KONTAKT
AKTUALNO¦CI
KOMUNIKATY
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
REKRUTACJA 2018/2019
Plan lekcji 2019/2020
Galeria - z życia szkoły
Strona główna
Szkolny Zestaw Podręczników
Wnioski, formularze
Certyfikaty
Dyrekcja
Nauczyciele
Samorz±d Uczniowski
Pedagog Szkolny
¦wietlica Szkolna
Sukcesy Uczniów
EWD
Projekty Edukacyjne
WYMIANA MŁODZIEŻY Priverno
ZPB 2005-2014
ZPB 2015-2017
ZPB 2017-2018
Bezpieczne gimnazjum
NIE DLA CZADU
Rodzice
Uczniowie
Absolwenci
Koło polonistyczne
Koło matematyczne
Koło chemiczne
Koło fizyczne
Koło historyczne
Koło geograficzne
Koło biologiczne
Koło plastyczne
Koło szachowe
Koło informatyczne
Koło języka angielskiego
Koło języka niemieckiego
Koło języka francuskiego
Koło języka rosyjskiego
Szkolny Klub Europejski
SKS
Szkolna Liga Amatorska
SKKT
KONKURS GEOGRAFICZNY "RUSZ GŁOWˇ"
Matematyczny Omnibus
Andrychów
Beskid Mały
Kultura i wypoczynek
Flora i fauna
Szlaki
Redakcja
Historia strony
Wycieczki Szkolne
Archiwum
Koło języka angielskiego

Koło języka angielskiego

Termin zajeć: wtorek 1440-1525
Prowadz±cy: mgr Mariola Babik

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego trwaj± od wrze¶nia 2013r. Głównym celem zajęć jest doskonalenie umiejętno¶ci efektywnego komunikowania się, stworzenie uczniom uzdolnionym językowo możliwo¶ci rozwoju zainteresowań i uzdolnień, przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych z języka angielskiego. W roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013 uczennica klasy III została finalistk± Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego.

Zajęcia maj± skłonić młodzież do bliższego poznania kultury krajów anglojęzycznych, kształtować umiejętno¶ci pracy w zespole, wzbogacić zasób słownictwa wykraczaj±cy poza program nauczania w gimnazjum, rozwijać umiejętno¶ci samodzielnego uczenia się, w tym umiejętno¶ci korzystania z różnego rodzaju Ľródeł informacji (słowniki, repetytoria lub multimedia).

Koło języka angielskiego pracuje raz w tygodniu (1 godzina lekcyjna). Na zajęciach wykorzystywane s± różnorodne metody pracy: metoda komunikacyjna, audiowizualna, kinestetyczna, "burza mózgów", prezentacje, zajęcia w pracowni komputerowej.

BIP

Talenty

Talenty

Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Bezpieczna Szkoła

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

pokl

pokl

Orlik 2012
Zagłosuj na nas! Szukaj w Eduseeku! WWWEBska szkoła

Szkolne Koło Szachowe
Szkoła z Klasą
Pajączek 2000 Pro
Wszechświat