Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca RSU - Julia Skalak (klasa III e)

Zastępca przewodniczącej RSU - Wojciech Kosek (klasa IIIa)

Członkowie RSU:
Weronika Żydek (klasa III a)

Natalia Ważny (klasa IIIa)

Aleksandra Dyrcz (klasa III a)

Sara Bakalarska (klasa IIIa)

Piotr Bizoń (klasa III c)

Iga Grabowska (klasa II a)

Kamil Nowak (klasa II a)

Oskar Mrzygłód (klasa II c)

KODEKS GIMNAZJALISTY

1. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.

2. Dbaj o swoją szkołę i godnie ją reprezentuj.

3. Ucz się systematycznie, bądź ambitny w dążeniu do celu, pracuj na miarę swoich możliwości.

4. Dbaj o kulturę języka, unikaj wulgaryzmów.

5. Zachowuj się kulturalnie i dbaj o swój wygląd zewnętrzny.

6. Bądź tolerancyjny i wyrozumiały.

7. W każdej sytuacji bądź uczciwy, prawdomówny, sprawiedliwy.

8. Bądź uprzejmy dla innych.

9. Rozwijaj swoje talenty i pasje.

10. Zmieniaj rzeczywistość wokół siebie poprzez współdecydowanie i zaangażowanie w pracę na rzecz swojego środowiska.


NASZE DZIAŁANIA

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

To już kolejny raz, kiedy uczniowie Gimnazjum nr 2 w Andrychowie w ramach wolontariatu uczestniczyli w akcji "Podziel się posiłkiem". Tym razem była to Wielkanocna Zbiórka Żywności organizowana przez Bank Żywności w Krakowie i przeprowadzona w dniach 31 marca - 2 kwietnia 2017 r. W ramach akcji dzielenia się z potrzebującymi zbieraliśmy ponad 154 kg różnego rodzaju produktów żywnościowych, które następnie w formie paczek trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.

Polak - Pers dwa bratanki

31 marca 2017 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2 wzięli udział w wykładzie otwarty pt. "Polak - Pers dwa bratanki" organizowanym przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie w Miejskim Domu Kultury. Głównym punktem programu było spotkanie z panem Jahirem Azim Irani, obywatel polskim pochodzenia irańskiego, który przybliżył słuchaczom wykładu historie i kulturę Iranu oraz historię stosunków polsko - irańskich w czasie II wojny światowej. W drugiej części spotkania przewidziany został występ muzyczny w stylu orientalnym.

Dzięki uczestniczeniu w takich edukacyjnych spotkaniach nasi uczniowie maja możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat wschodnich kultur oraz możliwości współistnienia ich z kulturą Zachodu w spokoju i wzajemnej tolerancji.


Dyskoteki


Belferki 2016

Kocham Cię szkoło, czyli Belferki 2016

Dnia 13 października 2016 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Samorząd Uczniowski przygotował odświętną galę Belferków, opartą na zasadach teleturnieju Kocham Cię Polsko. Uczniowie, podzieleni na dwie rywalizujące ze sobą drużyny, musieli odgadnąć sylwetki nauczycieli, których osobowość najtrafniej oddała treść poszczególnych kategorii. Podpowiedzi dobiegające z całej sali dały wyraz tego, jak dobrze wszyscy uczniowie znają swoich nauczycieli. Odbierającym symboliczne wyróżnienia nauczycielom towarzyszyła burza oklasków. Na koniec wszyscy pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

Każdego roku szkolne "Belferki" cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów i uczących naszej szkoły.Mikołajki 2016

Orszak Świętego Mikołaja odwiedził Gimnazjum nr 2

Dzień 6 grudnia to wyjątkowe święto nie tylko dla małych dzieci, ale również dla gimnazjalistów. Od pierwszych porannych lekcji nasłuchiwali oni charakterystycznego dźwięku dzwonka, który już od lat istnienia naszej szkoły sygnalizowały nadejście Świętego. Emocjom oczekiwania nie było końca. W końcu każdą z klas odwiedził Święty Mikołaj wraz ze świtą aniołów, elfów i psotnych diabłów.

Tego dnia uśmiech nie znikała z twarzy uczniów, jak i nauczycieli, którzy również zostali obdarowani słodkimi upominkami.

WOSP 2017

TO JUŻ 25 LAT!!!

Jedną z tradycji naszej szkoły jest wspomaganie odbywającego się rok rocznie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W związku z tym 15 stycznia 2017 r. wolontariusze z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie "uzbrojeni" w identyfikatory i puszki wyszli na ulice naszego miasta i zbierali datki na szczytny cel. W 25 Finale Orkiestra grała dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom, a naszym uczniom udało się zebrać 3500 złotych.

'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>