Harmonogram X Gminnego Konkursu Matematycznego

dla klas pierwszych gimnazjum

"Matematyczny Omnibus"

12 lutego 2016r.

1240 - 1300 - przybycie uczestników konkursu,
sprawy organizacyjne (przywitanie uczestników, przypomnienie regulaminu, losowanie miejsc)

1300 - 1345 - I część konkursu - rozwiązywanie zadań otwartych

1345 - 1400 - przerwa - poczęstunek

1400 - 1430 - II część konkursu - rozwiązywanie zadań zamkniętych

1435 - rozdanie dyplomów i upominków uczestnikom konkursu, zakończenie

1500 - prace komisji oceniającej.


Regulamin Konkursu

Zadania przygotowawcze omnibus.

Zgoda Rodziców.
Wyniki X Gminnego Konkursu Matematycznego
dla klas pierwszych gimnazjum
"Matematyczny Omnibus"
12 lutego 2016r.

Zobacz

'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>