Koło języka angielskiego

Termin zajeć: wtorek 1440-1525
Prowadzący: mgr Mariola Babik

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego trwają od września 2013r. Głównym celem zajęć jest doskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się, stworzenie uczniom uzdolnionym językowo możliwości rozwoju zainteresowań i uzdolnień, przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych z języka angielskiego. W roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013 uczennica klasy III została finalistką Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego.

Zajęcia mają skłonić młodzież do bliższego poznania kultury krajów anglojęzycznych, kształtować umiejętności pracy w zespole, wzbogacić zasób słownictwa wykraczający poza program nauczania w gimnazjum, rozwijać umiejętności samodzielnego uczenia się, w tym umiejętności korzystania z różnego rodzaju źródeł informacji (słowniki, repetytoria lub multimedia).

Koło języka angielskiego pracuje raz w tygodniu (1 godzina lekcyjna). Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne metody pracy: metoda komunikacyjna, audiowizualna, kinestetyczna, "burza mózgów", prezentacje, zajęcia w pracowni komputerowej.

'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>