Termin zajęć: poniedziałek 1440-1525

Prowadzący: mgr Renata Żak

Termin zajęć: czwartek 800-845

Prowadzący: mgr Alina Magiera

W zajęciach pozalekcyjnych Koła Geograficznego uczestniczą uczniowie klas II i III gimnazjum. Celem zajęć Koła jest nabywanie nowych umiejętności z zakresu analizy, interpretacji i opracowywania map w sposób tradycyjny oraz za pomocą komputera, a także zaspokajanie naturalnej ciekawości uczniów, dla których wiadomości i umiejętności pozyskane na lekcjach nie wyczerpują zainteresowań. Oprócz tego uczniowie przygotowują się do różnych konkursów, w tym Małopolskiego Konkursu Geograficznego.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach korzystają z różnych źródeł wiedzy, uczą się selekcji informacji, interpretacji danych, zdobywają nowe doświadczenia.

Realizacji tego celu służą także zajęcia terenowe, podczas których uczniowie dzięki bezpośredniej obserwacji, ukierunkowanym ćwiczeniom, lepiej rozumieją otaczającą ich rzeczywistość.


Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach Koła Geograficznego, bo dzięki nim nie tylko zdobywają nowe umiejętności, ale także poznają samych siebie i swoje możliwości.

W czasie zajęć uczniowie zwiedzali Park Miniatur poznając budowle z całego świata i Polski, oglądali łupki wierzowskie w Zagórniku, maszerowali na azymut, poznawali rodzaje i życie dinozaurów w Parku Rozrywki Dinolandia w Inwałdzie.


'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>