Termin zajęć: czwartek 1525-1610

Prowadzący: mgr Sławomir Nowak

'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>