Termin zajęć: wtorek 1440-1525

Prowadzący: mgr Elżbieta Krupnik

'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>