto Szkoły w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

29 maja 2011 r. Szkoła Odkrywców Talentów otworzyła swoje podwoje dla absolwentów, rodziców uczniów oraz wszystkich mieszkańców Andrychowa. Podczas Święta Szkoły goście mogli uczestniczyć w wielu atrakcjach przygotowanych przez dyrekcję, nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów.
Imprezę rozpoczął pokaz Straży Pożarnej oraz mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy uczniami a absolwentami gimnazjum na kompleksie sportowym „Orlik 2012.” Przed budynkiem można było obejrzeć bajkę profilaktyczną, pokaz mody w wykonaniu uczniów. Gimnazjaliści prezentowali zgromadzonym swoje talenty wokalno-instrumentalne oraz zachęcali do wspólnego biesiadowania przy muzyce. Najmłodsi uczestnicy imprezy korzystali z zabaw w dmuchanym statku, basenie z piłkami i skakali na trampolinie. Dużą popularnością cieszyła się jazda konna oraz zawody sportowe dla dzieci do lat 10. Przebojem okazały się wypieki Nauczycieli i Naszych Mam oraz kuchnia polowa serwująca domowy bigos, wojskową grochówkę, krokiety z barszczem. Z wielu atrakcji można było skorzystać również wewnątrz budynku, gdzie uczniowie gimnazjum wykonywali gipsowe odlewy twarzy. Zainteresowani poznawali techniki orgiami oraz wykonywali ciekawe doświadczenia fizyczne i biologiczne. Rodzice obejrzeli prace wykonane przez swoje pociechy w formie: zdjęć, plakatów, obrazów. W czasie festynu gościnnie wystąpił amatorski zespół rockowy „Like it.”
Wspólne świętowanie sukcesów Gimnazjum nr 2 stało się wieloletnią tradycją. W tym roku dopisała również piękna i słoneczna pogoda.
Imprezę zaszczycili swoją obecnością pani wiceburmistrz Agnieszka Perończyk - Adamek i przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie pan Roman Babski.


Więcej zdjęć można obejrzeć w galerii
*************************************************************

LAUREACI MAŁOPOLSKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
rok szkolny 2010/2011

1. PIOTR PĘKALA klasa 3b - Laureat Małopolskiego Konkursu Geograficznego, Laureat Małopolskiego Konkursu Interdyscyplinarnego "Wiem Więcej",

2. ARKADIUSZ ZAJĄC klasa 3c - Laureat Małopolskiego Konkursu Chemicznego.

Finaliści Małopolskich Konkursów Przedmiotowych
rok szkolny 2010/2011

1. Martyna Stuglik - Finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego,

2. Piotr Pękala - Finalista Małopolskiego Konkursu Geograficznego,
Finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego,
Finalista Małopolskiego Konkursu Interdyscyplinarnego "Wiem Więcej"

3. Arkadiusz Zając - Finalista Małopolskiego Konkursu Chemicznego,
Finalista Małopolskiego Konkursu Matematycznego

4. Miłosz Borysewicz - finalista konkursu tematycznego "Wojna z narodem, 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Represje, opór, życie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe" organizowanego przez IPN Kraków na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty.

LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2008/2009 oraz 2009/2010
Laureatem Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego został Piotr Pękala
Finalistą Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów POLLOGIA10 został Marcin Ogiegło
Język Polski - Sławomir Mrotek
Matematyka - Agata Kolber
Fizyka - Katarzyna Adamczyk
Geografia - Sławomir Mrotek
Chemia - Michał Olejarski
Wiem Więcej - Sławomir Mrotek
Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego - Katarzyna Lipiec, Sławomir Mrotek.

W Małopolskim Konkursie Tematycznym "60-ta rocznica powstania Paktu Północnoatlantyckiego, 10-lecie Polski w NATO" uczniowie naszej szkoły:
Sławomir Mrotek III a
Magdalena Olajossy III a
zastali laureatami.

W gminnym konkursie "Znam Gminę Andrychów"
nasza szkoła zajęła I miejsce. W skład drużyny reprezentującej nasze Gimnazjum weszli:
Małgorzata Semik IIc
Tomasz Szewczyk IIc
Piotr Pękala Ic
.

W Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie DEMOKRATUS tytuł FINALISTY otrzymali uczniowie:
Magdalena Olajossy
Monika Wiktor
Sławomir Mrotek


Finaliści Konkursów Przedmiotowych
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 2008/2009

Język Polski - Sławomir Mrotek
Matematyka - Agata Kolber
Fizyka - Katarzyna Adamczyk
Geografia - Sławomir Mrotek
Chemia - Michał Olejarski
Wiem Więcej - Sławomir Mrotek
Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego - Katarzyna Lipiec, Sławomir Mrotek.

