KONTAKT
AKTUALNOŚCI
KOMUNIKATY
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
REKRUTACJA 2018/2019
Plan lekcji 2019/2020
Galeria - z życia szkoły
Strona główna
Szkolny Zestaw Podręczników
Wnioski, formularze
Certyfikaty
Dyrekcja
Nauczyciele
Samorząd Uczniowski
Pedagog Szkolny
Świetlica Szkolna
Sukcesy Uczniów
EWD
Projekty Edukacyjne
WYMIANA MŁODZIEŻY Priverno
ZPB 2005-2014
ZPB 2015-2017
ZPB 2017-2018
Bezpieczne gimnazjum
NIE DLA CZADU
Rodzice
Uczniowie
Absolwenci
Koło polonistyczne
Koło matematyczne
Koło chemiczne
Koło fizyczne
Koło historyczne
Koło geograficzne
Koło biologiczne
Koło plastyczne
Koło szachowe
Koło informatyczne
Koło języka angielskiego
Koło języka niemieckiego
Koło języka francuskiego
Koło języka rosyjskiego
Szkolny Klub Europejski
SKS
Szkolna Liga Amatorska
SKKT
KONKURS GEOGRAFICZNY "RUSZ GŁOWĄ"
Matematyczny Omnibus
Andrychów
Beskid Mały
Kultura i wypoczynek
Flora i fauna
Szlaki
Redakcja
Historia strony
Wycieczki Szkolne
Archiwum
KONKURS GEOGRAFICZNY NA OCENĘ CELUJĄCĄ "RUSZ GŁOWĄ"

KONKURS GEOGRAFICZNY NA OCENĘ CELUJĄCĄ

"RUSZ GŁOWĄ"

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

3. Co miesiąc na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce w klasopracowni /sala 32/ będzie nowa seria pytań.

4. Każda seria zawiera kilka zadań o łącznej sumie 60 punktów.

5. Zadaniem uczestników konkursu jest rozwiązanie w domu poszczególnych poleceń i oddanie nauczycielowi geografii

w odpowiednim terminie.

6. Nauczyciel sprawdza prawidłowość wykonanych zadań i uzyskaną ilość punktów wpisuje do imiennej tabeli.

7. Po zdobyciu 100 punktów uczeń otrzymuje ocenę celującą i może dalej rozwiązywać kolejne rundy pytań, jednak pierwsze 100 punktów zostaje skreślone, a uczeń zbiera od początku punkty na kolejną ocenę celującą.

8. Na koniec roku, jeżeli uczeń zebrał np. 70 - 80 - 90 punktów nauczyciel może postawić ocenę bardzo dobrą. Jeżeli liczba punktów jest mniejsza niż 70, to za zgodą ucznia nauczyciel może wpisać dobrą, a mniej niż 50 dostateczną ocenę.

9. W ciągu roku, jeżeli uczeń prawidłowo rozwiązuje zadania może zdobyć 4 oceny celujące / po 2 w każdym półroczu /.

10. Jeżeli uczestnik konkursu nie oddał w określonym czasie odpowiedzi na pytania z danej rundy, to może nadal rozwiązywać zadania w kolejnych seriach /np. oddał 1, 2, 3, 5, 6 itd., a nie oddał 4 rundy/.

11. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań /odpisywania/, nauczyciel może nie zaliczyć tym uczniom danej serii pytań, a gdy sytuacja będzie się powtarzała może wykluczyć tych uczniów z konkursu.

Organizator konkursu:

mgr Alina Magiera.


RUNDA I - pobierz.
RUNDA II -pobierz.
RUNDA III -pobierz.
RUNDA IV -pobierz.
RUNDA V -pobierz.
RUNDA VI -pobierz.
RUNDA VII -pobierz.
RUNDA VIII -pobierz.

BIP

Talenty

Talenty

Lider Projektu Szkoła Promujšca Bezpieczeństwo

Bezpieczna Szkoła

Szkoła Promujšca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

pokl

pokl

Orlik 2012
Zagłosuj na nas! Szukaj w Eduseeku! WWWEBska szkoła

Szkolne Koło Szachowe
Szkoła z Klasš
Pajšczek 2000 Pro
Wszechœwiat