KONTAKT
AKTUALNO¦CI
KOMUNIKATY
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
REKRUTACJA 2018/2019
Plan lekcji 2019/2020
Galeria - z życia szkoły
Strona główna
Szkolny Zestaw Podręczników
Wnioski, formularze
Certyfikaty
Dyrekcja
Nauczyciele
Samorz±d Uczniowski
Pedagog Szkolny
¦wietlica Szkolna
Sukcesy Uczniów
EWD
Projekty Edukacyjne
WYMIANA MŁODZIEŻY Priverno
ZPB 2005-2014
ZPB 2015-2017
ZPB 2017-2018
Bezpieczne gimnazjum
NIE DLA CZADU
Rodzice
Uczniowie
Absolwenci
Koło polonistyczne
Koło matematyczne
Koło chemiczne
Koło fizyczne
Koło historyczne
Koło geograficzne
Koło biologiczne
Koło plastyczne
Koło szachowe
Koło informatyczne
Koło języka angielskiego
Koło języka niemieckiego
Koło języka francuskiego
Koło języka rosyjskiego
Szkolny Klub Europejski
SKS
Szkolna Liga Amatorska
SKKT
KONKURS GEOGRAFICZNY "RUSZ GŁOWˇ"
Matematyczny Omnibus
Andrychów
Beskid Mały
Kultura i wypoczynek
Flora i fauna
Szlaki
Redakcja
Historia strony
Wycieczki Szkolne
Archiwum
Koło Biologiczne
Termin zajęć: ¶roda 800-845

Prowadz±cy: mgr Dorota Stańczak

Zajęcia odbywaj± się w każdy pi±tek w godzinach 14.30-15.15 w Sali 35. W zajęciach bior± udział osoby , które pragn± poszerzyć wiedzę z zakresu biologii, ekologii czy ochrony ¶rodowiska.

S± to uczniowie klas drugich i trzecich, mile widziani s± uczniowie klas pierwszych.

Głównym celem spotkań było w pierwszym półroczu przygotowanie do konkursu biologicznego (etap szkolny i rejonowy). Obecnie ze względu na zbliżaj±cy się termin egzaminu gimnazjalnego powtarzany jest materiał nauczania. Podczas zajęć wykorzystuje się różnorodne ¶rodki i metody pracy w celu zaktywizowania każdego ucznia. Do dyspozycji s± tablica interaktywna, mikroskopy, preparaty, kamera mikroskopowa, tablice tematyczne. Wiele ¶rodków dydaktycznych pozyskanych zostało podczas zajęć unijnych koła "Makro¶wiat i Mikro¶wiat zbiornika wodnego".

Najlepsz± form± pracy jest bezpo¶redni kontakt przyrod±. Zbliżaj±ca się wiosna będzie okazj± do zorganizowania zajęć terenowych w lesie lub w pobliżu stawu.

Członkowie koła co roku wł±czaj± się w organizację festynu szkolnego poprzez przygotowanie stanowiska biologicznego. W poprzednich latach każdy chętny mógł samodzielnie wykonać preparat, obejrzeć go pod mikroskopem lub poszerzyć swoj± wiedzę z zakresu anatomii człowieka.
BIP

Talenty

Talenty

Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Bezpieczna Szkoła

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

pokl

pokl

Orlik 2012
Zagłosuj na nas! Szukaj w Eduseeku! WWWEBska szkoła

Szkolne Koło Szachowe
Szkoła z Klasą
Pajączek 2000 Pro
Wszechświat