Laureaci Konkursów Przedmiotowych
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 2007/2008

Małopolski Konkurs Chemiczny:
Szczepan Odrobina, Mateusz Mieszczak

Małopolski Konkurs Fizyczny: Szczepan Odrobina

Małopolski Konkurs Geograficzny: Sławomir Mrotek
Małopolski Konkurs "Wiem więcej": Szczepan Odrobina

Konkurs Historyczny "Losy żołnierza i oręża polskiego":
Szczepan Odrobina, Natalia Pękala.

Finaliści Konkursów Przedmiotowych
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
2007/2008

Małopolski Konkurs Chemiczny:
Szczepan Odrobina, Mateusz Mieszczak

Małopolski Konkurs Fizyczny: Szczepan Odrobina

Małopolski Konkurs Matematyczny:
Szczepan Odrobina, Mateusz Mieszczak

Małopolski Konkurs Geograficzny: Sławomir Mrotek

Małopolski Konkurs Informatyczny:
Szczepan Odrobina, Adam Dej

Małopolski Konkurs "Wiem więcej": Szczepan Odrobina

Konkurs Historyczny "Losy żołnierza i oręża polskiego":
Szczepan Odrobina, Natalia Pękala.
*************************************************************
Mamy zaszczyt zaprosić
na festyn z okazji Święta Szkoły,
który odbędzie się 29.05.2011 roku
w godz. od 14.00 - 18.00 przy Gimnazjum nr 2
w Andrychowie ul. Lenartowicza 26

Dyrekcja i Społeczność
Gimnazjum nr 2 w AndrychowieW programie:
14.00 – pokaz Straży Pożarnej,
14.30 – występy uczniów, karaoke, pokaz mody,
14.30 – znakowanie rowerów
Ponadto:
• wypieki Nauczycieli i Naszych Mam,
• miasteczko rowerowe,
• kuchnia polowa (wojskowa grochówka, bigos krokiety),
• występy zespołu muzycznego,
• mistrzostwa szkoły w przeciąganiu liny,
• zawody dla najmłodszych,
• prezentacje talentów naszych uczniów,
• zawody sportowe.
*************************************************************
Uwaga!! Utalentowani!!
Mają talent do nauki! Mowa o uczniach klasy III Gimnazjum nr 2 w Andrychowie Piotrze Pękali i Arkadiuszu Zającu. Piotrek już w klasie I zajął w gminie trzecie miejsce w Matematycznym Konkursie „Omnibus”. W drugiej klasie gimnazjum został finalistą Małopolskiego Konkursu Historycznego i laureatem Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego, fakt ten zwalniał go z pisania egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej. W trzeciej klasie Piotr został ponownie finalistą Małopolskiego Konkursu Historycznego i laureatem Małopolskiego Konkursu Geograficznego zapewniając sobie zwolnienie ze zdawania egzaminu w części matematyczno- przyrodniczej. Jakby mało mu było sukcesów – wystartował w Małopolskim Konkursie Kuratoryjnym ”Wiem więcej”. W tym interdyscyplinarnym konkursie wykazał się bogatą wiedzą nt. Małopolski i zdobył tytuł laureata. Arkadiusz Zając w II klasie został finalistą Małopolskiego Konkursu Fizycznego a w bieżącym roku finalistą Małopolskiego Konkursu Matematycznego oraz laureatem Małopolskiego Konkursu Chemicznego. Podobnie jak Piotrek nie będzie pisał testu kompetencyjnego w części matematyczno- przyrodniczej. Na takich uczniów licea czekają z otwartymi rękami.
*************************************************************
Twórcze powitanie wiosny
Rokrocznie tradycją Gimnazjum nr 2 w Andrychowie jest organizowanie w I dzień wiosny zajęć rozwijających zdolności poznawcze, artystyczne i sportowe, dlatego zastosowanie się do propozycji Ministerstwa Edukacji z bieżącego roku, by szkoły zrezygnowały w tym dniu z klasowo – lekcyjnego podejścia do edukacji, potwierdziło słuszność naszych wcześniejszych działań. Uczniowie klas I naszej szkoły uczestniczyli 21 marca w zajęciach edukacyjnych na terenie Parku Miniatur w Inwałdzie, do którego dotarli „ciuchcią” wynajętą z „Mini ZOO”. Po zapoznaniu się, pod okiem przewodnika – z makietami znanych obiektów światowej architektury, pierwszoklasiści pracowali nad przygotowanymi przez nauczycieli kartami pracy. Szkicowanie łuków, kolumn i innych detali architektonicznych pozwoliło wyłonić młodzież najbardziej uzdolnioną artystycznie. Klasy II pracowały w tym dniu w szkole metodą projektu. Projekt „Nie nałogom” polegał na przygotowaniu przedstawienia profilaktycznego – parafrazy bajek o „Kopciuszku” i „Czerwonym Kapturku” – by przybliżyć problem uzależnień u młodzieży. Projekt „Dlaczego życie w wodzie jest możliwe?” miał doprowadzić do rozwiązania zadań dotyczących fizycznych i chemicznych cech wody. Inna klasa wyszukiwała informacje nt. ekologii, sportu, rekreacji i inwestycji w Gminie Andrychów. Celem projektu „W jaki sposób radzić sobie z odpadami?” było uwrażliwienie młodzieży na potrzebę racjonalnej gospodarki odpadami oraz wzbudzenie odpowiedzialności za otoczenie. Uczniowie ustalali, w jaki sposób można ograniczyć ilość produkowanych śmieci. W tym dniu w sali gimnastycznej odbył się turniej piłki siatkowej i tenisa stołowego o tytuł Mistrza Szkoły klas II. Po rozgrywkach dyrektor szkoły p. H. Talar nagrodziła dyplomami najlepsze zespoły. Natomiast trzecioklasiści uczyli się pogłębiając wiedzę przed egzaminem gimnazjalnym. Celem nietypowych zajęć było rozbudzenie w uczniach ciekawości świata, ambicji badawczych, artystycznych i sportowych, co z pewnością się udało.
*************************************************************
Dnia 25 lutego 2011r. w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbył się V Gminny Konkurs Matematyczny dla klas I gimnazjum "Matematyczny Omnibus".
Wyniki konkursu
*************************************************************
W czasie ferii na Kompleksie Sportowym „ORLIK 2012” odbędzie się turniej piłki nożnej, w którym mogą wziąć udział gimnazjaliści. Wszyscy chętni proszeni są o utworzenie drużyny i zgłoszenie jej do animatora Pana Krystiana Nowaka w dniach 26.01.2011 r. – 27.01.2011 r. w godzinach od 14:00 do 18:00 (boisko ORLIK).
O uczestnictwie w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
Dyrektor Szkoły
Halina Talar
*************************************************************

