Pedagog szkolny: mgr Teresa Komendera

godziny pracy:

1. Poniedziałek 900 - 1400

2. wtorek 900 - 1400

3. Środa 900 - 1400

4. Czwartek 900 - 1300

5. Piątek 900 - 1300

Zadania pedagoga szkolnego:

- koordynacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej

- doradztwo edukacyjno - zawodowe

- porady, konsultacje i pomoc dla uczniów i Rodziców w sytuacjach trudnych (sprawy opiekuńcze, materialne, przemoc)

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów koleżeńskich

- współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sąd Rejonowy)

'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>