KONTAKT
AKTUALNO¦CI
KOMUNIKATY
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
REKRUTACJA 2018/2019
Plan lekcji 2019/2020
Galeria - z życia szkoły
Strona główna
Szkolny Zestaw Podręczników
Wnioski, formularze
Certyfikaty
Dyrekcja
Nauczyciele
Samorz±d Uczniowski
Pedagog Szkolny
¦wietlica Szkolna
Sukcesy Uczniów
EWD
Projekty Edukacyjne
WYMIANA MŁODZIEŻY Priverno
ZPB 2005-2014
ZPB 2015-2017
ZPB 2017-2018
Bezpieczne gimnazjum
NIE DLA CZADU
Rodzice
Uczniowie
Absolwenci
Koło polonistyczne
Koło matematyczne
Koło chemiczne
Koło fizyczne
Koło historyczne
Koło geograficzne
Koło biologiczne
Koło plastyczne
Koło szachowe
Koło informatyczne
Koło języka angielskiego
Koło języka niemieckiego
Koło języka francuskiego
Koło języka rosyjskiego
Szkolny Klub Europejski
SKS
Szkolna Liga Amatorska
SKKT
KONKURS GEOGRAFICZNY "RUSZ GŁOWˇ"
Matematyczny Omnibus
Andrychów
Beskid Mały
Kultura i wypoczynek
Flora i fauna
Szlaki
Redakcja
Historia strony
Wycieczki Szkolne
Archiwum
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 5, 2017 - 2018

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Szkoły Podstawowej nr 5

PARTNERZY SZKOŁY W REALIZACJI PROJEKTU ZPB

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Komisariat Policji w Andrychowie

Straż Miejska w Andrychowie

O¶rodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Andrychowie

Jednostka Ratowniczo - Ga¶nicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

ZADANIA PRIORYTETOWE W ROKU SZK. 2017/2018

- Upowszechnianie wiedzy i kształtowanie umiejętno¶ci służ±cych bezpieczeństwu w szkole i w miejscu zamieszkania

- Profilaktyka uzależnień


W listopadzie 2017r. klasy IVa i IV b Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie odwiedziły Miejsk± Bibliotekę Publiczn± w Andrychowie, by wzi±ć udział w przygotowanych dla nich warsztatach pt. "Ksi±żka lekarstwem umysłu". Uczniowie rozmawiali o ważnych dla nich w życiu codziennym sprawach, warto¶ciach. Wysłuchali opowiadania biblioterapeutycznego, na podstawie którego dyskutowali nad zagadnieniami: jaka jest różnica między przyjacielem a koleg±, kim jest człowiek tolerancyjny, jak postępować w swoim życiu. Czwartoklasi¶ci byli bardzo kreatywni i aktywnie brali udział w przygotowanych zadaniach, grach i dyskusji. Zajęcia odbyły się w czytelni. Sprzyjały integracji zespołów klasowych.
Co chciał nam przekazać dziadek Edgar?

13 i 14 listopada 2017 r. klasy czwarte uczestniczyły w programie profilaktyczno - wychowawczym „Epsilon”. Program finansował Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Uczniowie wyruszyli w magiczną podróż na wyspę, gdzie mieli wypełnić misję powierzoną im przez dziadka Edgara. Tą misją było odbudowanie pomnika przyjaźni, który został zburzony przez nietolerancję i brak akceptacji mieszkańców wyspy. Każdy uczeń miał szansę opowiedzieć, co myśli i czuje, gdy spotyka się z odtrąceniem w klasie. Atmosferę podkreślała fantastycznie dobrana muzyka. Najważniejsze było jednak to, że uczniowie potrafili wcielać się w przydzielone im role, a współdziałając, razem odbudowali pomnik przyjaźni. Ciekawa forma zajęć, a przede wszystkim sposób ich prowadzenia spowodowały, że uczniowie bezbłędnie odczytali naukę Edgara o potrzebie akceptacji w klasie."DZIECKO BEZPIECZNE NA DRODZE" - to projekt Straży Miejskiej w Andrychowie, który kierowany jest do uczniów klas I szkół podstawowych.

W ramach tego projektu 11 wrze¶nia 2017 r. Pani Elżbieta Drzazga ze Straży Miejskiej przeprowadziła zajęcia z uczniami klas pierwszych w naszej szkole. Zajęcia dotyczyły zasad poruszania się na drogach. Następnie pod opiek± wychowawczyń oraz pod bacznym okiem Pani Strażnik, pierwszoklasi¶ci pokonywali przej¶cie dla pieszych znajduj±ce się na wprost wej¶cia do szkoły.Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo to zadanie, przed którym stoj± nie tylko rodzice i nauczyciele, ale także instytucje prewencyjne takie jak: Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie itp. W tym też celu 18. 10. 2017r. w MDK odbyło się spotkanie edukacyjno-profilaktyczne pod hasłem „Dziecko bezpieczne na drodze". W spotkaniu wzięły udział tegoroczne pierwszaki ze wszystkich szkół podstawowych gminy Andrychów. Z inicjatywy Straży Miejskiej dzieci w ciekawy sposób przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa obowi±zuj±ce w drodze do i ze szkoły. Jezdziły na hulajnodze, budowały przej¶cie dla pieszych, malowały znaki drogowe, ¶piewały piosenki i tańczyły Zumbę. Wszystkie konkurencje zostały nagrodzone brawami i prezentami. Na zakończenie imprezy wszyscy bior±cy w niej udział otrzymali słodki poczęstunek i znaczki odblaskowe. Dziękujemy za mile spędzony czas. Uczniowie klasy 1a i 1b wraz z wychowawcami.
SPEKTAKL TEATRALNY "BŁYSK REKINA"
19 paĽdziernika 2017 r. klasy 3 a, 3 c, 3 d obejrzały w Teatrze Ludowym w Krakowie spektakl "Błysk rekina" reżyserowany przez Jerzego Fedorowicza.
Sztuka grana jest od 2000 roku, ale poruszane w niej problemy takie, jak przemoc, przyjaĽń, samotno¶ć, miło¶ć i popularno¶ć, a także odtr±cenie i trudności adaptacyjne, s± wci±ż aktualne. Sztuka spotkała się z dobrym odbiorem młodzieży.
BIP

Talenty

Talenty

Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Bezpieczna Szkoła

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

pokl

pokl

Orlik 2012
Zagłosuj na nas! Szukaj w Eduseeku! WWWEBska szkoła

Szkolne Koło Szachowe
Szkoła z Klasą
Pajączek 2000 Pro
Wszechświat