Profilaktyka uzależnień w szkole.
Spektakl dla uczniów pt.„Broń się, nie trać wiary. Profilaktyka - nie prelekcja” W programie pod takim tytułem uczestniczyli wszyscy uczniowie naszego gimnazjum. Uczniowie klas I wzięli udział w spektaklu w kinie „Beskid” 15 listopada 2010 r. Dla uczniów klas II i III spektakl odbył się 25 listopada 2010 r. w szkole. Pan Piotr Lubertowicz wokalista, gitarzysta, autor tekstów i równocześnie człowiek o dużym doświadczeniu życiowym poprzez muzykę i słowo skierował do młodzieży ważne przesłanie. Można je streścić w kilku zdaniach. Bądź sobą. Żyj z pasją. Bądź wrażliwy na uczucia człowieka obok Ciebie. Uwierz, że w życiu możesz wiele dokonać, jeśli tylko chcesz. Nie sięgaj po alkohol, narkotyki, dopalacze i inne używki, bo możesz stracić zdrowie i życie. Uzależnienie rani osoby, które są obok Ciebie, które Cię kochają.
W opinii uczniów, program był bardzo ciekawy i skłaniał do zastanowienia się nad swoimi decyzjami. Program został zakupiony przez Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie.
*************************************************************
Prelekcje dla rodziców – 29 listopada 2010 r.
Rodzice klas I wysłuchali prelekcji psychologa PPP mgr Anny Ogorzały na temat ważnych w okresie dojrzewania potrzeb emocjonalnych młodzieży oraz zagrożeń wynikających z ich niezaspokojenia, jak samookaleczenie się, ucieczki z domu, uzależnienia, anoreksja. Pani psycholog podkreśliła wartość rozmowy i bliskiego kontaktu w rodzinie dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego człowieka.
Z rodzicami klas II i III spotkali się policjanci z Komendy Powiatowej Policji Pani Małgorzata Hombesch i Pan Zbigniew Grzybek. W prezentacji multimedialnej przedstawili najczęściej używane przez młodzież substancje psychoaktywne, scharakteryzowali ich wygląd oraz działanie.
Rodzice otrzymali ulotki wydrukowane ze strony Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. *************************************************************
KOMUNIKAT

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie informuje, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie w roku szkolnym 2010/2011 są następujące: - egzaminy Gimnazjalne: 12, 13, 14.IV.2010 r., - 12 listopada 2010 r., - 2 maja 2011 r. Jednocześnie informuję, że zostawiam 3 dni do rozdysponowania w trakcie trwania nauki w szkole, w razie pilnej potrzeby (mróz, śnieżyce, powódź, inne).

