KONTAKT
AKTUALNO¦CI
KOMUNIKATY
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
REKRUTACJA 2017/2018
Plan lekcji 2017/2018
Galeria - z życia szkoły
Strona główna
Szkolny Zestaw Podręczników
Wnioski, formularze
Certyfikaty
Dyrekcja
Nauczyciele
Samorz±d Uczniowski
Pedagog Szkolny
¦wietlica Szkolna
Sukcesy Uczniów
EWD
Projekty Edukacyjne
WYMIANA MŁODZIEŻY Priverno
ZPB 2005-2014
ZPB 2015-2017
ZPB 2017-2018
Bezpieczne gimnazjum
NIE DLA CZADU
Rodzice
Uczniowie
Absolwenci
Koło polonistyczne
Koło matematyczne
Koło chemiczne
Koło fizyczne
Koło historyczne
Koło geograficzne
Koło biologiczne
Koło plastyczne
Koło szachowe
Koło informatyczne
Koło języka angielskiego
Koło języka niemieckiego
Koło języka francuskiego
Koło języka rosyjskiego
Szkolny Klub Europejski
SKS
Szkolna Liga Amatorska
SKKT
KONKURS GEOGRAFICZNY "RUSZ GŁOWˇ"
Matematyczny Omnibus
Andrychów
Beskid Mały
Kultura i wypoczynek
Flora i fauna
Szlaki
Redakcja
Historia strony
Wycieczki Szkolne
Archiwum
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 5, 2017 - 2018

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Szkoły Podstawowej nr 5

PARTNERZY SZKOŁY W REALIZACJI PROJEKTU ZPB

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Komisariat Policji w Andrychowie

Straż Miejska w Andrychowie

O¶rodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Andrychowie

Jednostka Ratowniczo - Ga¶nicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

ZADANIA PRIORYTETOWE W ROKU SZK. 2017/2018

- Upowszechnianie wiedzy i kształtowanie umiejętno¶ci służ±cych bezpieczeństwu w szkole i w miejscu zamieszkania

- Profilaktyka uzależnień

"DZIECKO BEZPIECZNE NA DRODZE" - to projekt Straży Miejskiej w Andrychowie, który kierowany jest do uczniów klas I szkół podstawowych.

W ramach tego projektu 11 wrze¶nia 2017 r. Pani Elżbieta Drzazga ze Straży Miejskiej przeprowadziła zajęcia z uczniami klas pierwszych w naszej szkole. Zajęcia dotyczyły zasad poruszania się na drogach. Następnie pod opiek± wychowawczyń oraz pod bacznym okiem Pani Strażnik, pierwszoklasi¶ci pokonywali przej¶cie dla pieszych znajduj±ce się na wprost wej¶cia do szkoły.BIP

Talenty

Talenty

Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Bezpieczna Szkoła

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

pokl

pokl

Orlik 2012
Zagłosuj na nas! Szukaj w Eduseeku! WWWEBska szkoła

Szkolne Koło Szachowe
Szkoła z Klasą
Pajączek 2000 Pro
Wszechświat