Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Szkoły Podstawowej nr 5

PARTNERZY SZKOŁY W REALIZACJI PROJEKTU ZPB

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Komisariat Policji w Andrychowie

Straż Miejska w Andrychowie

O¶rodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Andrychowie

Jednostka Ratowniczo - Ga¶nicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

ZADANIA PRIORYTETOWE W ROKU SZK. 2017/2018

- Upowszechnianie wiedzy i kształtowanie umiejętno¶ci służ±cych bezpieczeństwu w szkole i w miejscu zamieszkania

- Profilaktyka uzależnień


W listopadzie 2017r. klasy IVa i IV b Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie odwiedziły Miejsk± Bibliotekę Publiczn± w Andrychowie, by wzi±ć udział w przygotowanych dla nich warsztatach pt. "Ksi±żka lekarstwem umysłu". Uczniowie rozmawiali o ważnych dla nich w życiu codziennym sprawach, warto¶ciach. Wysłuchali opowiadania biblioterapeutycznego, na podstawie którego dyskutowali nad zagadnieniami: jaka jest różnica między przyjacielem a koleg±, kim jest człowiek tolerancyjny, jak postępować w swoim życiu. Czwartoklasi¶ci byli bardzo kreatywni i aktywnie brali udział w przygotowanych zadaniach, grach i dyskusji. Zajęcia odbyły się w czytelni. Sprzyjały integracji zespołów klasowych.
Co chciał nam przekazać dziadek Edgar?

13 i 14 listopada 2017 r. klasy czwarte uczestniczyły w programie profilaktyczno - wychowawczym „Epsilon”. Program finansował Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Uczniowie wyruszyli w magiczną podróż na wyspę, gdzie mieli wypełnić misję powierzoną im przez dziadka Edgara. Tą misją było odbudowanie pomnika przyjaźni, który został zburzony przez nietolerancję i brak akceptacji mieszkańców wyspy. Każdy uczeń miał szansę opowiedzieć, co myśli i czuje, gdy spotyka się z odtrąceniem w klasie. Atmosferę podkreślała fantastycznie dobrana muzyka. Najważniejsze było jednak to, że uczniowie potrafili wcielać się w przydzielone im role, a współdziałając, razem odbudowali pomnik przyjaźni. Ciekawa forma zajęć, a przede wszystkim sposób ich prowadzenia spowodowały, że uczniowie bezbłędnie odczytali naukę Edgara o potrzebie akceptacji w klasie."DZIECKO BEZPIECZNE NA DRODZE" - to projekt Straży Miejskiej w Andrychowie, który kierowany jest do uczniów klas I szkół podstawowych.

W ramach tego projektu 11 wrze¶nia 2017 r. Pani Elżbieta Drzazga ze Straży Miejskiej przeprowadziła zajęcia z uczniami klas pierwszych w naszej szkole. Zajęcia dotyczyły zasad poruszania się na drogach. Następnie pod opiek± wychowawczyń oraz pod bacznym okiem Pani Strażnik, pierwszoklasi¶ci pokonywali przej¶cie dla pieszych znajduj±ce się na wprost wej¶cia do szkoły.Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo to zadanie, przed którym stoj± nie tylko rodzice i nauczyciele, ale także instytucje prewencyjne takie jak: Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie itp. W tym też celu 18. 10. 2017r. w MDK odbyło się spotkanie edukacyjno-profilaktyczne pod hasłem „Dziecko bezpieczne na drodze". W spotkaniu wzięły udział tegoroczne pierwszaki ze wszystkich szkół podstawowych gminy Andrychów. Z inicjatywy Straży Miejskiej dzieci w ciekawy sposób przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa obowi±zuj±ce w drodze do i ze szkoły. Jezdziły na hulajnodze, budowały przej¶cie dla pieszych, malowały znaki drogowe, ¶piewały piosenki i tańczyły Zumbę. Wszystkie konkurencje zostały nagrodzone brawami i prezentami. Na zakończenie imprezy wszyscy bior±cy w niej udział otrzymali słodki poczęstunek i znaczki odblaskowe. Dziękujemy za mile spędzony czas. Uczniowie klasy 1a i 1b wraz z wychowawcami.
SPEKTAKL TEATRALNY "BŁYSK REKINA"
19 paĽdziernika 2017 r. klasy 3 a, 3 c, 3 d obejrzały w Teatrze Ludowym w Krakowie spektakl "Błysk rekina" reżyserowany przez Jerzego Fedorowicza.
Sztuka grana jest od 2000 roku, ale poruszane w niej problemy takie, jak przemoc, przyjaĽń, samotno¶ć, miło¶ć i popularno¶ć, a także odtr±cenie i trudności adaptacyjne, s± wci±ż aktualne. Sztuka spotkała się z dobrym odbiorem młodzieży.
'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>