KONTAKT
AKTUALNOŚCI
KOMUNIKATY
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
REKRUTACJA 2018/2019
Plan lekcji 2019/2020
Galeria - z życia szkoły
Strona główna
Szkolny Zestaw Podręczników
Wnioski, formularze
Certyfikaty
Dyrekcja
Nauczyciele
Samorząd Uczniowski
Pedagog Szkolny
Świetlica Szkolna
Sukcesy Uczniów
EWD
Projekty Edukacyjne
WYMIANA MŁODZIEŻY Priverno
ZPB 2005-2014
ZPB 2015-2017
ZPB 2017-2018
Bezpieczne gimnazjum
NIE DLA CZADU
Rodzice
Uczniowie
Absolwenci
Koło polonistyczne
Koło matematyczne
Koło chemiczne
Koło fizyczne
Koło historyczne
Koło geograficzne
Koło biologiczne
Koło plastyczne
Koło szachowe
Koło informatyczne
Koło języka angielskiego
Koło języka niemieckiego
Koło języka francuskiego
Koło języka rosyjskiego
Szkolny Klub Europejski
SKS
Szkolna Liga Amatorska
SKKT
KONKURS GEOGRAFICZNY "RUSZ GŁOWĄ"
Matematyczny Omnibus
Andrychów
Beskid Mały
Kultura i wypoczynek
Flora i fauna
Szlaki
Redakcja
Historia strony
Wycieczki Szkolne
Archiwum
Świetlica Szkolna

ŚWIETLICA SZKOLNA

WYCHOWAWCA

mgr Martyna Charusta

Szkoła zapewnia opiekę nad uczniem w godzinach 730 - 1620
Świetlica czynna jest:

1. Poniedziałek 730 - 1150

2. wtorek 930 - 1530

3. Środa 730 - 1250

4. Czwartek 730 - 1350

5. Piątek 1030 - 1530


W pozostałych godzinach uczniowie przebywają w bibliotece szkolnej.
Godziny pracy biblioteki:

1. Poniedziałek 1135 - 1435

2. wtorek 750 - 950

3. Środa 1220 - 1620

4. Czwartek 1335 - 1635

5. Piątek 850 - 1150


Sprawy organizacyjne świetlicy

  1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole:

- zgłoszeni przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy,

- dojeżdżający,

- oczekujący na lekcje,

- oczekujący na obiad,

- nie uczęszczający na religię i na inne zajęcia,

- wyznaczeni przez wychowawców do odrabiania zadań domowych.,

- opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela.

  1. Podczas przerw w świetlicy przebywać mogą tylko uczniowie objęci stałą opieką.
  2. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne.

Warunki korzystania ze świetlicy szkolnej

Wychowankowie powinni:

1. Zachowywać kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w sali.

2. Przestrzegać przyjętych zasad pracy grupowej.

3. Szanować prawa indywidualne innych osób.

4. Nie dokuczać i nie przeszkadzać innym osobom.

5. Dbać o czystość i estetyczny wygląd sali.

7. Szanować sprzęt i wyposażenie pomieszczenia.

8. Wykonywać polecenia wychowawcy świetlicy.

Główne cele i zadania świetlicy

1. Cel: Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych.

Zadania:

- Zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi dla wyrażania własnych przeżyć.

- Przygotowanie do udziału w konkurach.

- Wyrabiane umiejętności kontaktu ze sztuką w życiu codziennym.

- Projektowanie i wykonywanie dekoracji okolicznościowych.

2. Cel: Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

Zadania:

- Budowanie poprawnej komunikacji interpersonalnej.

- Poznanie elementów wyzwalających w nas złość i agresję.

- Nauka opanowywania agresji i wściekłości.

- Nauka nieagresywnego nawiązywania kontaktów.

- Zachęcanie uczniów do selektywnego odbioru treści upowszechnianych przez środki masowego przekazu.

3. Cel: Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

Zadania:

- Wyrównywanie braków.

- Przygotowanie do przyswojenia nowego materiału.

- Wzbudzanie pozytywnej motywacji do nauki i dążenia do uzyskania dobrej oceny.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Roczny plan świetlicy jest integracją częścią programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Zgodnie z zasadami pracy opiekuńczo-wychowawczej:

- bierze pod uwagę: potrzeby i zainteresowania uczestników zajęć świetlicowych oraz potrzeby i oczekiwania rodziców.

uwzględnia cele i zadania służące ich realizacji wynikające z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły

.

BIP

Talenty

Talenty

Lider Projektu Szkoła Promujšca Bezpieczeństwo

Bezpieczna Szkoła

Szkoła Promujšca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

pokl

pokl

Orlik 2012
Zagłosuj na nas! Szukaj w Eduseeku! WWWEBska szkoła

Szkolne Koło Szachowe
Szkoła z Klasš
Pajšczek 2000 Pro
Wszechœwiat