KONTAKT
AKTUALNO¦CI
KOMUNIKATY
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
REKRUTACJA 2018/2019
Plan lekcji 2019/2020
Galeria - z życia szkoły
Strona główna
Szkolny Zestaw Podręczników
Wnioski, formularze
Certyfikaty
Dyrekcja
Nauczyciele
Samorz±d Uczniowski
Pedagog Szkolny
¦wietlica Szkolna
Sukcesy Uczniów
EWD
Projekty Edukacyjne
WYMIANA MŁODZIEŻY Priverno
ZPB 2005-2014
ZPB 2015-2017
ZPB 2017-2018
Bezpieczne gimnazjum
NIE DLA CZADU
Rodzice
Uczniowie
Absolwenci
Koło polonistyczne
Koło matematyczne
Koło chemiczne
Koło fizyczne
Koło historyczne
Koło geograficzne
Koło biologiczne
Koło plastyczne
Koło szachowe
Koło informatyczne
Koło języka angielskiego
Koło języka niemieckiego
Koło języka francuskiego
Koło języka rosyjskiego
Szkolny Klub Europejski
SKS
Szkolna Liga Amatorska
SKKT
KONKURS GEOGRAFICZNY "RUSZ GŁOWˇ"
Matematyczny Omnibus
Andrychów
Beskid Mały
Kultura i wypoczynek
Flora i fauna
Szlaki
Redakcja
Historia strony
Wycieczki Szkolne
Archiwum
Szkolny Klub Europejski
Termin zajęć: pi±tek 1530-1615

Prowadz±cy: mgr Marcin Karło

Działalno¶ć Klubu Europejskiego w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Od kilku lat w naszym gimnazjum działa Szkolny Klub Europejski. Spotkania odbywaj± się raz w tygodniu. Prowadzi je pani mgr Anna Semik.

Najważniejszym celem działania Klubu jest propagowanie idei Unii Europejskiej w¶ród młodzieży szkolnej. W tym celu organizowane s± cykliczne imprezy, na które zaprasza się młodzież z całej Gminy Andrychów.

S± to m.in.:

- Andrzejki Europejskie - w czasie których, młodzież poznaje tradycje andrzejkowe w krajach UE, bierze udział we wróżbach andrzejkowych, przygotowuje stroje andrzejkowe itp.
- Wigilijki Europejskie - wtedy to młodzież zapoznaje się z tradycjami Bożonarodzeniowymi w krajach UE, przygotowuje stroiki ¶wi±teczne, ¶piewa kolędy nie tylko po polsku.

Klub z Gimnazjum nr 2
aktywnie bierze udział w podobnych spotkaniach, które organizuj± inne Kluby Europejskie działaj±ce w Gminie Andrychów m.in. w ZSS w Targanicacha także w ZSS w Inwałdzie.
Kolejn± form± koła jest zainteresowanie młodzieży problematyk± unijn± przez tworzenie i przygotowywanie gazetek tematycznych zwi±zanych z UE.


Działalno¶ć unijnego klubu została niejednokrotnie opisana w Nowinach Andrychowskich i w czasopi¶mie "Hejnał O¶wiatowy".BIP

Talenty

Talenty

Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Bezpieczna Szkoła

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

pokl

pokl

Orlik 2012
Zagłosuj na nas! Szukaj w Eduseeku! WWWEBska szkoła

Szkolne Koło Szachowe
Szkoła z Klasą
Pajączek 2000 Pro
Wszechświat