Termin zajęć: poniedziałek 1525-1610

Prowadzący: mgr mgr Sławomir NowakZajęcia koła programistów stymulują aktywnośc poznawczą i twórczą uczniów oraz poszerzają i uzupełniają wiadomości z zakresu informatyki,budują wzajemne relacje pomiędzy uczniami. Uczniowie doskonalą umiejętnośc rozwiązywania różnych problemów za pomocą komputera.

Osiągnięcia:
Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Pollogia11.
Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Pollogia10.
Finaliści Małopolskiego Konkursu Informatyczego 2008/09
III Miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na stronę www "Folklor Mojego Regionu"(2007)
I Miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na stronę www "Folklor Mojego Regionu"(2005)
II Miejsce w Ogólnopolskim konkursie "WWWEBska szkoła" (2005),
I Miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Szkolną Witrynę www Interklasa 2004.'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>