Dyrektor szkoły
mgr Halina Talar

*************************************************************
W związku z koniecznością rozliczenia środków finansowych za 2010r., świadczenia z ZFŚS podania nauczycieli, pracowników szkoły i emerytów należy dostarczyć do 16 listopada 2010 r. do Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.

Dyrektor szkoły
mgr Halina Talar

*************************************************************
Turniej sportowy „Kibic z klasą – to ja!” w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
Turniej odbył się 28 maja 2010 r. Został zorganizowany w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa przez nauczycieli z Zespołu Bezpieczna szkoła we współpracy z Zespołem Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach i Komisariatem Policji w Andrychowie. Koordynatorem projektu jest pedagog szkolny mgr Teresa Komendera. W imprezie wzięło udział 150 uczniów klas I i II. Głównym celem turnieju było zwrócenie uwagi na kulturalny doping podczas rozgrywek sportowych. W pierwszej części, podczas spotkania z uczniami, policjanci z Komendy Powiatowej Policji przedstawili prezentację na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Druga część była bardziej emocjonująca. Uczniowie rozgrywali mecze piłki nożnej na nowym boisku „Orlik 2012” oraz uczestniczyli w specjalnych konkurencjach przygotowanych przez policję. Drużynom kibicowali koledzy, którzy wcześniej wspólnie z wychowawcami przygotowali transparenty, okrzyki i charakteryzację. Czerwoni, zieloni, żółci i niebiescy walczyli o wyróżnienie w konkursie na najlepszy doping. W skład komisji oceniającej wchodzili policjanci, nauczyciele i uczniowie. W rozgrywkach piłkarskich zwyciężyła drużyna „żółtych”. Najlepszymi kibicami okazali się „czerwoni”. Został też wyłoniony zawodnik fair play – Adrian Jończy, oraz lider kibiców – Paulina Graca. Nagrody ufundowała KPP oraz sklepik szkolny. Zabawie towarzyszyła atmosfera sportowej rywalizacji i sprzyjała piękna, słoneczna pogoda. Swoją obecnością imprezę zaszczycił Burmistrz Andrychowa mgr inż. Jan Pietras oraz kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM w Andrychowie mgr Leszek Kucharski. Najciekawsze hasła wykonane przez gimnazjalistów.
– Niebieskie smerfiki mają dobre wyniki!
– Żółci od słońca, reszta od końca!
– Żółci i murawa zieleni to wygrana w kieszeni!
– Choć różne kolory macie, to z żółtymi nie wygracie!
– Żółci wygrywają, bo wolę walki mają!
– Zielony, zielony zawsze niezwyciężony!
– Czy wygramy, czy przegramy wszystko z siebie damy!

*************************************************************
Dnia 24 maja w ZSS w Targanicach odbył się finał III Konkursu Krajoznawczego dla młodzieży gimnazjalnej ,,Znam Gminę Andrychów``, którego organizatorem był Wydział Edukacji i Spraw Społecznych UM w Andrychowie oraz Komisja Przewodnicka Oddziału Zawodowego PTTK przy ,,Andropol`` SA. Uczniowie naszej szkoły w składzie: Małgorzata Semik IIIc, Tomasz Szewczyk IIIc, Natalia Lichańska Ia zajęli II miejsce.
*************************************************************
Dnia 24 maja 2010 Szkolny Klub Europejski działający w naszej szkole zorganizował ,,Dzień Unii Europejskiej``. W imprezie uczestniczyła młodzież ze szkól gimnazjalnych: z Roczyn, Rzyk, Targanic, Sułkowic – Bolęciny, z Zagórnika. Uczestnicy musieli m.in. poskładać mapę Europy, dopasować znane zabytki do poszczególnych państw UE, przygotować plakat promujący wybrany kraj UE. Na zakończenie odbył się konkurs piosenki obcojęzycznej. Po zakończeniu konkursowych zmagań wszyscy zasiedli do wspólnego stołu i raczyli się tradycyjnym polskim daniem czyli żurkiem z kiełbasą.
*************************************************************
Z „GOŁĄ BABĄ” PO SUKCES!

