Rekrutacja 2018/2019

Zarządzenie Nr 39/18 Burmistrza Andrychowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych prowadzonych przez Gminę Andrychów oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Do pobrania:

Zgłoszenie do klasy I

Wniosek do klasy I

Zarządzenie Nr 52/18 Burmistrza Andrychowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia terminu składania na rok szkolny 2018/2019 wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i do klasy VII w Szkole Podstawowej nr 3 w Andrychowie i w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie.

Do pobrania:

Zgłoszenie do klasy IV

Zgłoszenie do klasy VII

Zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie rozpoczną się 26 lutego 2018r.

Termin składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i VII do Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie: 12.03.2018 - 23.03.2018r.


Nowa szkoła! Nowe szanse! Nowe możliwości!

Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie
Szkołą Przyjazną dla Ucznia i Rodzica!
"Każdy człowiek ma prawo do przeżywania sukcesu".

Gwarantujemy:

Do dyspozycji uczniów:

Uwaga! Uwaga!

Dla klas IV i VII rozszerzenia z j. angielskiego, informatyki i matematyki - realizowane w ramach zajęć dodatkowych.

Stawiamy na nowoczesność, innowacyjność,
otwartość na Ucznia, Rodzica, Nauczyciela!
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka!
Zapraszamy do współpracy!

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 na rok szkolny 2018/2019:
- Andrychów, ul. Stanisława Lenartowicza,
- Andrychów, ul. Graniczna.

czytaj →
'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>