KONTAKT
AKTUALNO¦CI
KOMUNIKATY
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
REKRUTACJA 2018/2019
Plan lekcji 2019/2020
Galeria - z życia szkoły
Strona główna
Szkolny Zestaw Podręczników
Wnioski, formularze
Certyfikaty
Dyrekcja
Nauczyciele
Samorz±d Uczniowski
Pedagog Szkolny
¦wietlica Szkolna
Sukcesy Uczniów
EWD
Projekty Edukacyjne
WYMIANA MŁODZIEŻY Priverno
ZPB 2005-2014
ZPB 2015-2017
ZPB 2017-2018
Bezpieczne gimnazjum
NIE DLA CZADU
Rodzice
Uczniowie
Absolwenci
Koło polonistyczne
Koło matematyczne
Koło chemiczne
Koło fizyczne
Koło historyczne
Koło geograficzne
Koło biologiczne
Koło plastyczne
Koło szachowe
Koło informatyczne
Koło języka angielskiego
Koło języka niemieckiego
Koło języka francuskiego
Koło języka rosyjskiego
Szkolny Klub Europejski
SKS
Szkolna Liga Amatorska
SKKT
KONKURS GEOGRAFICZNY "RUSZ GŁOWˇ"
Matematyczny Omnibus
Andrychów
Beskid Mały
Kultura i wypoczynek
Flora i fauna
Szlaki
Redakcja
Historia strony
Wycieczki Szkolne
Archiwum
Dla Rodziców
<

OFERTA POMOCY RODZINIE NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW

O¶rodek Pomocy Społecznej w Andrychowie - www.ops.andrychow.eu

34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 22 b (wej¶cie od ul. Włókniarzy)

tel. 33 875 33 00

Oferta: poradnictwo specjalistyczne - psycholog, prawnik, pedagog, terapeuta uzależnień, konsultant ds. osób niepełnosprawnych. pomoc ¶rodowiskowa, usługi opiekuńcze, ¶wiadczenia rodzinne, mediacje rodzinne, domy wsparcia dla bezdomnych, hostel, przemoc w rodzinie.

Sprawy zwi±zane z przemoc± w rodzinie można zgłaszać bezpo¶rednio do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Ewa Białczyk - Czechowska - Przewodnicz±ca Zespołu
kontakt: O¶rodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b

tel. 33 / 875 33 00 lub 33 / 843 77 77

Andrychowskie Stowarzyszenie TrzeĽwo¶ci Klub Integracji Społecznej "WATRA" www.watra.andrychow.eu

34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10,

tel. 33 877 28 62 lub 602 535 425

Oferta: pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych ¶rodków psychoaktywnych oraz ich bliskim, pomoc osobom do¶wiadczaj±cym przemocy w rodzinie.


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna http://pppandrychow.cba.pl

34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10

tel. 33 875 44 02

Oferta:

- diagnozowanie predyspozycji i uzdolnień dzieci, w tym przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudno¶ci w uczeniu się

- prowadzenie terapii dzieci i młodzieży

- pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny

BIP

Talenty

Talenty

Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Bezpieczna Szkoła

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

pokl

pokl

Orlik 2012
Zagłosuj na nas! Szukaj w Eduseeku! WWWEBska szkoła

Szkolne Koło Szachowe
Szkoła z Klasą
Pajączek 2000 Pro
Wszechświat