27 kwietnia 2010r. odbył się V Gminny Konkurs Recytatorski „ Szelki” – humor w literaturze, w którym wzięła udział uczennica klasy I A naszego gimnazjum Natalia Lichańska. Natalia startowała wygłaszając monolog Heli bohaterki książki B. Stenki. Tekstem pt. „Goła baba” zachwyciła jury konkursu i uzyskała I miejsce w kategorii gimnazjum Uczennicy gratulujemy i mamy nadzieję, że inni pójdą w jej ślady, bo konkurs już za rok. Niżej zamieszczamy zdjęcia z konkursu.
*************************************************************
LAUREAT I FINALISTA W JEDNEJ OSOBIE!

Piotr Pękala jest uczniem II klasy Gimnazjum nr 2 w Andrychowie i mimo 15 lat może pochwalić się wieloma sukcesami na polu naukowym. W klasie pierwszej (2008/2009) zdobył II miejsce w Konkursie Matematycznym „Omnibus”. W klasie drugiej (2009/2010) podjął się nie lada wyzwania decydując się na start w konkursie z języka polskiego i historii. Kosztowało go to wiele dodatkowej pracy, która zaowocowała wspaniałymi rezultatami. Piotrek został laureatem Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego i finalistą Małopolskiego Konkursu Historycznego!
W etapie wojewódzkim konkursu polonistycznego uczeń musiał napisać esej: „Gdy spotyka się Innego. Nadzieje i niepokoje, szanse i zagrożenia, możliwości i ograniczenia.” W etapie wojewódzkim konkursu historycznego zmierzył się z historią świata i polski, systemami produkcji gospodarczej analizą tekstów źródłowych.
A oto co o sobie pisze. „Jestem człowiekiem szczerym, otwartym, ambitnym, upartym i odpowiedzialnym, a także odpowiednio skromnym, ale znam swoją wartość. Moim odwiecznym hobby jest giełda. W przyszłości chciałbym pracować na niej jako analityk lub makler. Marzę o studiach na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku analityka rynkowa lub międzynarodowe stosunki gospodarcze. Ponadto interesuję się historią Polski, kinem i literaturą sensacyjną, nowymi technologiami internetowymi, sportami zimowymi, geografią polityczną i ekonomiczną świata, kulturą Japonii i Stanów Zjednoczonych oraz II Wojną Światową na Pacyfiku. Uwielbiam czytać książki i oglądać ich adaptacje filmowe. W wolnym czasie, choć posiadam go bardzo mało, lubię spacerować po lesie, słuchać muzyki i robić zakupy”. Piotrkowi szczerze gratulujemy i życzymy, by jego marzenia i plany spełniły się.

*************************************************************
KOLEJNE ZWYCIĘSTWO!!!
Dnia 14 kwietnia 2010 roku w Gierałtowicach odbył się V Międzygminny Etap Konkursu "I Ty możesz zostać ratownikiem". Drużyna Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, w składzie: Anna Brudny, Aleksandra Młodzik, Martyna Stuglik, Małgorzata Gąsiorek, Joanna Gąsiorek powtórzyły swój zeszłoroczny sukces, zdobywając najwyższe miejsce na podium. Konkurs rozpoczął się o godz. 9.oo krótkim przemówieniem Dyrektora Szkoły i Władz Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć o tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Następnie 15 drużyn udało się do sal, aby napisać test składający się z 30 pytań. Kolejno grupy od 1 do 15 przeszły do testu praktycznego, podczas którego pokazywały swoje umiejętności w "scenkach". Dziewczyny z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie pod przewodnictwem pani J. Malinki wylosowały nr 15 i cierpliwie czekały na swoją kolej (w tym przypadku sprawdziło się powiedzenie "ostatni będą pierwszymi...":). Czekamy na drugi etap i kolejny sukces:)))
*************************************************************
Niech Święta Wielkanocne
będą czasem ciepła i spokoju.
Niech każdy z Was zawsze
nosi w sercu świąteczną moc -
- moc spełnionych marzeń.

Społeczność Gimnazjum nr 2
w Andrychowie


*************************************************************

Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów POLLOGIA10, to ogólnopolskie zawody informatyczne dla uczniów gimnazjów zainteresowanych programowaniem w języku Logo. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z całego kraju. Finalistą został Marcin Ogiegło uczeń klasy III naszego Gimnazjum. GRATULACJE!!!
Trzeci stopień Konkursu (ogólnopolski finał) polega na samodzielnym rozwiązaniu trzech zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji w Logo oraz przetwarzania słów i list. Zawody odbędą się w dniu 8 maja 2010 roku w Warszawie. Powodzenia!:).
'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>