KONTAKT
AKTUALNO¦CI
KOMUNIKATY
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
REKRUTACJA 2018/2019
Plan lekcji 2017/2018
Galeria - z życia szkoły
Strona główna
Szkolny Zestaw Podręczników
Wnioski, formularze
Certyfikaty
Dyrekcja
Nauczyciele
Samorz±d Uczniowski
Pedagog Szkolny
¦wietlica Szkolna
Sukcesy Uczniów
EWD
Projekty Edukacyjne
WYMIANA MŁODZIEŻY Priverno
ZPB 2005-2014
ZPB 2015-2017
ZPB 2017-2018
Bezpieczne gimnazjum
NIE DLA CZADU
Rodzice
Uczniowie
Absolwenci
Koło polonistyczne
Koło matematyczne
Koło chemiczne
Koło fizyczne
Koło historyczne
Koło geograficzne
Koło biologiczne
Koło plastyczne
Koło szachowe
Koło informatyczne
Koło języka angielskiego
Koło języka niemieckiego
Koło języka francuskiego
Koło języka rosyjskiego
Szkolny Klub Europejski
SKS
Szkolna Liga Amatorska
SKKT
KONKURS GEOGRAFICZNY "RUSZ GŁOWˇ"
Matematyczny Omnibus
Andrychów
Beskid Mały
Kultura i wypoczynek
Flora i fauna
Szlaki
Redakcja
Historia strony
Wycieczki Szkolne
Archiwum
Koło języka niemieckiego
Termin zajęć: wtorek 1530-1615

Prowadz±cy: mgr Anna Gieruszczak

Celem zajęć jest rozwijanie zdolno¶ci językowych uczniów umożliwiających umiejętno¶ć skutecznego porozumiewania się w języku niemieckim, nawi±zanie kontaktu z rówieśnikami, wymianę korespondencji, jak również wzbudzanie u uczniów zainteresowania językiem niemieckim oraz kulturą i obyczajami krajów niemieckojęzycznych.
Zajęcia prowadzone s± metod± projektu z wykorzystaniem programów multimedialnych, co ma na celu motywowanie uczniów do poszerzania słownictwa oraz zagadnień gramatycznych.
BIP

Talenty

Talenty

Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Bezpieczna Szkoła

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

pokl

pokl

Orlik 2012
Zagłosuj na nas! Szukaj w Eduseeku! WWWEBska szkoła

Szkolne Koło Szachowe
Szkoła z Klasą
Pajączek 2000 Pro
Wszechświat