Termin zajęć: piątek 1530-1615

Prowadzący: mgr Marcin Karło

Działalność Klubu Europejskiego w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Od kilku lat w naszym gimnazjum działa Szkolny Klub Europejski. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Prowadzi je pani mgr Anna Semik.

Najważniejszym celem działania Klubu jest propagowanie idei Unii Europejskiej wśród młodzieży szkolnej. W tym celu organizowane są cykliczne imprezy, na które zaprasza się młodzież z całej Gminy Andrychów.

Są to m.in.:

- Andrzejki Europejskie - w czasie których, młodzież poznaje tradycje andrzejkowe w krajach UE, bierze udział we wróżbach andrzejkowych, przygotowuje stroje andrzejkowe itp.
- Wigilijki Europejskie - wtedy to młodzież zapoznaje się z tradycjami Bożonarodzeniowymi w krajach UE, przygotowuje stroiki świąteczne, śpiewa kolędy nie tylko po polsku.

Klub z Gimnazjum nr 2
aktywnie bierze udział w podobnych spotkaniach, które organizują inne Kluby Europejskie działające w Gminie Andrychów m.in. w ZSS w Targanicacha także w ZSS w Inwałdzie.
Kolejną formą koła jest zainteresowanie młodzieży problematyką unijną przez tworzenie i przygotowywanie gazetek tematycznych związanych z UE.


Działalność unijnego klubu została niejednokrotnie opisana w Nowinach Andrychowskich i w czasopiśmie "Hejnał Oświatowy".'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>