KONKURS GEOGRAFICZNY NA OCENĘ CELUJĄCĄ

"RUSZ GŁOWĄ"

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

3. Co miesiąc na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce w klasopracowni /sala 32/ będzie nowa seria pytań.

4. Każda seria zawiera kilka zadań o łącznej sumie 60 punktów.

5. Zadaniem uczestników konkursu jest rozwiązanie w domu poszczególnych poleceń i oddanie nauczycielowi geografii

w odpowiednim terminie.

6. Nauczyciel sprawdza prawidłowość wykonanych zadań i uzyskaną ilość punktów wpisuje do imiennej tabeli.

7. Po zdobyciu 100 punktów uczeń otrzymuje ocenę celującą i może dalej rozwiązywać kolejne rundy pytań, jednak pierwsze 100 punktów zostaje skreślone, a uczeń zbiera od początku punkty na kolejną ocenę celującą.

8. Na koniec roku, jeżeli uczeń zebrał np. 70 - 80 - 90 punktów nauczyciel może postawić ocenę bardzo dobrą. Jeżeli liczba punktów jest mniejsza niż 70, to za zgodą ucznia nauczyciel może wpisać dobrą, a mniej niż 50 dostateczną ocenę.

9. W ciągu roku, jeżeli uczeń prawidłowo rozwiązuje zadania może zdobyć 4 oceny celujące / po 2 w każdym półroczu /.

10. Jeżeli uczestnik konkursu nie oddał w określonym czasie odpowiedzi na pytania z danej rundy, to może nadal rozwiązywać zadania w kolejnych seriach /np. oddał 1, 2, 3, 5, 6 itd., a nie oddał 4 rundy/.

11. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań /odpisywania/, nauczyciel może nie zaliczyć tym uczniom danej serii pytań, a gdy sytuacja będzie się powtarzała może wykluczyć tych uczniów z konkursu.

Organizator konkursu:

mgr Alina Magiera.


RUNDA I - pobierz.
RUNDA II -pobierz.
RUNDA III -pobierz.
RUNDA IV -pobierz.
RUNDA V -pobierz.
RUNDA VI -pobierz.
RUNDA VII -pobierz.
RUNDA VIII -pobierz.

'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>