AKTUALNO¦CI
KOMUNIKATY
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
REKRUTACJA 2017/2018
Plan lekcji 2016/2017
Galeria - z życia szkoły
Strona główna
Szkolny Zestaw Podręczników
Wnioski, formularze
Certyfikaty
Dyrekcja
Nauczyciele
Samorz±d Uczniowski
Pedagog Szkolny
¦wietlica Szkolna
Sukcesy Uczniów
EWD
Projekty Edukacyjne
WYMIANA MŁODZIEŻY Priverno
ZPB 2005-2014
ZPB 2015-2017
Bezpieczne gimnazjum
NIE DLA CZADU
Rodzice
Uczniowie
Absolwenci
Koło polonistyczne
Koło matematyczne
Koło chemiczne
Koło fizyczne
Koło historyczne
Koło geograficzne
Koło biologiczne
Koło plastyczne
Koło szachowe
Koło informatyczne
Koło języka angielskiego
Koło języka niemieckiego
Koło języka francuskiego
Koło języka rosyjskiego
Szkolny Klub Europejski
SKS
Szkolna Liga Amatorska
SKKT
KONKURS GEOGRAFICZNY "RUSZ GŁOWˇ"
Matematyczny Omnibus
Andrychów
Beskid Mały
Kultura i wypoczynek
Flora i fauna
Szlaki
Redakcja
Historia strony
Wycieczki Szkolne
Archiwum
Dla Rodziców

OFERTA POMOCY RODZINIE NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW

O¶rodek Wspierania Rodziny w Andrychowie - www.owr.andrychow.pl

- Punkt Konsultacyjny do spraw uzaleznień od narkotyków.

- Zajęcia dla dzieci i młodzieży, pomoc w nauce.

- Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich bliskim.

O¶rodek Pomocy Społecznej w Andrychowie - www.ops.um.andrychow.pl

34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b, tel./fax 33 875 33 00
Zespół poradnictwa specjalistycznego: Pedagog, Psycholog, Konsultant ds. osób niepełnosprawnych, Prawnik, Konsultant, Instruktor terapii uzależnienia, Terapeuta rodzinny pomoc ¶rodowiskowa, usługi opiekuńcze, ¶wiadczenia rodzinne, mediacje rodzinne, domy wsparcia dla bezdomnych, hostel.

Andrychowskie Stowarzyszenie TrzeĽwo¶ci Klub Integracji Społecznej "WATRA"

34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, tel. 33 877 28 62
Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych ¶rodków psychoaktywnych oraz ich bliskim. Pomoc osobom do¶wiadczaj±cym przemocy w rodzinie.

Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej "¦WIATŁO-NADZIEJA"

34-120 Andrychów, ul. Pachla 14, tel. 516 846 380, 33 875 35 18
Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych ¶rodków psychoaktywnych oraz ich bliskim.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

34-120 Andrychów, ul. D±browskiego 19, woj. Małopolskie,

tel. 33 875 24 46, fax. 33 875 45 59
Szpital prowadzi oddział terapii uzależnień od alkoholu, oddział dzienny psychiatryczny, oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu, poradnię zdrowia psychicznego - więcej informacji na www.szpital.info.pl

Sprawy zwi±zane z przemoc± w rodzinie

Ewa Białczyk - Czechowska - Przewodnicz±ca Zespołu Interdyscyplinarnego
kontakt: O¶rodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Batorego 5, tel. 33 / 875 33 00 lub 33 / 843 77 77

Jolanta Kosek - Zastępca Przewodnicz±cego
kontakt: Andrychowskie Stowarzyszenie TrzeĽwo¶ci Klub Integracji Społecznej "WATRA", Andrychów, ul. Metalowców 10 , tel. 33 / 877 28 62


27 maja 2013 roku wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka "REAGUJ MASZ PRAWO". Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.
Rzecznik Praw Dziecka
Kampania Rzecznika Praw Dziecka
BIP

Talenty

Talenty

Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Bezpieczna Szkoła

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

pokl

pokl

Orlik 2012
Zagłosuj na nas! Szukaj w Eduseeku! WWWEBska szkoła

Szkolne Koło Szachowe
Szkoła z Klasą
Pajączek 2000 Pro
Wszechświat