Lp. Imię i nazwisko Przedmiot Stopień awansu mgr Halina Talar dyrektor, j. polski dyplomowany mgr Wioletta Kadamus wicedyrektor, matematyka dyplomowany 1. mgr Aleksandra Adamus j. angielski kontraktowy 2. ks. mgr Robert Kurpios religia dyplomowany 3. mgr Grzegorz Bury muzyka dyplomowany 4. mgr Agnieszka Dudzik j. polski dyplomowany 5. Martyna Charusta świetlica kontraktowy 6. mgr Grażyna Jakubowska matematyka dyplomowany 7. mgr Marcin Karło historia, wos, EDB dyplomowany 8. mgr Barbara Kolber j. polski, biblioteka dyplomowany 9. mgr Teresa Komendera pedagog dyplomowany 10. mgr Elżbieta Krupnik sztuka dyplomowany 11. mgr Krzysztof Kubień wychowanie fizyczne 12. mgr Małgorzata Lipowiecka matematyka dyplomowany 13. mgr Alina Magiera geografia dyplomowany 14. mgr Paulina Foks-Dyrna j. hiszpański dyplomowany 15. mgr Agnieszka Gurdek matematyka kontraktowy 16. mgr Agata Miarka j. niemiecki, matematyka, fizyka kontraktowy 17. d. Jerzy Kajzar religia kontraktowy 18. mgr Sławomir Nowak technika, informatyka, wychowanie fizyczne dyplomowany 19. mgr Barbara Panek j. angielski mianowany 20. mgr Joanna Górska-Szczerkowska kontraktowy 21. mgr Monika Kowalska kontraktowy 22. mgr Ewa Rupik j. polski, rosyjski dyplomowany 23. mgr Marcelina Kolczyk klasy 1-3 kontaktowy 24. mgr Anna Semik historia, wos dyplomowany 25. mgr Jarosław Senkowski chemia dyplomowany 26. mgr Edyta Kukuła 27. mgr Dorota Stańczak biologia dyplomowany 28. mgr Anna Pytel matematyka kontraktowy 29. mgr Krystyna Fluder j.polski dyplomowany 30. mgr Jarosław Szklarczyk etyka dyplomowany 31. mgr Izabella Porębska-Wawro j. francuski 32. mgr Rafał Zieliński matematyka kontraktowy '; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>