koźlarz babka
/Leccinum scabrum/

lnica pospolita
/Linaria vulgaris/

świerzbnica polna
/Knautia arvensis/

złocień właściwy
/Leucantheum vulgare/

chaber łąkowy
/Centaurea jacea/

rusałka admirał
/Nymphalinae admiral/

sikorka modra
/Parus Caeruleus/

żaba wodna
/Rana esculenta/

kumak górski
/Bombina variegata/

ropucha szara
/Bufo bufo/
paź królowej
/Papilio machaon/
'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>